Situatiile Financiare Anuale

24 Questions | Total Attempts: 1322

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Situatiile Financiare Anuale

.


Questions and Answers
 • 1. 
  In cursul perioadei de gestiune, entitatea a efectuat urmatoarele operatiuni de incasari si plati:- incasari: vanzari de produse finite:20 000 lei, vanzari de terenuri: 5 000 lei, dividente: 12 000, emisiuni de actiuni pentru majoritatea capitalului social: 2 700 lei, credite bancare pe termen lung 1 500 lei;- plati: datorii furnizori: 1 500 lei, ajutoare materiale: 250 lei, dobanzi la credite bancare pe termen scurt: 10 lei, impozit pe profit: 600 lei, achizitii de utilaje: 50 000 lei.Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare, investitii si finantare sunt:
  • A. 

   +22 640 +38 000 -1 500

  • B. 

   +17 650 -38 000 +4 200

  • C. 

   +17 640 -33 000 +4 200

  • D. 

   -17 640 +33 000 -4 200

 • 2. 
  Dispunem de urmatoarele informatii la sfarsitul exercitiului N: produse finite in stoc, evaluate la costul de productie de 10 000 lei; 30 % din stocul de produse finite sunt vandute , pretul de vanzare: 15 000 lei, reducerea comerciala acordata este de 10 %, cheltuielile ocazionale de obtinere a produselor finite: consum de materii prime 1 000 lei, salarii datorate: 2 000 lei si platite: 2 050, contributiile asupra salariilor suportate de entitate: 900 lei, dobanzi datorate: 400 lei, amenzi datorate: 100 lei.Care sunt valorile pentru rezultatul fiscal si excedentul brut de exploatare?
  • A. 

   16 100 19 500

  • B. 

   16 200 16 600

  • C. 

   9 100 20 500

  • D. 

   9 200 16 000

 • 3. 
  La sfarsitul exercitiului financiar N, dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): 710 sold creditor: 6 000 lei, 707 sold creditor: 1 800 lei, 607 sold debitor: 1 200 lei, 711 sold debitor: 800 lei, 7411 sold creditor: 700 lei, 722 sold creditor: 5 000 lei.Care sunt sumele ce se inscriu in contul de profit si pierdere la indicatorii: producita vanduta, cifra de afaceri neta si venituri din exploatare, total.
  • A. 

   6 600 7 300 14 300

  • B. 

   7 800 8 500 12 700

  • C. 

   6 000 8 500 12 700

  • D. 

   6 000 6 600 11 500

 • 4. 
  Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): 2131 sold debitor: 10 000 lei, 2813 sold creditor: 4 000 lei, 261 sold creditor: 800 lei, 2111 sold debitor: 6 000 lei, 301 sold debitor: 2 000 lei, 391 sold creditor: 400lei, 345 sold debitor: 4 500 lei, 348 sold creditor: 700 lei, 411 sold debitor: 3 920 ;eo, 4118 sold debitor: 2 200 lei, 419 sold creditor: 1 700 lei, 409 sold debitor: 900 lei. Care este valoarea activelor imobilizate si activelor circulante:
  • A. 

   18 500 11 290

  • B. 

   15 000 12 190

  • C. 

   14 500 12 890

  • D. 

   14 000 11 420

 • 5. 
  In cursul perioadei de gestiune, au loc operatiunile: achizitii de stocuri de materii prime, cost de achizitie: 800 lei, stoc de materii prime: 500 lei, stocuri finale de materii prime: 1 100 lei, salarii datorate: 1 400 lei, salarii platite: 1 500 lei, amortizari: 700 lei, amenzi si penalitati datorate autoritatilor romane: 900 lei din care platite: 800 lei, dobanzi datorate: 300 lei, platite: 280 lei, servicii primte de la terti, facturate: 510 lei si nefacturate: 1 300 lei, stocuri initiale de produse finite, evaluate la cost de productie: 700 lei, produse finite receptionate, evaluate la cost de productie: 10 000 lei, vanzari de produse finite facturate: 14 000 lei si nefacturate: 2 600 lei, stoc de produse finite la sfarsitul perioadei: 8 500 lei, vanzari marfuri: 1 300 lei, ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare: 3 000 lei, dividente de primit: 700 lei, dividente de platit: 800 lei, ajustaripentru deprecierea imobilizarilor reluate la venituri: 1 200 lei.Care este rezultatul contabil si rezultatul fiscal?
  • A. 

   11 190 16 390

  • B. 

   18 090 18 190

  • C. 

   17 990 18 190

  • D. 

