Upi 2 Kolokvijum - Viser

30 Questions | Total Attempts: 1277

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi 2 Kolokvijum - Viser

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Која је последња фаза развоја пројектних тимова?
  • A. 

   Олујна фаза

  • B. 

   Фаза расформирања

  • C. 

   Фаза норимрања

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Фазе процеса уговарања са становништва Наручиоца
  • A. 

   ​расписивање конкурса за извођење

  • B. 

   уговарање израде пројектне документације

  • C. 

   истраживање тржишта

  • D. 

   доношење одлуке о реализацији објеката и обебеђивање финансијских средстава

  • E. 

   оцена понуда и избор извођача

  • F. 

   избор подизвођача

  • G. 

   израда понуде

 • 3. 
  Фазе процеса извођења пројекта са становишта извођача
  • A. 

   извођење радова на градилишту

  • B. 

   решавање оперативних проблема у извођењу

  • C. 

   финансирање извођача

  • D. 

   наплата потраживања по фазама

  • E. 

   координација рада произвођача

  • F. 

   праћење и координација извођења и надзор над извођењем

  • G. 

   припрема извођења

 • 4. 
  Које су фазе процеса уговорања заједничке за Наручиоца и Извршиоца?
  • A. 

   Израда пројектне документације

  • B. 

   Уговарање израде пројектне документације

  • C. 

   Праћење уговорених обавеза током реализације

  • D. 

   Преговори у вези уговора

  • E. 

   Потписивање уговора

  • F. 

   Израда понуде

 • 5. 
  Фазе развоја пројектних тимова су ?
  • A. 

   Фаза формирања

  • B. 

   Фаза реализације

  • C. 

   Фаза праћења

  • D. 

   Фаза контролисања

  • E. 

   Фаза нормирања

  • F. 

   Фаза функционисања

  • G. 

   Олујна Фаза

  • H. 

   Фаза расформирања

 • 6. 
  Индивидуални и стечени извори моћи су?
  • A. 

   Моћ угледања

  • B. 

   Моћ стручности

  • C. 

   Моћ награде

  • D. 

   Моћ принуде

 • 7. 
  Фазу формирања карактеришу?
  • A. 

   Међусобно упознавање чланова тима

  • B. 

   Велика улога руководиоца тима

  • C. 

   Подела одговорности и овлашћења

  • D. 

   Повећана продуктивност

  • E. 

   Приближавање ставова

  • F. 

   Утврђивање начина рада и вођења

 • 8. 
  Фату функционисања карактеришу?
  • A. 

   Конфликт и неслагања

  • B. 

   Добро познавање циљева , сврхе и улоге сваког појединца

  • C. 

   Превазиђени конфликти и неслагања

  • D. 

   Подела одговорности и овлашћења

  • E. 

   Ефикаснији рад чланова тима

  • F. 

   Развијен осећај припадности тима

 • 9. 
  Управљање квалитетом пројекта и представља планирање , извођење, праћење  извођење и мерење квалитета 1.__________________2. материјала и опреме3. извођење (изградња и монтажа)4. испитивања и пријема.
  • A. 

   Пројектовања

  • B. 

   Планирање

  • C. 

   Организовање

 • 10. 
  Načini komunikacije mogu biti 
  • A. 

   Lični kontakti, sastanci, korespodencija, elektronska pošta

  • B. 

   Lični kontakti, razgovaranje, korespodencija, elektronska pošta

  • C. 

   Lični kontakti, pisane poruke, korespodencija, elektronska pošta

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Načini slanja poruke su
  • A. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i kontaktom

  • B. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i korespodencijom

  • C. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i taktilno

 • 12. 
  Faze komuniciranja su 1. slanje poruke2. __________3. primanje4 tumačenje i razumevanje poruke
  • A. 

   Interpretacija

  • B. 

   Kodiranje

  • C. 

   Filtriranje

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Upravljanje promenama u projektu , ima osnovne funkcije i to su 1. definisanje cilja2. ________3. organizovanje i kontrolu
  • A. 

   Kadrovanje

  • B. 

   Projektovanje

  • C. 

   Planiranje

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  SUbjekti sa zajedničkim i suprostavljenim interesima u procesu ugovaranja realizacije IP su 
  • A. 

   Naručilac i izvođač

  • B. 

   Ekspeditor i izvođač

  • C. 

   Rukovodilac i ekspeditor

  • D. 

