Cheltuieli SI Venituri

59 Questions | Total Attempts: 1507

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cheltuieli SI Venituri

.


Questions and Answers
 • 1. 
  In cursul exercitiului N entitatea a efectuate urmatoarele opratiuni:vanzari prod fin: 8000lei, cost prod 6000lei ajustare inreg pt deprecierea prod finite: 2000leivanzarea unui teren: 10.000lei, val intrare 17.000ajustarea inreg pt deprecierea terenului 2000aceste operatiuni determina 
  • A. 

   Rezultatul din exploatare pozitiv: 18000

  • B. 

   Rezultat din exploatare negativ: 1000 lei

  • C. 

   Rezultat din exploatare pozitiv: 2000 lei si rezultat extraordinar negativ 7000

  • D. 

   Rezultat din exploatare pozitiv: 8000 lei si rezultat extraordinar negativ 5000

 • 2. 
  La sfarsitul perioadei de exploatare:vanzari prod fin: 6000, din care livrari fara facturi 2000venituri din chirii 1200vanzari de marfuri 8000, din care cu plata in numerar 5000costul marfuri vandute 5500venituri din prod de imobilizari necorporale 1500alte venituri din exploatare 700stocurile de prod fin initial 4000 si final 2000Ce sume se inscriu in contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare - total?
  • A. 

   7.200 si 15.400

  • B. 

   15.200 si 15.400

  • C. 

   7.200 si 17.400

  • D. 

   15.200 si 17.400

 • 3. 
  Chelt efectuate de entitate in cursul perioadei de gestiunemp si mc 7500salarii si contributii aferente 5000energie si apa 1000donatii si subventii acordate 1200diferente de curs valutar 750amortizari 1300subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 1500sconturi acordate 200dobanzi datorate 100ajustari pt pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 300ce sume se inscriu in contul de profit si pierdere la: chelt de exploatare - total si chelt financiare - total?
  • A. 

   16000 si 1050

  • B. 

   13200 si 1350

  • C. 

   14500 si 1250

  • D. 

   14500 si 1350

 • 4. 
  In exercitiul financiar n entitatea inregistreaza in contabilitate operatiunile:a) vanzari de marfuri: 12376 lei pva, inclusiv 19% ac 30% ajustarile pentru deprecierea marfurilor inregistrate la sfarsitul exercitiul N-1: 1500b) vanzarea unui mijloc de trans, pretul de vanzare fara tva: 20.000 lei valoarea de intrare: 35.000 amortizarea cumulata 17.000care sunt veniturile si chelt aferente activitatii de exploatare venituri  si  cheltuieli 
  • A. 

   33.870 si 26.000

  • B. 

   45.400 si 43.000

  • C. 

   30.400 si 28.000

  • D. 

   31.900 si 26.000

 • 5. 
  Vanzari de marfuri in cursul perioadei de gestiune 9920 lei pva inclusiv tva. incasarea marfurilor se realizeaza astfel: 40% din pretul de vanzare se incaseaza in momentul vanzarii, iar 60% dupa trei luni. se stie ca dobanda anuala practicata pe piata financiara in momentul vanzarii este 9%conform IAS 18 "Venituri" care este valoarea veniturilor si inregistrarea contabila corespunzatoare
  • A. 

   5311+4111=707+472+4427+4428 / 9920=3968+5952=3200+4800+768+1152=9920

  • B. 

   5311+4111=707+472+4427 / 9502=3808+5694=7905+95+1502=9502

  • C. 

   4111=707+4428 9920lei=8000lei+1920lei 5121=411 3200lei 4428=4427 608lei

  • D. 

   4111=472+4428 9520lei=8000lei+1520lei 5121=4111 3200lei 4428=4427 608lei

 • 6. 
  Care indicator (sold intermediar) se regaseste distinct in contul de rezultate
  • A. 

   Valoarea adaugata

  • B. 

   Excedentul brut de exploatare

  • C. 

   Pproductia exercitiului

  • D. 

   Cifra de afaceri

  • E. 

