Brez Naslova

35 Questions

Settings
Please wait...
Brez Naslova

.


Questions and Answers
 • 1. 
  SMD u odnosu na TH komponente omogucavaju gustinu pakovanja na dvosojne PCB
  • A. 

   Manju

  • B. 

   Istu

  • C. 

   Vecu

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Direktni konektori EDGE su u odnosu na indirektne PIN po pitanju pouzdanosti
  • A. 

   Losiji

  • B. 

   Isti

  • C. 

   Bolji

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  Proizvodni troškovi (materijal i ugradnja) su za indirektne konektore (Pin) u odnosu na direktne konektore (Edge): 
  • A. 

   Manji

  • B. 

   Isti

  • C. 

   Veci

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Za bušenje rupa na dvoslojnim štampanim pločama sa metalizovanim rupama se koriste stabilne bušilice sa brojem obrtaja:  
  • A. 

   200-300

  • B. 

   2000-3000

  • C. 

   20000-30000

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Za bušenje rupa na četvoroslojnim štampanim pločama sa metalizovanim rupama se koriste stabilne bušilice sa brojem obrtaja:  
  • A. 

   500-600

  • B. 

   5000-6000

  • C. 

   50000-60000

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Keramički kondenzatori se koriste za filtriranje napajanja digitalnih integrisanih kola zbog toga što imaju:  
  • A. 

   A) malu sopstvenu induktivnost

  • B. 

   B) veliku kapacitivnost

  • C. 

   C) veliki radni napon

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Bipolarni NPN tranzistor se koristi u spoju sa zajedničkim emiterom u prekidačkom režimu rada. Sa smanjenjem vrednosti kolektorskog otpornika RC, vreme zakočenja (izlaska iz zasićenja) tOFF se:    
  • A. 

   A) smanjuje

  • B. 

   B) ne menja

  • C. 

   C) povećava

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  ​Da bi se realizovala bilo koja logička funkcija, dovoljno je da raspolažemo sa kolima tipa:  N 
  • A. 

   A) dvoulazno NAND

  • B. 

   B) dvoulazno AND

  • C. 

   C) dvoulazno OR

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Logička kola sa tri stanja na svojim izlazima, u zavisnosti od stanja ulaza i kontrolnih signala, daju:   
  • A. 

   A) -1, 0, 1

  • B. 

   B) 0, 1, 2

  • C. 

   C) 0, 1, HZ

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  10. EXOR logička kola, u poredjenju sa OR i AND logičkim kolima imaju kašnjenje:  
  • A. 

   a) manje

  • B. 

   b) isto

  • C. 

   C) veće

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  EXNOR logička kola, u poredjenju sa NOR i NAND logičkim kolima imaju kašnjenje:   
  • A. 

   A) veće

  • B. 

   B) isto

  • C. 

   C) manje

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Logički izlaz Šmit triger bafera je VOUT=1 za VIN>V2, a VOUT=0 ...
  • A. 

   V1 manje v2

  • B. 

   V1=v2

  • C. 

   V1 vece v2

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Vremenska konstanta za RC kolo je definisana kao: 
  • A. 

   A

  • B. 

   B) τ = R •C

  • C. 

   C

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Jednačina za punjenje kondenzatora preko otpornika R glasi: 
  • A. 

   U(t)=U*(1-e)

  • B. 

   U(t)=U*(1+e)

  • C. 

   U(t)=U*e

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Jednačina za pražnjenje kondenzatora preko otpornika R glasi
  • A. 

   U(t)=U*(1-e)

  • B. 

   U(t)=U*(1+e)

  • C. 

   U(t)=U*e

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  . Kondenzator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantantom τ, se napuni na preko 99.99% vrednosti napona nakon vremena:  
  • A. 

   A) t=1τ

  • B. 

   b) t=10τ

  • C. 

   C) t=100τ

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  . Kondenzator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantantom τ, se napuni na preko 99% vrednosti napona nakon vremena: 
  • A. 

   A) t=0.5τ

  • B. 

   b) t=5τ

  • C. 

   C) t=50τ

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Kondenzator koji se puni preko otpornika sa vremenskom konstantantom τ, se napuni na približno 50% vrednosti napona nakon vremena:  
  • A. 

   A) t=0.7τ

  • B. 

   B) t=1.4τ

  • C. 

   C) t=2.8τ

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Kondenzatorske pumpe se koriste:  
  • A. 

   A) isključivo za povećanje napona

  • B. 

