მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 401-450

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tarbasiladze
T
Tarbasiladze
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 347
Questions: 50 | Attempts: 172

SettingsSettingsSettings
მიკრობიოლოგია, II სემესტრი, რნმ-ვირუსები 401-450 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  401. რომელ ოჯახს მიეკუთვნება მოსკიტური ცხელების ვირუსი?

  • A. 

   Rhabdoviridae-ს

  • B. 

   Mixoviridae-ს

  • C. 

   Bunyaviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

  Correct Answer
  C. Bunyaviridae-ს
  Explanation
  Bunyaviridae is the correct answer because it is the family of viruses that includes the mosquito-borne viruses. Rhabdoviridae, Mixoviridae, and Retroviridae are not specifically associated with mosquito-borne viruses.

  Rate this question:

 • 2. 

  402. ვირუსების რომელ გვარს მიეკუთვნება მოსკიტური ცხელების გამომწვევი?  

  • A. 

   Flavivirus-ის

  • B. 

   Alphavirus-ის

  • C. 

   Tospovirus-ის

  • D. 

   Bunyavirus-ის

  Correct Answer
  D. Bunyavirus-ის
  Explanation
  Bunyavirus-ის გვარი მიეკუთვნება მოსკიტური ცხელების გამომწვევი.

  Rate this question:

 • 3. 

  403. ჩამოთვლილთაგან რომელია ფლებოტომური ცხელების გამომწვევი?

  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   ლა-კროსის ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუს

  Correct Answer
  A. მოსკიტური ცხელების ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "მოსკიტური ცხელების ვირუსი" because it is the only option that mentions a virus associated with mosquitos. The other options mention viruses associated with different types of cells or diseases.

  Rate this question:

 • 4. 

  404. ჩამოთვლილთაგან რომელია პაპატაჩის ცხელების გამომწვევი?

  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   ლა-კროსის ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი

  Correct Answer
  A. მოსკიტური ცხელების ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "მოსკიტური ცხელების ვირუსი" (Mosquito-borne virus). This is the correct answer because the question is asking which virus is transmitted by mosquitoes. Mosquitoes are known to transmit various diseases, including malaria, dengue fever, Zika virus, and West Nile virus. Therefore, the correct answer is the virus that is transmitted by mosquitoes, which is the mosquito-borne virus.

  Rate this question:

 • 5. 

  405. ჩამოთვლილთაგან რომელია "სამდღიანი ცხელების" გამომწვევი ვირუსი? 

  • A. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • B. 

   მოსკიტური ცხელების ვირუსი

  • C. 

   რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი

  • D. 

   კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი

  Correct Answer
  A. მოსკიტური ცხელების ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "მოსკიტური ცხელების ვირუსი" because it is the only option that directly translates to "mosquito-borne virus" in English. The other options do not mention mosquitoes or indicate any association with them. Therefore, "მოსკიტური ცხელების ვირუსი" is the most appropriate answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  406. რომელია მოსკიტური ცხელების ვირუსით დასენიანების ძირითადი მექანიზმი?

  • A. 

   ტრანსმისიული

  • B. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • C. 

   ალიმენტური

  • D. 

   სქესობრივი კონტაქტით

  Correct Answer
  A. ტრანსმისიული
  Explanation
  The correct answer is "ტრანსმისიული" (transmission). This is because mosquito-borne viruses are primarily transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. Mosquitoes act as vectors, carrying the virus from an infected individual to a healthy individual when they bite.

  Rate this question:

 • 7. 

  407. რომელია მოსკიტური ცხელების ვირუსით დასენიანების ძირითადი მექანიზმი? 

  • A. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • B. 

   ალიმენტური

  • C. 

   ალიმენტური

  • D. 

   პარენტერალური

  Correct Answer
  D. პარენტერალური
  Explanation
  The correct answer is "პარენტერალური" (parenteral). Parenteral refers to the administration of medication or nutrients through a route other than the digestive tract, such as intravenous or intramuscular injections. In the context of the question, it suggests that the main mechanism of transmission for the mosquito-borne virus is not through ingestion or consumption, but rather through direct entry into the bloodstream or tissues.

  Rate this question:

 • 8. 

  408. რა თავისებურებით ხასიათდება ტოსკანური ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი? 

  • A. 

   ვითარდება შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობა

  • B. 

   სუსტი და ხანმოკლეა

  • C. 

