მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 351-400

50 Questions | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 351-400 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  351. ჩამოთვლილი რომელი თავისებურებით ხაასიათდება იაპონური ენცეფალიტის იმუნიტეტი დაავადების გადატანის შემდეგ?
  • A. 

   იმუნიტეტი არ ყალიბდება

  • B. 

   იმუნიტეტი უპირატესად უჯრედული ხასიათისაა

  • C. 

   იმუნიტეტი ჰუმორული და მყარია

  • D. 

   იმუნიტეტი ხანმოკლეა

 • 2. 
  352. ჩამოთვლილთაგან, რომელია იაპონური ენცეფალიტის გამომწვევის რეზერვუარი მხოლოდ მასიური ეპიდემიის დროს?
  • A. 

   ფრნველები

  • B. 

   მღრღნელები

  • C. 

   მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

  • D. 

   ადამიანი

 • 3. 
  353. რა წარმოადგენს იაპონური ენცეფალიტის გამომწვევის გადამტანს?
  • A. 

   კოღოები

  • B. 

   რწყილები

  • C. 

   ტკიპები

  • D. 

   ტილები

 • 4. 
  354. რას იყენებენ იაპონური ენცეფალიტის სპეციფიურ საპროფილქატიკო საშუალებად?
  • A. 

   ანატოქსინს

  • B. 

   ინაქტივირებულ ვაქცინას

  • C. 

   ბაქტერიოფაგს

  • D. 

   პრეპარატი შექმნილი არ არის

 • 5. 
  355. ვირუსების რომელ ოჯახს ეკუთვნის ტაიგის ენცეფალიტის ვირუსი?
  • A. 

   Orthomixoviridae-ს

  • B. 

   Paramixoviridae-ს

  • C. 

   Flaviviridae-ს

  • D. 

   Togaviridae-ს

 • 6. 
  356. რომელი გზით გადაეცემა ტაიგის ენცეფალიტის ვირუსი?
  • A. 

   ალიმენტურით

  • B. 

   ჰაერ-წვეთოვანით

  • C. 

   სქესობრივ კონტაქტით

  • D. 

   ტრანსმისიულით

 • 7. 
  357. ჩამოთვლილთაგან რომელია ტაიგის ენცეფალიტის ვირუსის გადამტანი?
  • A. 

   ტკიპა

  • B. 

   კოღო

  • C. 

   ტილი

  • D. 

   რწყილი

 • 8. 
  358. ჩამოთვლილი თავისებურებიდან რომელია დამახასიათებელი ტაიგის ენცეფალიტის ეპიდემიოლოგიისთვის?
  • A. 

   გამომწვევის ძირითადი რეზერვუარი ადამიანია

  • B. 

   უფრომძიმედ მიმდინარეობს დაავადების ევროპული ვარიანტი, ვიდრე შორეული აღმოსავლეთის

  • C. 

   ძროხებსა და თხებში ვირუსი იჭრება რძეში, საიდანაც შეიძლება ადამიანი დასნებოვნდეს

  • D. 

   უპირატესად ავადებიან მდედრობითისქესის ადამიანები

 • 9. 
  359. როგორი თავისებურებით ხასიათდება იმუნიტეტი ტაიგის ენცეფალიტის გადატანის შემდეგ?
  • A. 

   იმუნიტეტი არ ყალიბდება

  • B. 

   ყალიბდება მხოლოდ ურჯედული იმუნიტეტი

  • C. 

   ვითარდება შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობა

  • D. 

   ყალიბდება კარგად გამოხატული ჰუმორული იმუნიტეტი

 • 10. 
  360. რა იყენებენ ტაიგის ენცეფალიტის სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის?
  • A. 

   ანატოქსინს

  • B. 

   ფორმალინით ინაქტივირებული ან ცოცხალ ვაქცინას

  • C. 

   პრეპარატი არ არის შექმნილი

  • D. 

   ბაქტერიოფაგით

 • 11. 
  361. რა დროს იყენებენ ტკიპის კბენის ტაიგის ენცეფალიტის პროფილაქტიკის მიზნით?
  • A. 

   სპეციფიურ იმუნოგლობულინს

  • B. 

   ინტერფერონს

  • C. 

   ბაქტერიოფაგს

  • D. 