   B) za povećanje napona ili za promenu polariteta napona

  • C. 

   c) isključivo za promenu polariteta napona

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Preporučeni radni napon za digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je:   
  • A. 

   A) 2V do 6V

  • B. 

   B) 3V do 18V

  • C. 

   C) 4.5V do 5.5V

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Radni temperaturni opseg za standardna, komercijalna, digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je:   
  • A. 

   A) -40 °C do +85 °C

  • B. 

   B) 0 °C do 75 °C

  • C. 

   C) -55 °C do +125 °C

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Maksimalni, garantovani, napon logičke nule za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je:    
  • A. 

   A) 0.8V

  • B. 

   B) 30% Vdd

  • C. 

   C) 50% Vdd

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Minimalni, garantovani, napon logičke jedinice za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je:   
  • A. 

   A) 2V

  • B. 

   B) 50% Vdd

  • C. 

   C) 70% Vdd

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Ulazna kapacitivnost za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je reda:  
  • A. 

   A) 0.5pF

  • B. 

   B) 5pF

  • C. 

   C) 50pF

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Ulazna otpornost za standardna digitalna integrisana kola u HC tehnologiji je :  
  • A. 

   A) manja od 10k

  • B. 

   b) oko 100k

  • C. 

   C) veća od 1M

  • D. 

   Option 4

 • 26. 
  . Vreme kašnjenja signala kroz standardna digitalna integrisana kola, tipa dvoulazno NI kolo, invertor, dvilazno NILI kolo, u HC tehnologiji je reda:    
  • A. 

   A) 0.1ns

  • B. 

   B) 10ns

  • C. 

   C) 100ns

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  Neiskorišćeni ulazi digitalnih integrisanih logičkih kola, u HC tehnologiji, se vezuju na: 
  • A. 

   A) Vss

  • B. 

   b) Vss ili Vdd, u zavisnosti od funkcije

  • C. 

   C) Vdd

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  Potrošnja, disipacija, digitalnih integrisanih logičkih kola, u HC tehnologiji, se sa povećanjem radne učestanosti 
  • A. 

   a) smanjuje

  • B. 

   :b) ne menja

  • C. 

   c) povećava

  • D. 

   Option 4

 • 29. 
  . Potrošnja, disipacija, digitalnih integrisanih logičkih kola, u HC tehnologiji, se sa smanjenjem radnog napona:   
  • A. 

   A) smanjuje

  • B. 

   B) ne menja

  • C. 

   C) povećava

  • D. 

   Option 4

 • 30. 
  Logička kola sa open drain izlazom, u zavisnosti od stanja ulaza, daju:  
  • A. 

   A) 0, HZ

  • B. 

   B) 1, HZ

  • C. 

   C) 0, 1

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Kod wired or logike realizovane sa open drain logičkim kolima na izlaz se:   
  • A. 

   a) vezuje pull up otpornik

  • B. 

   B) vezuje pull down otpornik

  • C. 

   C) ne vezuje otpornik

  • D. 

   Option 4

 • 32. 
  Oscilator sa kristalom kvarca koji osciluje na paralelnoj rezonantnoj učestanosti ima tačnost:  
  • A. 

   A) 1 do 2 ppm

  • B. 

   B) 10 do 20 ppm

  • C. 

   C) 100 do 200 ppm

  • D. 

   Option 4

 • 33. 
  Sat realnog vremena je realizovan sa kvarcnim oscilatorom. Tačnost učestanosti je 100 ppm. Ovako realizovan sat greši mesečno:   
  • A. 

   A) 20 do 30 s

  • B. 

   b) 200 do 300 s

  • C. 

   C) 2000 do 3000 s

  • D. 

   Option 4

 • 34. 
  SR flip-flop je realizovan sa dva dvoulazna NI kola u HC tehnologiji. Da bi flipflop promenio stanje potrebno je na odgovarajući ulaz dovesti impuls minimalnog trajanja oko: 
  • A. 

   A) 0.2 ns

  • B. 

   b) 2 ns

  • C. 

   C) 20 ns

  • D. 

   Option 4

 • 35. 
  SR flip-flop je realizovan sa dva dvoulazna NOR kola u HC tehnologiji. Da bi flip-flop promenio stanje potrebno je na odgovarajući ulaz dovesti impuls minimalnog trajanja oko: 
  • A. 

   A) 2 ns

  • B. 

   B) 20 ns

  • C. 

   c) 200 ns

  • D. 

   Option 4