ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ ИНФОРМАТИКА 6 ОДДЕЛЕНИЕ

200 Questions | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  6

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Множеството правила за правилно однесување во компјутерскиот свет претставува компјутерска:
  • A. 

   етика

  • B. 

   интеракција

  • C. 

   приватност

  • D. 

   енкрипција

 • 2. 
  Што претставуваат нелегалното копирање и дистрибуцијата на авторизирани компјутерски програми?
  • A. 

   софтверско пиратство

  • B. 

   софтверска дозвола

  • C. 

   блогирање

  • D. 

   постирање

 • 3. 
  Давид од електронската пошта на неговиот брат испратил навредувачки пораки до многу заеднички другари. Ова претставува пример за:
  • A. 

   злоупотреба

  • B. 

   злонамерен вирус

  • C. 

   софтверска пиратерија

  • D. 

   копирање

 • 4. 
  Што од наведеното претставува информација?
  • A. 

   деветнаесет

  • B. 

   Јане.

  • C. 

   10.06.2013

  • D. 

   Лина има 9 години.

 • 5. 
  Што од наведеното претставува податок?
  • A. 

   10.06.2013

  • B. 

   Јане учи географија.

  • C. 

   Лина има 9 години.

  • D. 

   Елвир игра кошарка.

 • 6. 
  Како може да се претстави податокот?
  • A. 

   Со броеви, текст, звук или слика.

  • B. 

   Исто како и информацијата.

  • C. 

   Со информација на која и е додадено значење.

  • D. 

   Со меѓусебно поврзани информации.

 • 7. 
  Што од наведеното претставува етичка постапка?
  • A. 

   Користење на слободен софтвер.

  • B. 

   Работа на компјутер без дозвола од сопственикот.

  • C. 

   Испраќање компјутерски вируси.

  • D. 

   Копирање лиценцирани игри.

 • 8. 
  Кој уред ги врши пресметките во компјутерот?
  • A. 

   процесорот

  • B. 

   матичната плоча

  • C. 

   хард дискот

  • D. 

   внатрешната меморија

 • 9. 
  Каде трајно се чуваат податоците и програмите?
  • A. 

   На тврдиот (хард) диск.

  • B. 

   Во РАМ меморијата.

  • C. 

   На матична плоча.

  • D. 

   Во процесорот.

 • 10. 
  Определи кои од наведените поими претставуваат периферни уреди на компјутерот.
  • A. 

   Мониторот, тастатурата, глувчето и печатачот.

  • B. 

   Хард дискот, дискетата, CD-тo, DVD-то.

  • C. 

   Матичната плоча, хард дискот и процесорот.

  • D. 

   Куќиштето, процесорот, RAM и ROM.

 • 11. 
  Кој од наведните записи за количество информација е правилно напишан?
  • A. 

   1КB = 1024B

  • B. 

   1MB = 1024B

  • C. 

   1KB = 1000B

  • D. 

   1MB = 1000B

 • 12. 
  Со која ознака се означува најмалото количество информација во компјутерот?
  • A. 

   B

  • B. 

   B

  • C. 

   MB

  • D. 

   Mb

 • 13. 
  Според намената каква ознака може да има CD-то?
  • A. 

   RW

  • B. 

   W

  • C. 

   WR

  • D. 

   RR

 • 14. 
  Кои се основните компоненти на компјутерот?
  • A. 

   Хардвер и софтвер

  • B. 

   Хардвер и кукиште

  • C. 

   Софтвер и програми

  • D. 

   Кукиште и тастатура

 • 15. 
  Какви можат да бидат мониторите според димензиите?
  • A. 

   од 15” (инчи) до 30” (инчи).

  • B. 

   од 1” (инчи) до 15” (инчи).

  • C. 

   од 30” (инчи) до 50” (инчи).

  • D. 

   од 20” (инчи)

 • 16. 
  Малите слики распоредени на работната површина на оперативниот систем кои претставуваат програми или кратенки на програмите се нарекуваат:
  • A. 

   икони

  • B. 

   маркички

  • C. 

   прозорци

  • D. 

   копчиња

 • 17. 
  За да се селектира група од несоседни папки се користи копчето:
  • A. 

   CTRL

  • B. 

   ALT

  • C. 

   SHIFT

  • D. 

   SCROL

 • 18. 
  Што ќе се измени ако една датотека се копира од една локација на друга?
  • A. 

   Датотеката останува непроменета.

  • B. 

   Датотеката ќе се избрише од првата локација.

  • C. 

   Датотеката се префрла во корпата за отпадоци.

  • D. 

   Датотеката ќе се преименува.

 • 19. 
  Со која буква е означен хард дискот во наведената адреса?C:\\My Documents\Files\cookie.txt
  • A. 

   C

  • B. 

   D

  • C. 

   M

  • D. 

   F

 • 20. 
  Каков софтвер треба да користиме за обработка на текст?
  • A. 

   апликативен

  • B. 

   услужен

  • C. 

   програмски

  • D. 

   системски

 • 21. 
  Подреди ги мемориските капацитети од најмал кон најголем.
  • A. 

   1B, 10В, 1KB

  • B. 

   1KB, 1B, 10В

  • C. 

   1KB, 10В, 1B

  • D. 

   10МВ, 1B, 1KB

 • 22. 
  Кога мониторот ја има карактеристиката 19 инчи тоа значи дека:
  • A. 

   дијагоналата на екранот изнесува 19 инчи.

  • B. 

   висината и ширината на екранот се 19 см.

  • C. 

   мониторот има висина од 19 см.

  • D. 

   мониторот има ширина од 19 инчи.

 • 23. 
  Каде се инсталира оперативниот систем?
  • A. 

   На хард дикот

  • B. 

   На мониторот

  • C. 

   Во модемот

  • D. 

   Во РАМ меморијата

 • 24. 
  Со кои наредби една папка се преместува од една локација на друга?
  • A. 

   отсекување (Cut) и вметнување (Paste).

  • B. 

   копирање (Copy) и вметнување (Paste).

  • C. 

   вметнување (Paste) и бришење (Delete).

  • D. 

   бришење (Delete) и едитирање (Edit).

 • 25. 
  Определи кој програмски пакет НЕ припаѓа во групата кориснички програми.
  • A. 

   Оперативен систем

  • B. 

   Компјутерска игра

  • C. 

   Програма за цртање

  • D. 

   Електронска енциклопедија

Back to Top Back to top