   არ ყალიბდება

  • D. 

   მყარია

  Correct Answer
  D. მყარია
  Explanation
  The correct answer is "მყარია". This is because the question asks about the temperature at which the post-infection immunity of the measles virus is destroyed. The other options, "ვითარდება შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობა", "სუსტი და ხანმოკლეა", and "არ ყალიბდება", do not provide any information about the temperature at which the post-infection immunity of the measles virus is destroyed.

  Rate this question:

 • 9. 

  409. რას იყენებენ მოსკიტური ცხელების სპეციფიკური მკურნალობისთვის? 

  • A. 

   ანტიბიტიკებს

  • B. 

   ბაქტერიფაგებს

  • C. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • D. 

   ანტიტოქსიური შრატს

  Correct Answer
  C. პრეპარატი შემუშავებული არ არის
  Explanation
  Mosquito repellents are used to prevent mosquito bites and the transmission of diseases such as malaria, dengue fever, and Zika virus. The correct answer states that "preparations that are not processed" are not used for mosquito repellency. This implies that mosquito repellents are made from processed or formulated ingredients that are specifically designed to repel mosquitoes. These preparations may contain active ingredients such as DEET, picaridin, or natural plant extracts that have been proven effective in repelling mosquitoes.

  Rate this question:

 • 10. 

  410. რით ტარდება მოსკიტური ცხელების სპციფიკური პროფილაქტიკა? 

  • A. 

   პრეპარატი არ არის შემუშავებული

  • B. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • C. 

   დახოცილი ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

  Correct Answer
  A. პრეპარატი არ არის შემუშავებული
  Explanation
  The specific practice of mosquito repellent differs in that the preparation is not formulated or prepared.

  Rate this question:

 • 11. 

  411. რომელ ოჯახში შედის რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი? 

  • A. 

   Picornaviridae-ს

  • B. 

   Reoviridae-ს

  • C. 

   Bunyaviridae-ს

  • D. 

   Caliciviridae-ს

  Correct Answer
  C. Bunyaviridae-ს
  Explanation
  The Rift Valley fever virus belongs to the Bunyaviridae family.

  Rate this question:

 • 12. 

  412. რომელ გვარში შედის რიფტ-ვალის ცხელების ვირუსი? 

  • A. 

   Bunyavirus-ის

  • B. 

   Plabovirus-ის

  • C. 

   Nairovirus-ის

  • D. 

   Hantavirusi-ის

  Correct Answer
  B. Plabovirus-ის
  Explanation
  The virus that causes Rift Valley fever belongs to the Plabovirus genus.

  Rate this question:

 • 13. 

  413. რა თავისებურებით ხასიათდება რიფტ-ვალის ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი?  ( სწორი პასუხი აღნიშნული არ იყო :( )

  • A. 

   ხანგრძლივი და მდგრადია

  • B. 

   მხოლოდ უჯრედულია

  • C. 

   არ ვითარდება

  • D. 

   არამყარია

  Correct Answer
  A. ხანგრძლივი და მდგრადია
  Explanation
  The correct answer is "ხანგრძლივი და მდგრადია" because the question asks about the temperature of the Rift Valley's post-infection immune system. The phrase "ხანგრძლივი და მდგრადია" translates to "it is long-lasting and stable," suggesting that the immune system of the Rift Valley fever is able to maintain a high temperature for an extended period of time. The other answer choices do not provide any information about the temperature or the immune system's characteristics.

  Rate this question:

 • 14. 

  414. რით ტარდება რიფტ-ვალის ცხელების სპეციფიკური მკურნალობა?

  • A. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ანტიბიოტიკებით

  • C. 

   ანტიტოქსიური შრატით

  • D. 

   Option 4

  Correct Answer
  A. პრეპარატი შემუშავებული არ არის
  Explanation
  The specific mechanism of action of Rift-Valley fever is not mentioned in the given options. However, the correct answer states that the preparation is not formulated with antibiotics, suggesting that the treatment for Rift-Valley fever does not involve the use of antibiotics.

  Rate this question:

 • 15. 

  415. რით ტარდება რიფტ-ვალის ცხელების სპეციფიკური პროფილაქტიკა? 

  • A. 

   ანატოქსინით

  • B. 

   ბაქტერიოფაგით

  • C. 

   ცოცხალი ვაქცინით

  • D. 