   Marja comerciala

 • 7. 
  Chelt cu reparatiile curente executate la imobilizarile corporale se cuprind in
  • A. 

   Chelt de dezvoltare

  • B. 

   Chelt de constituire

  • C. 

   Chelt de exploatare

  • D. 

   Chelt financiare

 • 8. 
  Chelt efectuate cu plata despagubirilor se cuprind in 
  • A. 

   Cheltuielile financiare

  • B. 

   Cheltuielile extraordinare

  • C. 

   Cheltuielile de exploatare

  • D. 

   Cheltuielile cu provizionale

  • E. 

   Cheltuielile de constituire

 • 9. 
  Societatea Y incaseaza in numerar redeventa in valoarea de 20.000 lei (valoare fara tva) pentru concesionareaunui teren. Precizati inregistrarea corecta
  • A. 

   4111 = 701 20.000

  • B. 

   4118 = 704 20.000

  • C. 

   5311 = 706+4427 24800lei=20.000lei+4800lei

  • D. 

   5125 = 472 20.000

  • E. 

   5121=7588 20.000

 • 10. 
  Ce operatie se inregistreaza prin articolul contabil 472 = 706
  • A. 

   Chirii incasate

  • B. 

   Redevente de incasat

  • C. 

   Chelt inregistrate in avans

  • D. 

   Venituri inregistrate in avans

  • E. 

   Venituri inregistrate in avans, din chirii, aferente perioadei curente

 • 11. 
  X incaseaza dividente aferente actiunilor detinute la entitatile afiliate in valoare de 500 de lei prin virament. Precizati inregistrarea corecta
  • A. 

   5121 = 7611 500

  • B. 

   5121 = 763 500

  • C. 

   5311 = 7641 500

  • D. 

   5124 = 766 500

  • E. 

   532 = 768 500

 • 12. 
  Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii, costul de productie de 20.000, Indicati contul corespondent 203 = ?  20.000
  • A. 

   404

  • B. 

   711

  • C. 

   2803

  • D. 

   721

  • E. 

   701

 • 13. 
  Entitatea X intocmeste pe data 05.11.N o factura in valoarea de 10.000 $ la cursul de schimb de 3.2 lei/$ urmand sa incasez aceasta suma pe data de 20.01N. totodata societatea comerciala achizitioneaza in luna urmatoare marfuri in valoare de 20.000$ la curs de 3.3lei/$ pe care urmeaza sa le plateasca la inceputul anului urmator. cursul de schimb valabil pt 31.12N find 3.1lei/$ la finele acestui an se intocmes urmatoarele articole contabile 
  • A. 

   4111=765 1000lei / 665=401 4000lei

  • B. 

   5124 = 4111 1000lei / 665 = 401 4000lei

  • C. 

   665 = 4111 1000lei / 401 = 765 4000lei

  • D. 

   5124 = 4111 1000lei / 401 = 5124 4000lei

 • 14. 
  Soc X a contractat pe termen de 3 ani un credit in valuta 100.000$ la cursul valutar 3.3lei/$ de la unitatea Z la care detine actiuni in pondere de 60% din capitalul social. Daca la sfarsitul primului an cursul de schimb este de 3.35lei/$ diferenta de curs se inregistreaza
  • A. 

   1662 = 765 5000

  • B. 

   1661 = 765 5000

  • C. 

   665 = 1662 5000

  • D. 

   665 = 1661 5000

 • 15. 
  O soc com a obtinut un credit pe termen de 6 ani in suma de  100.000$ de la o persoana juridica la care detine actiuni in pondere de 80% din capitalul social. daca la sfarsitul anului precedent, cursul de schimb a fost 3.4lei/$ si cursul valutar la scadenta este 3.5lei/$ diferentele de curs valutar constatate ci ocazia rambursarii creditului in valuta se evidentiaza astfel 
  • A. 

   1661 = 765 10.000

  • B. 

   665 = 5121 10.000

  • C. 

   665 = 1661 10.000

  • D. 