   17 940 17 740

 • 6. 
  Dispunem de urmatoarele informatii: achizitii de materii prime: 1 000 lei, cheltuieli cu utilitatile (energie+apa): 300 lei, receptie de produse finite, evaluate la costul de productie: 1 000 lei, vanzari de produse finite: 1 500 lei, venituri din productia de imobilizari necorporale: 400 lei, solduri initiale de materii prime: 500 lei si la produse finite: 700 lei, solduri finale de materii prime: 300 lei si la produse finite: 600 lei.Care este valoare adaugata creata de entitate?
  • A. 

   - 1 200

  • B. 

   300

  • C. 

   1 000

  • D. 

   700

 • 7. 
  Totalul grupei de bilant "Total active minus datorii curente" se determina pe baza relatiei:
  • A. 

   Active imobilizate + active circulante - datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

  • B. 

   Total active - datorii curente + cheltuieli inregistrate in avans

  • C. 

   Total active - datorii care trebuie platita intr-o perioada de pana la un an + venituri in avans

  • D. 

   Active imobilizate + active circulante nete - subventii pentru investitii

 • 8. 
  Dispunem de urmatoarele informatii: venituri din vanzarea marfurilor: 1 800 lei, reducerea comerciala acordata: 10 %, venituri din vanzarea produselor finite: 2 980 lei, stocul initial de produse finite: 2 500 lei, stocul final de produse finite: 2 300 lei, subventii de exploatare aferenta cifrei de afaceri nete: 340 lei.Care este valoarea productiei exercitiului si cifra de afaceri neta?
  • A. 

   6 780 4 840

  • B. 

   4 780 5 320

  • C. 

   4 580 4 980

  • D. 

   4 980 4 780

 • 9. 
  Dispunem de urmatoarele informatii: capitaluri proprii la sfarsitul exercitiului N: 25 000 lei si N-1: 16 000 lei. In cursul exercitiului N, au avut loc operatiunile: cresteri de capital prin aproturi in numerar: 1 000 lei, in natura: 2 000 lei, conversia obligatiunilor in actiuni: 800 lei, incorporarea rezervelor in capitalul social: 1 200 lei, dividente acordate : 500 lei. Care este rezultatul net aferent exercitiului N?
  • A. 

   7 560

  • B. 

   9 400

  • C. 

   5 040

  • D. 

   10 080

 • 10. 
  La sfarsitul exercitiului N, dispunem de urmatoarele informatii (solduri ale conturilor): 601 -  5 500 lei, 641 - 14 000 lei, 6811 - 6 000 lei, 6581 - 800 lei, 667 - 500 lei si 6583 - 9 000 lei.Care este suma inscrisa in contul de profit si pierdere la "Cheltuieli de exploatare - total":
  • A. 

   26 300

  • B. 

   35 800

  • C. 

   35 300

  • D. 

   34 500

 • 11. 
  Care este obiectivul principal al contabilitatii finaciare?
  • A. 

   Furnizarea informatiilor pentru necesitatii proprii

  • B. 

   Determinarea relatiilor unitatii cu ceilalti egenti economici (furnizori, clienti, organe fiscale, banci, public)

  • C. 

   Furnizarea informatiilor necesare tertilor (clienti, furnizori, banci, salariati, organe fiscale)

  • D. 

   Furnizarea informatiilor necesare atat pentru cerintele interne ale entitatilor, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clentii, institutiile guverntamentale si alti utilizatori

  • E. 

   Nici un raspuns nu este corect

 • 12. 
  Informatiile privind pozitia financiara a unei inteprinderi sunt oferite de:
  • A. 

   Bilant

  • B. 

   Contul de profit si pierdere

  • C. 

   Situatia modificarilor capitalurilot proprii

  • D. 

   Situatia fluxurilor de numerar

  • E. 

   Notele explicative la situatiile financiare

 • 13. 
  La stabilirea marimii entitatiilor, se iau in calcul urmatoarele criterii:
  • A. 

   Totalul activelor, veniturile totale si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar

  • B. 

   Valoarea stocurilor de marfuri, veniturile din vanzarea marfurilor si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar

  • C. 

   Totalul activelor, cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar

  • D. 

   Totalul activelor circulante, veniturile din vanzarea marfurilor si cifra de afaceri neta

 • 14. 
  Elemente care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt:
  • A. 

   Cheltuielile si veniturile

  • B. 

   Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile

  • C. 

   Activele, capitalul propriu si datoriile

 • 15. 
  Veniturile constituie:
  • A. 

   O resursa controlata de catre entitate, ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carei cost poate fi evaluat in mod credibil

  • B. 

   Cresteri ale beneficiilor economce inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decate cele rezultate din contributii ale actionarilor

  • C. 

   Interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor sale

 • 16. 
  Elemente care caracterizeaza performanta financiara a unei entitati sunt:
  • A. 

   Cheltuielile si veniturile

  • B. 

   Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile

  • C. 

   Activele, capitalul propriu si datoriile

 • 17. 
  Inteligibilitatea unei informatii se refera la
  • A. 

   Capacitatea de a influenta deciziile

  • B. 

   Capacitatea de a efectua comparatii

  • C. 

   Lipsa unor erori semnificative

  • D. 

   Intelegerea usoara de catre decidenti

 • 18. 
  Cheltuielile efectuate de entiate in cursul perioadei de gestiune: materii prime si materiale consumabile: 7 500 lei, salarii si contributii aferente: 5 000 lei, energie si apa: 1000 lei, donatii si subventii acordate: 1 200 lei, difernte de curs valutar: 750 lei, amortizari: 1 300 lei, subventii de exploatare pentru materii prime si materiale de consumabile: 1 500 lei, sconturi acordate: 200 lei, dobanzi datorate: 100 lei, ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare: 300 lei.Ce sume se inscriu in contul de profit si pierdere la: cheltuieli de exploatare -  total si cheltuieli financiare - total?
  • A. 

   16 000 1 050

  • B. 

   13 200 1 350

  • C. 

   14 500 1 250

  • D. 

   14 500 1 350

 • 19. 
  In cursul exercitiului N, entitatea a efectuat urmatoarele operatiuni: vanzari de produse finite: 8 000 lei, costul de productie: 6 000 lei (ajustarea inregistrata pentru deprecierea produselor finite: 2 000 lei), vanzarea unui teren: pretul de vanzare: 10 000 lei, valoarea de intrare: 17 000 lei, ajustarea inregistrata pentru deprecierea terenului: 2 000 lei.Aceste operatiuni determina:
  • A. 

   Rezultat din exploatare pozitiv: 18 000 lei

  • B. 

   Rezultat din exploatare negativ: 1 000 lei

  • C. 

   Rezultat din exploatare pozitiv: 2 000 lei si rezultat extraordinar negativ: 7 000 lei

  • D. 

   Rezultat din exploatare pozitiv: 8 000 lei si rezultat extraordinar negativ: 5 000 lei

 • 20. 
  La sfarsitul exercitiului N, dispunem de urmatoarele informatii: vanzari de produse finite: 6 000 lei, din care livrari fara factura: 2 000 lei, venituri din chirii: 1 200 lei, vanzari de marfuri: 8 000 lei, din care cu plata in numerar: 5 000 lei, costul marfurilor vandute:  5 500 lei, venituri din productia de imobilizari necorporale: 1 500 lei, alte venituri din exploatare: 700 lei, sotcuri de produse finite: initial 4 000 lei, final: 2 000 lei.\Ce sume se inscriu in contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare-total?
  • A. 

   7 200 15 400

  • B. 

   15 200 15 400

  • C. 

   7 200 17 400

  • D. 

   15 200 17 400

 • 21. 
  In exercitiul financiar N entiatea inregistreaza in contabilitate operatiunile:- vanzari marfuri: 12 376 lei pva, inclusiv TVA 19%, adaos comercial 30 %, ajustarile pentru deprecierea marfurilor inregistrate la sfarsitul exercitiului N-1: 1 500 lei- vanzarea unui mijloc de trasnport, pretul de vanzare fara TVA: 20 000 lei, valoarea de intrare: 35 000 lei, amortizarea cumulata: 17 000 lei.Care sunt veniturile si cheltuielile aferente activitatii de exploatare?
  • A. 

   33 870 26 000

  • B. 

   45 400 43 000

  • C. 

   30 400 28 000

  • D. 

   31 900 26 000

 • 22. 
  In scopul determinarii impozitului pe profit, se au in vedere:
  • A. 

   Rezultatul contabil si elementele deductibile fiscal

  • B. 

   Rezultatul fiscal si cota de impozit

  • C. 

   Rezultatul contabil al exercitiului

  • D. 

   Profitul brut, elementele deductibile, cheltuielile nedeductibile si cota de impozit

 • 23. 
  Care din urmatoarele sunt caracteristici calitative ale situatiilor financiare anuale?
  • A. 

   Inteligibilitatea

  • B. 

   Relevanta

  • C. 

   Credibilitatea

  • D. 

   Prevalenta economicului asupra juridicului

  • E. 

   Capitaluri proprii pozitive

  • F. 

   Comparabilitatea

 • 24. 
  Recunoasterea unui activ sau a unei datorii, din punct de vedere contabil, inseamna:
  • A. 

   Evaluarea activului sau a datoriei

  • B. 

   Incorporarea in situatiile financiare anuale a elementurlui care indeplineste criteriile de recunoastere

  • C. 

   Prezentearea, in afara bilantului, a elementului avut in vedere

Back to Top Back to top