   დახოცილი ვაქცინით

  Correct Answer
  C. ცოცხალი ვაქცინით
  Explanation
  The specific practice of the Rift Valley fever virus involves using live vaccines.

  Rate this question:

 • 16. 

  416. რომელ ოჯახში შედის ყირიმ-კონგოს ცხელების ვირუსი?

  • A. 

   Reoviridae-ს

  • B. 

   Bunyaviridae-ს

  • C. 

   Arenaviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

  Correct Answer
  B. Bunyaviridae-ს
  Explanation
  Bunyaviridae is the correct answer because the question is asking which family the Rift Valley Fever virus belongs to. The Rift Valley Fever virus is a member of the Bunyaviridae family, which is a family of viruses that are primarily transmitted by arthropods, such as mosquitoes and ticks. The Bunyaviridae family includes several other important viruses that can cause diseases in humans and animals.

  Rate this question:

 • 17. 

  417. რომელ გვარში შედის კონგო-ყირიმის ცხელების ვირუსი?

  • A. 

   Tospoviru-ის

  • B. 

   Bunyavirus-ის

  • C. 

   Phlebovirus-ის

  • D. 

   Nairovirus-ის

  Correct Answer
  D. Nairovirus-ის
  Explanation
  The correct answer is Nairovirus-ის. This is because the question is asking about the virus that causes Congo-Crimean hemorrhagic fever, and Nairovirus is the genus of viruses that includes the causative agent of this disease. Tospovirus, Bunyavirus, and Phlebovirus are not associated with Congo-Crimean hemorrhagic fever.

  Rate this question:

 • 18. 

  418. ჩამოთვლილთაგან რომელი ითვლება ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების გამომწვევის ძირითად რეზერვუარად?

  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   ტკიპები

  • C. 

   ღორები

  • D. 

   მაიმუნები

  Correct Answer
  B. ტკიპები
  Explanation
  The correct answer is "ტკიპები" (species). In the context of the question, the term "ყირიმ-კონგო" refers to a type of animal or species. Therefore, the correct answer is "ტკიპები" which means species in Georgian.

  Rate this question:

 • 19. 

  419. რომელია კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების გადაცემის ძირითადი მექანიზმი?

  • A. 

   ალიმენტური

  • B. 

   სქესობრივი კონტაქტური

  • C. 

   ტრასმისიული

  • D. 

   კან-კონტაქტრი

  Correct Answer
  C. ტრასმისიული
  Explanation
  The correct answer is "ტრასმისიული" (transmissive). This means that the main mechanism of transmission for the contagious disease is through direct contact. The other options, "ალიმენტური" (alimentary), "სქესობრივი კონტაქტური" (sexual contact), and "კან-კონტაქტრი" (airborne), are not the primary mechanisms for transmitting the disease in question.

  Rate this question:

 • 20. 

  420. როგორი ხასიათისაა კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების პოსტინფექციური იმუნიტეტი? 

  • A. 

   დაჭიმული და მყარია

  • B. 

   საერთოდ არ ყალიბდება

  • C. 

   სუსტი და ხანმოკლეა

  • D. 

   შენელებული ჰიპერმგრძნობელობის (შტჰ) ტიპისაა

  Correct Answer
  A. დაჭიმული და მყარია
  Explanation
  The correct answer is "დაჭიმული და მყარია" which means "pressed and hot". This answer suggests that the humor in the Congolese postal service immunet is related to the fact that the letters are pressed and hot, possibly indicating that they are dealing with a large volume of mail or that the postal service is efficient and quick.

  Rate this question:

 • 21. 

  421. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელი გამოიყენება კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების სამკურნალოდ? 

  • A. 

   პენიცილინი

  • B. 

   სტრაპტომიცინი

  • C. 

   ბაქტერიოფაგები

  • D. 

   რეაფერონი

  Correct Answer
  D. რეაფერონი
  Explanation
  The correct answer is "რეაფერონი". This is because რეაფერონი (Reaperon) is a medication commonly used for the treatment of congestion and sinusitis. It helps to relieve nasal and sinus congestion by reducing inflammation and swelling in the nasal passages. The other options, such as პენიცილინი (Penicillin), სტრაპტომიცინი (Straptomycin), and ბაქტერიოფაგები (Bacteriophages), are not specifically used for treating congestion and sinusitis.

  Rate this question:

 • 22. 

  422. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან უპირატესად რომელი გამოიყენება კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების სამკურნალოდ?

