Latihan Soal Bahasa Jawa Quiz - 1

5 Pertanyaan | Total Attempts: 2236

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Soal Bahasa Jawa Quiz - 1

Latihan Soal online Bahasa jawa


Questions and Answers
 • 1. 
  (1) Aerobik mujudake kegiatan kang marakake jantung mundhak kanthi cara kontinyu ing pirang-pirang menit. (2) Nindakake aerobic mbutuhake oksigen kang cukup akeh. (3) Saya kuwat jantung lan saya lentur paru-paru anggone makarya, saya akeh uga oksigen kang diwenehake marang sakojuring awak. (4) Mulane, kanthi nindakake aerobik ateges nglatih jantung kanggo nyebarake oksigen kanthi cepet lan efisien menyang sakojuring awak.Gagasan pokok paragrap kasebut dumunung ing nomer … 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   1 lan 2

 • 2. 
  Miturut Mas Ninok, rebutan kalenggahan iki ibarate perang Mahabarata. Gusti Tejowulan tetep arep mlebu kraton kadidene PB XIII, apa wae resikone. Paling suwe tanggal 30 Agustus 2005 kudu bisa mlebu. Embuh esuk, awan apa bengi, kudu bisa mlebu kraton. Semono uga carane, embuh nggawa helikopter, apa mlaku tetep arep mlebu kraton “ngendikane klawan manteb”.Paragrap kasebut ngandharake gagasan pokok yaiku …
  • A. 

   Perang Mahabarata

  • B. 

   Perang rebutan kalenggahan

  • C. 

   Carane nata gelaring perang

  • D. 

   Rancangan mlebune Gusti Tejowulan menyang kraton

  • E. 

   Mas Ninok melu mbelani tekade gusti Tejowulan

 • 3. 
  Dalan sepur  dilumpatiPengin makmur ja korupsiManut cacahing wanda, parikan ing dhuwur kalebu parikan…. 
  • A. 

   4 wanda- 4 wanda

  • B. 

   4 wanda – 8 wanda

  • C. 

   6 wanda – 8 wanda

  • D. 

   7 wanda – 8 wanda

  • E. 

   8 wanda – 8 wanda

 • 4. 
  Sapa nandur bakal ngundhuhUnen-unen iku tegese … 
  • A. 

   Tumindak becik lan ala bakal dingerteni

  • B. 

   Wong sing nerak wewales dewe

  • C. 

   Sapa sing tumindak bakal entuk pewalese

  • D. 

   Kabeh gegayuhan mbutuhake pengorbanan

  • E. 

   Nampa kabegjan sing gedhe

 • 5. 
  Ukara krama inggil ing ngisor iki kang luput yaiku …
  • A. 

   Pak Guru, kula nyuwun priksa bab wayang

  • B. 

   Pak, badhe ngaturi priksa bilih mangke dalu wonten rapat RT

  • C. 

   Bu, badhe mundhut priksa rotinipun wonten pundi ?

  • D. 

   Bapak kula ngasta damel wonten SMA Kandangserang

  • E. 

   Kula tumbas klambi, budhe tuku rasukan

Back to Top Back to top