Evaluare Cex - Socio-umane

12 ntrebri | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evaluare Cex - Socio-umane

Acest test conține 3 categorii de itemi:- cu un singur răspuns corect (variantele sunt marcate cu cerculețe),- cu 2-3 răspunsuri corecte (variantele sunt marcate prin pătrate)- întrebări cu răspuns scurt, liber (solicită completarea datelor în chestionarul disponibil).Punctajul necesar pentru promovarea testului este de minim 60.La finalizarea chestionarului, descărcați în calculator și trimiteți profesorului certificatul de înregistrare a scorului. Dacă sunteți nemulțumiți de scorul înregistrat și doriți să reluați testul, acest lucru este posibil.Mult succes!


Questions and Answers
 • 1. 
  Numele și prenumele, clasa, școala de proveniență
 • 2. 
  Logica este o știință...
  • A. 

   Factuală

  • B. 

   Formală

  • C. 

   Naturală

  • D. 

   Aplicată

 • 3. 
  Științele socio-umane pot fi caracterizate ca....
  • A. 

   Absolute

  • B. 

   Relative

  • C. 

   Umaniste

  • D. 

   Experimentale

 • 4. 
  Chestionarul reprezintă:
  • A. 

   O metodă de cercetare sociologică bazată pe tehnici interogative

  • B. 

   Un instrument de cercetare utilizat în cadrul experimentului

  • C. 

   Un test cu întrebări obligatoriu închise

  • D. 

   Un instrument de cercetare utilizat în ancheta sociologică

 • 5. 
  Legile care guvernează viaţa psihică, au un caracter:
  • A. 

   Statistic

  • B. 

   Exact

  • C. 

   Pseudo-științific

  • D. 

   Probabilist

 • 6. 
  Petre Andrei, în lucrarea Sociologie generală, arăta că:
  • A. 

   Apariţia sociologiei ca ştiinţă a fost pregătită şi de dezvoltarea cercetărilor experimentale din domeniul ştiinţelor exacte:fizică, chimie, biologie. Acestea au deprins spiritul cu analiza obiectivă şi controlul faptelor şi au determinat atitudinea ştiinţifică a cercetătorului.

  • B. 

   Sociologia este o știință la fel de exactă ca matematica, dacă este respectat principiul suveranității informatiței.

  • C. 

   Metodele sociologiei sunt precise, au exactitatea calculului matematic în domeniul social.

  • D. 

   Sociologia este născută din revoluţia industrială.

 • 7. 
  Sofismele sunt:
  • A. 

   Adevăruri incontestabile

  • B. 

   Argumente valide

  • C. 

   Tautologii logice

  • D. 

   Erori produse intenționat

 • 8. 
  Dezbaterile au rol educațional pentru că:
  • A. 

   Ne învață cum să facem ca să avem întotdeauna dreptate

  • B. 

   Ne creează deprinderea de a analiza lucrurile din perspective multiple

  • C. 

   Ne structurează discursul într-o manieră logică, rațională, coerentă

  • D. 

   Ne învață arta de a manipula oamenii

 • 9. 
  Sociologia ştiinţifică se prezintă sub forma unor teorii care respectă următoarele principii:
  • A. 

   Lumea externă există independent de simţurile noastre (principiul realismului)

  • B. 

   Lumea noastră este cea mai bună dintre toate lumile posibile (principiul supunerii la necesitatea socială)

  • C. 

   Lumea externă poate fi cunoscută prin observaţii obiective şi pe cale logică (principiul cognoscibilităţii şi raţionalităţii)

  • D. 

   Relaţiile din lumea înconjurătoare se produc în mod necesar şi sunt organizate în termeni de cauză – efect (principiul determinismului şi regularităţii);

 • 10. 
  În experiment există două categorii (de bază) de variabile:
  • A. 

   Independente (asupra lor acţionează numai experimentatorul);

  • B. 

   Cunoscute (despre care avem informații complete)

  • C. 

   Necunoscute (despre care nu știm suficiente lucruri)

  • D. 

   Dependente (cele ce depind de variabilele independente).

 • 11. 
  Sunt formate de dezbatere larg răspândite în mediul academic:
  • A. 

   Dezbaterea în format Karl Popper

  • B. 

   Dezbaterea în format Disney World

  • C. 

   Dezbaterea în format World Schools

  • D. 

   Dezbaterea în format British Parliamentary

 • 12. 
  Rezultate obținute la nivel academic în acest an școlar (premii și mențiuni obținute la fazele județene, naționale sau internaționale ale olimpiadelor școlare; implicare în proiecte naționale, internaționale), alte rezultate sau participări relevante:
Back to Top Back to top