  • A. 

   სტრეპტომიცინი

  • B. 

   ბაქტერიოფაგი

  • C. 

   რიბავერინი

  • D. 

   რიბავერინი

  Correct Answer
  C. რიბავერინი
  Explanation
  Ribavirin is used as a treatment for Congenital Hemorrhagic Disorders.

  Rate this question:

 • 23. 

  423. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან უპირატესად რომელს იყენებენ კონგო-ყირიმის ჰემორაგიული ცხელების ექსტერნული პროფილაქტიკისათვის?

  • A. 

   ანატოქსინი

  • B. 

   ანატოქსინი

  • C. 

   ბაქტერიოფაგი

  • D. 

   მკვდარი ვაქცინა

  Correct Answer
  B. ანატოქსინი
  Explanation
  The correct answer is "ანატოქსინი" because it is the only option that is related to the use of heat in external practice of congo-kerim's hemoragical preparations. The other options, "ბაქტერიოფაგი" and "მკვდარი ვაქცინა," are unrelated to the use of heat, and the duplicate option "ანატოქსინი" is not a valid choice.

  Rate this question:

 • 24. 

  424. რომელ ოჯახში შედის თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების გამომწვევი? 

  • A. 

   Bunyaviridae-ს

  • B. 

   Retroviridae-ს

  • C. 

   Togaviridae-ს

  • D. 

   Flaviviridae-ს

  Correct Answer
  A. Bunyaviridae-ს
  Explanation
  Bunyaviridae is the correct answer because it is a family of viruses known to cause hemorrhagic fevers. Hemorrhagic fevers are characterized by high fever, bleeding, and organ damage. Therefore, the individual with the symptoms of hemorrhagic fever would be infected with a virus from the Bunyaviridae family.

  Rate this question:

 • 25. 

  425. რომელ გვარში შედის თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი? 

  • A. 

   Enterovirus-ის

  • B. 

   Hantavirus-ის

  • C. 

   Herpesvirus-ის

  • D. 

   Hepatovirus-ის

  Correct Answer
  B. Hantavirus-ის
  Explanation
  The correct answer is Hantavirus-ის. Hantavirus is known to cause a severe respiratory illness called Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). It is transmitted to humans through contact with infected rodents, primarily deer mice. Symptoms of HPS include fever, muscle aches, cough, and shortness of breath. It is important to note that Hantavirus is not transmitted from person to person. Enterovirus, Herpesvirus, and Hepatovirus are not associated with Hantavirus or its symptoms.

  Rate this question:

 • 26. 

  426. რომელ ოჯახში შედის ჰანტავირუსული სინდრომის გამომწვევი?

  • A. 

   Rhabdoviridae-ს

  • B. 

   Retroviridae-ს

  • C. 

   Retroviridae-ს

  • D. 

   Myxoviridae-ს

  Correct Answer
  C. Retroviridae-ს
  Explanation
  Retroviridae is the correct answer because it is a family of RNA viruses that includes the human immunodeficiency virus (HIV). HIV is known to cause a syndrome called acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), which is characterized by a weakened immune system. Therefore, individuals who have a retrovirus infection may exhibit symptoms of a retrovirus syndrome.

  Rate this question:

 • 27. 

  427. ჩამოთვლილი სეროტიპებიდან რომელს შეუძლია თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების გამოწვევა?

  • A. 

   ინაბას

  • B. 

   ოგავას

  • C. 

   ჰიკოშიმას

  • D. 

   ჰანტაანს

  Correct Answer
  D. ჰანტაანს
  Explanation
  The correct answer is "ჰანტაანს". This is because Hemorrhagic fevers are a group of infectious diseases that can cause severe bleeding, organ failure, and even death. Hantavirus is one type of hemorrhagic fever that is transmitted to humans through contact with infected rodents. Therefore, it is the only option listed that is a type of hemorrhagic fever.

  Rate this question:

 • 28. 

  428. ჩამოთვლილი სეროლოგიური ტიპებიდან რომელს შეუძლია გამოიწვიოს თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელება?

  • A. 

   პუმალას

  • B. 

   ინაბას

  • C. 

   ჰიკოშიმას

  • D. 

   ოგავას

  Correct Answer
  A. პუმალას
  Explanation
  Pumas are known to be able to tolerate high body temperatures, which is a characteristic of hyperthermia. This means that they are able to regulate their body temperature in hot environments, allowing them to function normally even in high temperatures. This ability is not seen in the other options provided, making pumas the correct answer.

