Bp1 - Provjera Znanja Iz Teorije

25 Pitanja | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bp1 - Provjera Znanja Iz Teorije

Ova provjera sadrži pitanja od prošle i ove godine. Ne garantiram da su sva tu, ali ima ih dosta :)


Questions and Answers
 • 1. 
  U PostgreSQL-u ne postoji mogućnost da povežemo dva upita s istim brojem atributa (i tipom podataka) u odgovoru:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 2. 
  NULL znak odgovara nuli odnosno praznini:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 3. 
  Da bi slogove u upitu grupirali koristimo klauzulu:
  • A. 

   GROUP

  • B. 

   GROUP BY

  • C. 

   ORDER

  • D. 

   ORDER BY

 • 4. 
  Prilikom kreiranje tablice definicija atributa mora obavezno sadržavati:
  • A. 

   Ime atributa i tip podataka

  • B. 

   Ime atributa i ograničenje nad atributom

  • C. 

   Ime atributa, DEFAULT vrijednost i ograničenje nad atributom

  • D. 

   Ime atributa, tip podataka DEFAULT vrijednost i ograničenje nad atributom

  • E. 

   Ime atributa i DEFAULT vrijednost

 • 5. 
  Kada oduzimamo prava (npr. korištenje tablice) nekom korisniku, ispred korisničkog imena korisnika kojem oduzimamo ovlasti dolazi koja ključna riječ? 
 • 6. 
  Naredba UPDATE služi dodavanju novih vrijednosti u tablicu:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 7. 
  SQL je za krajnjeg korisnika procedularan jezik:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 8. 
  Prilikom dodavanja novih slogova u tablicu uvijek je potrebno navesti imena atributa u koje želimo spremiti vrijednosti koje unosimo:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 9. 
  Koja se to ključna riječ koristi prilikom kreiranja upita, a koja nam omogućava specifiranje uvjeta koje slogovi u odgovoru moraju zadovoljavati?
 • 10. 
  Korisnički definirane funkcije mogu biti napisane samo u SQL-u:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 11. 
  Ako korisnik eksplicitno ne navede najmanju i najveću vrijednost sekvence u PostgreSQL-u, one su zadane automatski:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 12. 
  Koja ključna riječ u PostgreSQL-u prilikom kreiranja tablice omogućava da se tablica kreira na temelju neke već postojeće tablice, s time da među njima (nakon kreiranja nove tablice) ne postoji nikakva veza?
 • 13. 
  Koja ključna riječ prilikom kreiranja upita (koji sadrži pod-upit) provjerava da li pod-upit vraća slogove ili ne?
 • 14. 
  Naredba SELECT služi isključivo dohvatu podataka i ne može se koristiti za ništa drugo:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 15. 
  Naredbom ALTER TABLE u tablicu nije moguće dodati tablično ograničenje:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 16. 
  Koja naredba omogućava brisanje sekvence u PostgreSQL-u?
 • 17. 
  Koja ključna riječ omogućava spajanje dva upita i dohvat onih slogova koji se nalaze u prvom upitu i ne nalaze u drugom? 
 • 18. 
  Naredbom UPDATE moguće je:
  • A. 

   Ažurirati samo jedan slog

  • B. 

   Ažurirati više slogova u isto vrijeme

  • C. 

   Izbrisati više slogova u isto vrijeme

  • D. 

   Izbrisati samo jedan slog

 • 19. 
  Funkcija kreirana u PostgreSQL-u mora uvijek vraćati neku vrijednost:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 20. 
  Prilikom dodavanja novih slogova u tablicu uvijek je potrebno navesti imena atributa u koje želimo spremiti vrijednosti koje unosimo:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 21. 
  Prilikom kreiranja upita i uspoređivanja vrijednosti određenog atributa sa unaprijed definiranim predloškom u PostgreSQL-u, koji „posebni“ znak nam zamjenjuje jedan znak?
 • 22. 
  Koja naredba omogućava unos novih vrijednosti u tablicu:
  • A. 

   INSERT ROW

  • B. 

   INSERT

  • C. 

   APPEND

  • D. 

   UPDATE

 • 23. 
  Koliko je ukupno pravila definirao autor relacijskog modela, a koja omogućavaju utvrđivanje da li se radi o relacijskom sustavu ili ne? 
  • A. 

   11

  • B. 

   14

  • C. 

   10

  • D. 

   13

  • E. 

   12

 • 24. 
  Da bi pohranili datum i vrijeme u PostgreSQL-u koristimo koji tip podataka? 
 • 25. 
  Svako ograničenje nad atributom mora imati ime:
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

Back to Top Back to top