   Naručilac i ekspeditor

 • 15. 
  Vrste ugovora su 
  • A. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, ključ u ruke i BOT

  • B. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, ključ u ruke i PERT

  • C. 

   Jedinstven ugovor, odvojeni ugovor, ključ u ruke i CPM

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Formiranje projektnog tima
  • A. 

   Vrši se spontano

  • B. 

   Od situacije zavisi da li će se vršiti spontano ili ne

  • C. 

   Ne vrši se spontano

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Formalni izvori moći su
  • A. 

   Moć prinude

  • B. 

   Moć ugledanja

  • C. 

   Moć autoriteta

  • D. 

   Moć nagrade

  • E. 

   Moć stručnosti

  • F. 

   Moć legitimiteta

 • 18. 
  Kod stalnih timova, poslednja faza razvoja projektnog tima je
  • A. 

   Faza funkcionisanja

  • B. 

   Faza rasformiranja

  • C. 

   Faza normiranja

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Kvalitet se definiše kao skup svojstva i karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaja na sposobnost istog da
  • A. 

   Zadovolji određene potrebe

  • B. 

   Zadovolji specifične potrebe

  • C. 

   Zadovolji potrebe određenje ciljne grupe

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Komunikacije omogućavaju
  • A. 

   Da se uspostavi veza između učesnika u projektu

  • B. 

   Da se uspostavi veza između rukovodioca i menadzera

  • C. 

   Da se uspostavi veza između investitora i izvrsioca

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Kako se mogu rešiti problemi olujne faze
  • A. 

   Velikom ulogom rukovodioca tima

  • B. 

   Otvorenim razgovorom

  • C. 

   Povećanjem proizvodnje

  • D. 

   Povećanjem produktivnosti

  • E. 

   Malom ulogom roukovodioca tima

  • F. 

   Razvijanje osećaja za pripadnost timu

 • 22. 
  Koja je prva faza razvoja projektnih timova
  • A. 

   Faza pregovora

  • B. 

   Faza normiranja

  • C. 

   Faza formiranja

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Načini (strategija) rešavanja konflikta su 1. konfrontacija2. kompromis3.------------4.prisiljavanje5.povlačenje
  • A. 

   Nagovaranje

  • B. 

   Izglađivanje

  • C. 

   Pregovaranje

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Fazu normiranja karakterišu 
  • A. 

   Razvijen osećaj pripadnosti timu

  • B. 

   Spremnost za zajedničku odgovornost

  • C. 

   Efikasniji rad članova tima

  • D. 

   Određivanje rokova

  • E. 

   Povećana produktivnost

  • F. 

   Povećano poverenje i povezanost projektnog tima

  • G. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • H. 

   Podela odgovornosti

 • 25. 
  Fazu formiranja karakterišu 
  • A. 

   Sagledavanje svrhe i ciljeva od strane članova tima

  • B. 

   Približavanje stavova

  • C. 

   Određivanje uloga pojedinaca

  • D. 

   Velika uloga rukovodioca tima

  • E. 

   Određivanje rokova i potrebnih resursa

  • F. 

   Povećana produktivnost

 • 26. 
  Uticaj na potčinjene se može vršiti na tri načina?
  • A. 

   Autoritet, uveravanje i kontrola

  • B. 

   Autoritet, uveravanje i ubeđivanje

  • C. 

   Autoritet, nagrađivanje i kontrola

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  Učesnici komunikacija u projektu su?
  • A. 

   Komunikator, projektni tim, klijent (investitor), vrhovni menadzment.

  • B. 

   Rukovodilac projekta, projektni tim, klijent (investitor), izvršilac.

  • C. 

   Rukovodilac projekta, projektni tim, klijent (investitor), vrhovni menadzment

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  Elementi upravljanja komunikacijama u projektu su?
  • A. 

   Učesnici, proces, mediji, okruženje, primena

  • B. 

   Učesnici, proces, veštine, okruženje, primena

  • C. 

   Učesnici, proces, veštine, komunikator, primena

  • D. 

   Option 4

 • 29. 
  Od izvora , odnosno uzroka promena zavise?1. tok procesa promena2. __________3. sredstva koja se koriste u promenama , pa i nosioci promena u projektu
  • A. 

   Strategije

  • B. 

   Odnos ka distributerima

  • C. 

   Ishodi proizvoda

  • D. 

   Option 4

 • 30. 
  Faza kooperacije i saradnje je ?
  • A. 

   Faza formiranja

  • B. 

   Faza funkcionisanja

  • C. 

   Faza normiranja

  • D. 

   Option 4