  Rate this question:

 • 29. 

  429. ჩამოთვლილი სეროლოგიური ტიპებიდან რომელს შეუძლია გამოიწვიოს თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელება? 

  • A. 

   სეულს

  • B. 

   ინაბას

  • C. 

   ჰიკოშიმას

  • D. 

   ოგავას

  Correct Answer
  A. სეულს
  Explanation
  Seoul virus is a type of hantavirus that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS) in humans. HPS is a severe respiratory illness characterized by fever, muscle aches, and difficulty breathing. Seoul virus can be transmitted to humans through contact with infected rodents, particularly the brown rat. Therefore, the correct answer is Seoul virus, as it is one of the serological types that can cause HPS with current fever symptoms.

  Rate this question:

 • 30. 

  430. ჩამოთვლილი რომელი თავისებურებით განსხვავდებიან Hantavirus-ის გვარის წარმომადგენლები Bunyaviridae-ს ოჯახის სხვა წარმომადგენლებისგან? 

  • A. 

   შეიცავს ორძაფიან რნმ-ს

  • B. 

   გარედან ლიპიდური გარსით არ არის დაფარული

  • C. 

   კაფსიდი კუბური სიმეტრიის ტიპით აქვს აგებული

  • D. 

   რობოვირუსების ეკოლოგიურ ჯგუფს ეკუთვნიან

  Correct Answer
  D. რობოვირუსების ეკოლოგიურ ჯგუფს ეკუთვნიან
  Explanation
  Robovirus-ები ეკოლოგიურ ჯგუფს ეკუთვნიან Hantavirus-ის გვარის წარმომადგენლები Bunyaviridae-ს ოჯახის სხვა წარმომადგენლებისგან.

  Rate this question:

 • 31. 

  431. ჩამოთვლილთაგან რომელი ეპიდემიოლოგიური თავისებურება არის დამახასიათებელი ჰანტავირუსული ინფექციებისთვის?  

  • A. 

   ინფექციის რეზერვუარი გარეული ფრინველებია

  • B. 

   გადაცემის მექანიზმი ტრანსმისიულია

  • C. 

   მათი გამომწვევები ბუნებაში უმნიშვნელო რაოდენობით არიან გავრცელებულები

  • D. 

   დაინფიცირებული ადამიანი ეპიდემიოლოგიურა საფრთხეს არ წარმოადგენს

  Correct Answer
  D. დაინფიცირებული ადამიანი ეპიდემიოლოგიურა საფრთხეს არ წარმოადგენს
  Explanation
  Infected individuals do not represent a threat to public health.

  Rate this question:

 • 32. 

  432. ჩამოთვლილი რომელი ეპიდემიოლოგიური თავისებურება არის დამახასიათებელი ჰანტავირუსული ინფექციებისთვის?

  • A. 

   ინფექციის რეზერვუარი თაგვისებური მღრღნელებია

  • B. 

   დაინფიცირებული ადამიანი ეპიდემიოლოგიურ საფრთხეს წარმოადგენს

  • C. 

   გადაცემის მექანიზმი ტრანსმისიულია

  • D. 

   მათი გამომწვევები ბუნებასი უმნიშვნელო რაოდენობით არიან გავრცელებულები

  Correct Answer
  A. ინფექციის რეზერვუარი თაგვისებური მღრღნელებია
  Explanation
  The answer states that the infection reservoir is the natural hosts. This means that the reservoir is the population of animals or humans in which the infectious agent normally lives, multiplies, and from which it can be transmitted to a susceptible host. In the context of epidemiology, understanding the reservoir is crucial for controlling and preventing the spread of infectious diseases.

  Rate this question:

 • 33. 

  433. ჩამოთვლილი რომელი ეპიდემიოლოგიური თავისებურება არის დამახასიათებელი ჰანტავირუსული ინფექციებისთვის?

  • A. 

   მათი გამომწვევები ბუნებასი უმნიშვნელო რაოდენობით არიან გავრცელებულები

  • B. 

   გადაცემის მექანიზმი აეროგენულია

  • C. 

   დაინფიცირებული ადამიანი დიდ ეპიდემიოლოგიურ საფრთხეს წარმოადგენს

  • D. 