   ანტიბიოტიკს

 • 12. 
  362. ვირუსების რომელ ოჯახს ეკუთვნის კიასანურის ტყის დაავადების გამომწვევი?
  • A. 

   Picornaviridae-ს

  • B. 

   Flaviviridae-ს

  • C. 

   Retroviridae-ს

  • D. 

   Arenaviridae-ს

 • 13. 
  363. ჩამოთვლილი გვარებიდან რომლის წარმომადგენელია კიასანური ტყის დაავადების გამომწვევი ვირუსი?
  • A. 

   Enterovirus

  • B. 

   Paramixovirus

  • C. 

   Flavivirus

  • D. 

   Rubivirus

 • 14. 
  364. ჩამოთვლილი პათოგენური თვისებებიდან რომელი გააჩნია კიასანური ტყის დაავადების ვირუსს?
  • A. 

   ჰემაგლუტინაციის

  • B. 

   ჰემოლიზის

  • C. 

   ნეირამინიდაზური აქტიურობის

  • D. 

   ლეციტინაზური აქტიურობის

 • 15. 
  365. რა წარმოადგენს კიასანური ტყის დაავადების გამომწვევი ვირუსის რეზერვუარს?
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   ადამიანი

  • C. 

   კოღოები

  • D. 

   გარეული ფრინველები

 • 16. 
  366. როგორ გადაეცემა კიასანური ტყის დაავადების გამომწვევი
  • A. 

   ალიმენტარული გზით

  • B. 

   ჰაერ-წვეთოვანი გზით

  • C. 

   ტრანსმისიული გზით

  • D. 

   სქესობრივი კონტაქტით

 • 17. 
  367. რით ატარებენ კიასანური ტყის დაავადების გამომწვევის სპეციფიურ მკურნალობას?
  • A. 

   პრეპარატი არ არის შემუშავებული

  • B. 

   ბაქტერიოფაგით

  • C. 

   პოლიენური ანტიბიოტიკებით

  • D. 

   ანტიტოქსიური შრტით

 • 18. 
  368. რას იყენებენ კიასანური ტყის დაავადების გამომწვევის სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის?
  • A. 

   პრეპარატი შექმნილი არ არის

  • B. 

   ანატოქსინს

  • C. 

   ბაქტერიოფაგს

  • D. 

   დახოცილ ვაქცინას

 • 19. 
  369. ვირუსების რომელ ოჯახს ეკუთვნის დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   Reoviridae-ს

  • B. 

   Picornaviridae-ს

  • C. 

   Flaviviridae-ს

  • D. 

   Togaviridae-ს

 • 20. 
  370. ვირუსების რომელ გვარს მიეკუთვნება დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   Flavivirus-ს

  • B. 

   Hepaticivirus-ს

  • C. 

   Rubivirus-ს

  • D. 

   Enterovirus-ს

 • 21. 
  371. რა წარმოადგენს დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევის რეზერვუარს?
  • A. 

   დაავადებული ადამიანი

  • B. 

   გარეული და შინაური ფრინველები

  • C. 

   ჯანმრთელი, მაგრამ ვირუსმტარებელი ადამიანი

  • D. 

   მსხვილი რქოსანი საქონელი

 • 22. 
  372. ჩამოთვლილთაგან რომელია დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევის გადამტანი?
  • A. 

   ტილები

  • B. 

   რწყილები

  • C. 

   კოღო

  • D. 

   ბაღლინჯო

 • 23. 
  373. ჩამოთვლილთაგან რომელია დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევის გადამტანი?
  • A. 

   ბაღლინჯო

  • B. 

   ტილი

  • C. 

   რწყლი

  • D. 

   ტკიპა

 • 24. 
  374. ჩამოთვლილთაგან რა წარმოადგენს დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევის რეზერვუარს?
  • A. 

   მსხვილი რქოსანი საქონელი

  • B. 

   ღამურები

  • C. 

   დაავადებული ადამიანი

  • D. 

   ჯანმრთელი ვირუსმტარებლი ადამიანი

 • 25. 
  375. ჩამოთვლილთაგან რა წარმოადგენს დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევის რეზერვუარს?
  • A. 

   კოღოები და ტკიპები

  • B. 

   ჯანმრთელი ვირუსმტარებელი ადამიანი

  • C. 

   მსხვილი რქოსანი ცხოველები

  • D. 

   დაავადებული ადამიანი

Back to Top Back to top