მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 401-450

50 Questions | Total Attempts: 160

SettingsSettingsSettings
მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 401-450 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  401. რომელ ოჯახს მიეკუთვნება მოსკიტური ცხელების ვირუსი?
  • A. 

   Rhabdoviridae-ს

  • B. 

   Mixoviridae-ს

  • C. 

   Bunyaviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

 • 2. 
  402. ვირუსების რომელ გვარს მიეკუთვნება მოსკიტური ცხელების გამომწვევი?  
  • A. 

   Flavivirus-ის

  • B. 

   Alphavirus-ის

  • C. 

   Tospovirus-ის

  • D. 

   Bunyavirus-ის

 • 3. 
  403. ჩამოთვლილთაგან რომელია ფლებოტომური ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   ლა-კროსის ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუს

 • 4. 
  404. ჩამოთვლილთაგან რომელია პაპატაჩის ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   ლა-კროსის ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი

 • 5. 
  405. ჩამოთვლილთაგან რომელია "სამდღიანი ცხელების" გამომწვევი ვირუსი? 
  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი

 • 6. 
  406. რომელია მოსკიტური ცხელების ვირუსით დასენიანების ძირითადი მექანიზმი?
  • A. 

   ტრანსმისიული

  • B. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • C. 

   ალიმენტური

  • D. 

   სქესობრივი კონტაქტით

 • 7. 
  407. რომელია მოსკიტური ცხელების ვირუსით დასენიანების ძირითადი მექანიზმი? 
  • A. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • B. 

   ალიმენტური

  • C. 

   ალიმენტური

  • D. 

   პარენტერალური

 • 8. 
  408. რა თავისებურებით ხასიათდება ტოსკანური ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი? 
  • A. 

   ვითარდება შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობა

  • B. 

   სუსტი და ხანმოკლეა

  • C. 

   არ ყალიბდება

  • D. 

   მყარია

 • 9. 
  409. რას იყენებენ მოსკიტური ცხელების სპეციფიკური მკურნალობისთვის? 
  • A. 

   ანტიბიტიკებს

  • B. 

   ბაქტერიფაგებს

  • C. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • D. 

   ანტიტოქსიური შრატს

 • 10. 
  410. რით ტარდება მოსკიტური ცხელების სპციფიკური პროფილაქტიკა? 
  • A. 

   პრეპარატი არ არის შემუშავებული

  • B. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • C. 

   დახოცილი ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 11. 
  411. რომელ ოჯახში შედის რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი? 
  • A. 

   Picornaviridae-ს

  • B. 

   Reoviridae-ს

  • C. 

   Bunyaviridae-ს

  • D. 

   Caliciviridae-ს

 • 12. 
  412. რომელ გვარში შედის რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი? 
  • A. 

   Bunyavirus-ის

  • B. 

   Plabovirus-ის

  • C. 

   Nairovirus-ის

  • D. 

   Hantavirusi-ის

 • 13. 
  413. რა თავისებურებით ხასიათდება რიფტ-ვალის ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი?  ( სწორი პასუხი აღნიშნული არ იყო :( )
  • A. 

   ხანგრძლივი და მდგრადია

  • B. 

   მხოლოდ უჯრედულია

  • C. 

   არ ვითარდება

  • D. 

   არამყარია

 • 14. 
  414. რით ტარდება რიფტ-ვალის ცხელების სპეციფიკური მკურნალობა?
  • A. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ანტიბიოტიკებით

  • C. 

   ანტიტოქსიური შრატით

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  415. რით ტარდება რიფტ-ვალის ცხელების სპეციფიკური პროფილაქტიკა? 
  • A. 

   ანატოქსინით

  • B. 

   ბაქტერიოფაგით

  • C. 

   ცოცხალი ვაქცინით

  • D. 

   დახოცილი ვაქცინით

 • 16. 
  416. რომელ ოჯახში შედის ყირიმ-კონგოს ცხელების ვირუსი?
  • A. 

   Reoviridae-ს

  • B. 

   Bunyaviridae-ს

  • C. 

   Arenaviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

 • 17. 
  417. რომელ გვარში შედის კონგო-ყირიმის ცხელების ვირუსი?
  • A. 

   Tospoviru-ის

  • B. 

   Bunyavirus-ის

  • C. 

   Phlebovirus-ის

  • D. 

   Nairovirus-ის

 • 18. 
  418. ჩამოთვლილთაგან რომელი ითვლება ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების გამომწვევის ძირითად რეზერვუარად?
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   ტკიპები

  • C. 

   ღორები

  • D. 

   მაიმუნები

 • 19. 
  419. რომელია კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების გადაცემის ძირითადი მექანიზმი?
  • A. 

   ალიმენტური

  • B. 

   სქესობრივი კონტაქტური

  • C. 

   ტრასმისიული

  • D. 

   კან-კონტაქტრი

 • 20. 
  420. როგორი ხასიათისაა კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი? 
  • A. 

   დაჭიმული და მყარია

  • B. 

   საერთოდ არ ყალიბდება

  • C. 

   სუსტი და ხანმოკლეა

  • D. 

   შენელებული ჰიპერმგრძნობელობის (შტჰ) ტიპისაა

 • 21. 
  421. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელი გამოიყენება კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების სამკურნალოდ? 
  • A. 

   პენიცილინი

  • B. 

   სტრაპტომიცინი

  • C. 

   ბაქტერიოფაგები

  • D. 

   რეაფერონი

 • 22. 
  422. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან უპირატესად რომელი გამოიყენება კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების სამკურნალოდ?
  • A. 

   სტრეპტომიცინი

  • B. 

   ბაქტერიოფაგი

  • C. 

   რიბავერინი

  • D. 

   რიბავერინი

 • 23. 
  423. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან უპირატესად რომელს იყენებენ კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ექსტერნული პროფილაქტიკისათვის?
  • A. 

   ანატოქსინი

  • B. 

   ანატოქსინი

  • C. 

   ბაქტერიოფაგი

  • D. 

   მკვდარი ვაქცინა

 • 24. 
  424. რომელ ოჯახში შედის თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების გამომწვევი? 
  • A. 

   Bunyaviridae-ს

  • B. 

   Retroviridae-ს

  • C. 

   Togaviridae-ს

  • D. 

   Flaviviridae-ს

 • 25. 
  425. რომელ გვარში შედის თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი? 
  • A. 

   Enterovirus-ის

  • B. 

   Hantavirus-ის

  • C. 

   Herpesvirus-ის

  • D. 

   Hepatovirus-ის

Back to Top Back to top