WCF Test (Integracija Softverskih Tehnologija)- Viser

23 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
WCF Test (Integracija Softverskih Tehnologija)- Viser

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Да ли се један сервисни уговор може “поставити” на више крајњих тачака?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Повезивање netTcpBinding је намењено само за .NET клијенте
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Хостовање сервиса у неком windows процесу се врши преко објекта класе
  • A. 

   WebServiceHost

  • B. 

   ServiceContractHost

  • C. 

   ServiceHost

 • 4. 
  WSDL је:
  • A. 

   XML документ за описивање web сервиса

  • B. 

   XML документ за опис корисника web сервиса

  • C. 

   HTML документ за графички приказ web сервиса

 • 5. 
  Најважнија карактеристика web сервиса је
  • A. 

   коришћење XМЛ-а

  • B. 

   интероперабилност

  • C. 

   брза испорука web страница

 • 6. 
  Атрибут “ServiceContract” се придружује
  • A. 

   операцијама сервиса

  • B. 

   сервисним уговорима

  • C. 

   класи која имплементира сервисне уговоре

 • 7. 
  Proxy класа је :
  • A. 

   Аутоматски генерисана класа (на основу WSDL-a) на страни клијента која омогућава позиве сервисних операција

  • B. 

   Класа на страни сервиса која врши рутирање захтева клијената

  • C. 

   Класа за хостовање (покретање) сервиса

  • D. 

   ништа од понуђеног

 • 8. 
  Избор одговарајућег повезвања (Binding) утиче на иноперабилност и петформансе.
  • A. 

   тачно

  • B. 

   нетачно

 • 9. 
  Уговори података (DataContract) се користе:
  • A. 

   За дефинисање сложених структура података које сервис и клијенти размењују преко сервисних операција

  • B. 

   За дефинисање сложених структура података које сервис користи да приступи неком извору података

  • C. 

   ништа од понуђеног

  • D. 

   за додатно описивање сервиса (ServiceBehavior)

 • 10. 
  Повезивање (Binding) одређује
  • A. 

   везе између сервисних уговора

  • B. 

   транспорт, кодовање и протоколе за комуникацију

  • C. 

   који је главни сервисни уговор

 • 11. 
  При дефинисању крајње тачке није обавезно одредити
  • A. 

   адресу – проширење базне адресе

  • B. 

   врсту повезивања

  • C. 

   сервисни угово

 • 12. 
  Класи која имплементира сервис дат је атрибут: [ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.Single, ConcurencyMode=ConcurencyMode.Multiple)] и он описује
  • A. 

   понашање уговора: један уговор-више клијената

  • B. 

   понашање сервиса: једна инстанца-више нити

  • C. 

   понашање сервиса: једна инстанца-више уговора

 • 13. 
  Ако је изабрано повезивање netNamedPipeBinding, мора постојати и базна адреса:
  • A. 

   Net.pipe://localhost/test

  • B. 

   NetPipeBind://localhost/test

  • C. 

   Http://localhost:8089/test

 • 14. 
  За опис грешке у SOAP протоколу користи се
  • A. 

   елемент soapfault

  • B. 

   елемент fault

  • C. 

   елемент error

 • 15. 
  Дефинисање крајње тачке (endpoint) је могуће урадити преко
  • A. 

   програмског кода или XML конфигурационе датотеке

  • B. 

   XML конфигурационе датотеке

  • C. 

   програмског кода

 • 16. 
  Корени елемент SOAP поруке је
  • A. 

   Header и није обавезан

  • B. 

   Header и обавезан је

  • C. 

   Body и обавезан је

  • D. 

   Envelope и обавезан је

 • 17. 
  Програмски модел WCF-а захтева дефинисање:
  • A. 

   ништа од понуђеног

  • B. 

   наслеђивање класе WebServiceBase

  • C. 

   интерфејса са сервисним операцијама

 • 18. 
  Који од наведених појмова означава протокол и користи се за пренос SOAP порука?
  • A. 

   XTML

  • B. 

   XML

  • C. 

   HTTP

 • 19. 
  Повезвање (Binding) је :
  • A. 

   Унапред дефинисан (преконфигурисан) канални стек у коме су одређени транспортни и протоколни канал

  • B. 

   сет инструкција за приказ података који се добијају из WCF сервиса

  • C. 

   Дефинисани начин комуникације сервиса са неким извором података

  • D. 

   начин да се контролише број истовремених веза између WCF сервиса и клијената

 • 20. 
  UDDI представља :
  • A. 

   Регистар на коме се могу тражити и регистровати web сервиси

  • B. 

   HTML базиран сајт за претрагу web сервиси

  • C. 

   серверска платформа за постављање web сервиса и пуштање у рад

 • 21. 
  SOAP је:
  • A. 

   протокол за размену информација базиран на XML-у

  • B. 

   протокол за повезивање два web сервиса

  • C. 

   протокол за размену информација базиран на HTML-у

 • 22. 
  Da li je sledece tvrdjenje tacno:Kako bi se obezbedio asinhroni nacin povezivanja servisnih operacija potrebno je obezbediti odgovarajucu konfiguraciju na strani servisa a klijenska aplikacija ce automatski koristiti asinhrone pozive
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Oznaciti tacno tvrdjenje:MEX krajnja tacka (endpoint)
  • A. 

   Je krajnja tacka koja definise podrazumevano povezivanje (binding) za sve vrste klijenskih aplikacija

  • B. 

   Mora da postoji u svakom trenutku funkcionisanja servisa

  • C. 

   Se koristi od strane klijenta za dobijanje metapodataka(nacin komuniciranja sa servisom,krajnje tacke,formati poruka)

  • D. 

   Je pozeljna u konfiguraciji servisa jer utice na preformanse i interoperabilnost

Back to Top Back to top