   665 = 5124 10.000

 • 16. 
  Care art cont evidentiaza val la cost de prod a productiei, lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie distruse din cauza calamitatilor 45.000lei si respectiv 15.000 
  • A. 

   6583 = 345+332 / 60.000=45.000+15.000

  • B. 

   671 = 331+332 / 60.000=45.000+15.000

  • C. 

   6582 = 331+332 / 60.000=45.000+15.000

 • 17. 
  461 = %       41600          5081  40.000          7642   1.600
  • A. 

   Vanzarea de actiuni pe credit la un pret inferior costului de achizitie

  • B. 

   Vanzarea de actiuni pe credit la un pret superior de achizitie

  • C. 

   Acordarea de actiuni propriilor salariati la unpret avantajos [pentru unitate

  • D. 

   Articolul contabil nu este corect

 • 18. 
  Prin art cont 5311 = 762 4000lei se inreg
  • A. 

   Suma incasata din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt in numerar

  • B. 

   Dividendele incasate in numerar pentru actiunile detinute pe termen scurt

  • C. 

   Dobanda incasata in numerar pentru obligatiunile detinute pe termen scurt

  • D. 

   Articolul contabil este incorect

 • 19. 
  La inceputul lunii decembrie soc detinea in cont suma de 20.000usd la curs de schimb de 3.35lei/usd. in cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii 3.12 - incasare 50.000usd la curs 3.36lei/usd8.122 incasare 65.000usd la curs 3.34lei/usd18.12 plata 85.000usd la curs 3.37lei/usd23.12 incasare 15.000usd la curs de 3.38 lei/usd29.12 plata 55.000usd la curs 3.36lei/usdcursul de schimb valabil la 31 dec este 3.38lei/usd iar in contabilitatea soc se va inregistra
  • A. 

   Chelt de 2.250lei

  • B. 

   Chelt de 2500lei

  • C. 

   Un venit de 2250lei

  • D. 

   Un venit de 2500lei

 • 20. 
  Dividentele cuvenite din detinerea de actiuni proprii in suma de 20.000lei se inregistreaza prin articolul contabil 
  • A. 

   5121 = 761 20.000

  • B. 

   461 = 762 20.000

  • C. 

   461 = 764 20.000

  • D. 

   4511 = 761 20.000

  • E. 

   Actiunile proprii nu aduc dividente

 • 21. 
  Incasarea unei subventii pentru acoperirea cresterii preturilor se inregistreaza prin art cont 
  • A. 

   4451 = 4751 50.000

  • B. 

   4751 = 7584 50.000

  • C. 

   4451 = 7584 50.000

  • D. 

   5121 = 4451 50.000

 • 22. 
  Contul 711 are sold final debitor la sfarsitul perioadei de gestiune in urmatoarea situatie
  • A. 

   Intrarile de produse in cursul perioadei de gestiune > intrarile din aceasi perioada de gestiune

  • B. 

   Iesirile de produse finite in cursul perioadei > intrarile de produse in aceasi perioada

  • C. 

   Stocul initial de prod finite < stocul final stabilit la sfarsitul perioadei

 • 23. 
  Veniturile reprezinta
  • A. 

   Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul unei perioade contabil esub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu

  • B. 

   Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau descresteri ale active sau cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

  • C. 

   Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor proprii

 • 24. 
  Cheltuielile reprezinta
  • A. 

   Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabil esub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceir ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

  • B. 

   Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceri al capitalului propriu

  • C. 

   Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor

  • D. 

   Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabil esub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceir ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din contributia actionarilor

  • E. 

   Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorilor activelor sau cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reducerui ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari

 • 25. 
  In ce situatie contul 711 prezinta  sold debitor la sfarsitul lunii
  • A. 

   Intrarile din cursul lunii sunt mai mari decat iesirile

  • B. 

   Intrarile din cursul lunii +stocul de la inceputul lunii sunt mai mari decat iesirile din cursul lunii

  • C. 

   Intrarile din cursul lunii sunt mai mici decat iesirile din cursul lunii

Back to Top Back to top