   ინფექციის რეზერვუარი მგლების და ტურები არიან

  Correct Answer
  B. გადაცემის მექანიზმი აეროგენულია
  Explanation
  The given answer states that the mechanism of transmission is airborne. This means that the infection can spread through the air, typically through respiratory droplets. This mode of transmission is common for many viral infections, including the flu and COVID-19. Airborne transmission occurs when an infected person coughs, sneezes, or talks, releasing respiratory droplets into the air that can be inhaled by others. This mode of transmission is important to consider when implementing preventive measures, such as wearing masks and maintaining social distancing, to reduce the spread of the infection.

  Rate this question:

 • 34. 

  434. ჩამოთვლილი რომელი ეპიდემიოლოგიური თავისებურება არის დამახასიათებელი ჰანტავირუსული ინფექციებისთვის?

  • A. 

   ინფექციის რეზერვუარი ძროხები და ცხედნებია

  • B. 

   დაინფიცირებული ადამიანი დიდ ეპიდემიოლოგიურ საფრთხეს წარმოადგენს

  • C. 

   მათი გამომწვევები ბუნებაში ფაართოდ არიან გავრცელებულები

  • D. 

   გადაცემის მექნიზმი ტრანსმისიულია

  Correct Answer
  C. მათი გამომწვევები ბუნებაში ფაართოდ არიან გავრცელებულები
  Explanation
  The answer states that the reservoirs and carriers of infection are animals and birds. This means that the infections can be transmitted through contact with these animals and birds.

  Rate this question:

 • 35. 

  435. ჩამოთვლილთაგან რომელი სეროტიპი ითვლება ჰანტავირუსული ფილტვის სინდრომის ყველაზე უფრო მძიმე ფორმის გამომწვევებად?

  • A. 

   ინაბა

  • B. 

   ოგავა

  • C. 

   ჰიკიშიმა

  • D. 

   სინ ნომბრე

  Correct Answer
  D. სინ ნომბრე
 • 36. 

  436. ჩამოთვლილთაგან რომელი სეროტიპი ითვლება ჰანტავირუსული ფილტვის სინდრომის ყველაზე უფრო მძიმე ფორმის გამომწვევებად? 

  • A. 

   ნიუ იორკი

  • B. 

   ჰიკოშიმა

  • C. 

   ინაბა

  • D. 

   ოგავა

  Correct Answer
  A. ნიუ იორკი
 • 37. 

  437. როგორი ხასიათისაა ჰანტავირუსული ინფექციების იმუნიტეტი ნაავადმყოფარ პირებში? 

  • A. 

   იმუნიტეტი არ ყალიბდება

  • B. 

   მყარი და მთელის სიცოცხლის მანძილზე შენარჩუნდება

  • C. 

   სუსტია და რამოდენიმე თვე გრძელდება

  • D. 

   შენელებული ჰიპერმგრძნობელობის (შჰტ) ტიპისაა

  Correct Answer
  B. მყარი და მთელის სიცოცხლის მანძილზე შენარჩუნდება
 • 38. 

  438. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატია მოწოდებული ჰანტაანის ვირუსით გამოწვეული ინფექციების სამკურნალოდ? 

  • A. 

   პენიცილინი

  • B. 

   ბაქტერიოფაგი

  • C. 

   რიბოვირინი

  • D. 

   კოლიცინი

  Correct Answer
  C. რიბოვირინი
  Explanation
  Ribavirin is a medication that is used to treat infections caused by the Hantavirus, which is mentioned in the question. It is an antiviral drug that helps to stop the virus from replicating and spreading in the body. Therefore, Ribavirin is the correct answer for this question.

  Rate this question:

 • 39. 

  439. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატია მოწოდებული ჰანტაანის ვირუსით გამოწვეული ინფექციების სამკურნალოდ?

  • A. 

   ნისტატინი

  • B. 

   სტრეპტომიცინი

  • C. 

   ბაქტერიოფაგი

  • D. 

   მიქსინი

  Correct Answer
  D. მიქსინი
  Explanation
  The question is asking which drug is used to treat infections caused by the Hantavirus. The correct answer is "მიქსინი" (mixin), which is an antiviral medication commonly used to treat various viral infections, including those caused by the Hantavirus.

  Rate this question:

 • 40. 

  440. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატია მოწოდებული ჰანტაანის ვირუსით გამოწვეული ინფექციების სამკურნალოდ? 

  • A. 

   ადამიანის სპეციფიური იმუნოგლობულინი

  • B. 

   პრეპარტი შემუშავებული არ არის

  • C. 

   ბაქტერიოფაგი

  • D. 

   პოლიმიქსინი

  Correct Answer
  A. ადამიანის სპეციფიური იმუნოგლობულინი
 • 41. 

  441. ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატი გამოიყენება ჰანტავირუსული პათოლოგიის ექსტერნული პროფილაქტიკისათვის? 

  • A. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ადამიანის სპეციფიური იმუნოგლობულინი

  • C. 

   ანატოქსინი

  • D. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  Correct Answer
  B. ადამიანის სპეციფიური იმუნოგლობულინი
  Explanation
  The correct answer is "ადამიანის სპეციფიური იმუნოგლობულინი" (human specific immunoglobulin). This is the most appropriate preparation to be used for the external practice of a pathologist because it specifically targets the immune system of humans. Other options such as "პრეპარატი შემუშავებული არ არის" (the preparation is not processed), "ანატოქსინი" (antitoxin), and "ცოცხალი ვაქცინა" (live vaccine) are not as suitable for the given purpose.

  Rate this question:

 • 42. 

  442. ჩამოთვლილი რომელი მორფოლოგიური თვისება არის დამახასიათებელი არენავირუსების ოჯახის წარმომადგენლებისთვის? 

  • A. 

   შეიცავს ორძაფიან დნმ-ს

  • B. 

   გარეთა გარსზე გააჩნიათ ფინჯნისებური ჩაღრმავებები

  • C. 

   გააჩნიათ 2-დან 14-მდე ელექტრონულად მკვრივი სილისიმაგვარი გრანულები

  • D. 

   ბაქტერიების მსგავსად ენერგეტიკულ მეტბოლიზმს მეზოსომების დახმარებით ახორცილებენ

  Correct Answer
  C. გააჩნიათ 2-დან 14-მდე ელექტრონულად მკვრივი სილისიმაგვარი გრანულები
  Explanation
  The correct answer is "გააჩნიათ 2-დან 14-მდე ელექტრონულად მკვრივი სილისიმაგვარი გრანულები". This answer states that the morphological feature that is characteristic of archaea is the presence of 2 to 14 electron-dense granules.

  Rate this question:

 • 43. 

  443. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება არენავირუსების ოჯახს? 

  • A. 

   ტაიგის ენცეფალიტის ვირუსი

  • B. 

   კონგო-ყირიმის ცხელების ვირუსი

  • C. 

   წითურას ვირუსი

  • D. 

   ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის ვირუსი

  Correct Answer
  D. ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის ვირუსი" (Lymphocytic choriomeningitis virus). This virus is known to infect rodents, particularly mice and rats, and can be transmitted to humans through contact with contaminated urine, droppings, saliva, or nesting materials. It can cause a range of symptoms in humans, from mild flu-like illness to more severe neurological complications such as meningitis or encephalitis.

  Rate this question:

 • 44. 

  444. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება არენავირუსების ოჯახს?

  • A. 

   ლასას ვირუსი

  • B. 

   წითელას ვირუსი

  • C. 

   წითურას ვირუსი

  • D. 

   ვეზიკულური სტომატიტის ვირუსი

  Correct Answer
  A. ლასას ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "ლასას ვირუსი" because it is the only option that refers to a specific virus, namely the Lassa virus. The other options do not specify any particular virus and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 45. 

  445. ჩამოთვლილთაგან რომელი მეიკუთვნება Arenaviridae-ს ოჯახს?

  • A. 

   პოლიომიელიტის ვირუსი

  • B. 

   ცოფის ვირუსი

  • C. 

   ხუნინისა და მაჩუპოს ვირუსები

  • D. 

   სემილკის ტყის ცხელების ვირუსი

  Correct Answer
  C. ხუნინისა და მაჩუპოს ვირუსები
  Explanation
  The correct answer is "ხუნინისა და მაჩუპოს ვირუსები". This answer is correct because Arenaviridae is a family of viruses that includes the viruses causing hemorrhagic fevers, such as Lassa fever and Machupo virus. These viruses are primarily transmitted to humans through contact with infected rodents or their droppings. Therefore, the viruses associated with hantavirus pulmonary syndrome (HPS) and hemorrhagic fevers are the ones that belong to the Arenaviridae family.

  Rate this question:

 • 46. 

  446. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება Arenaviridae-ს ოჯახს?

  • A. 

   სინდბისის ცხელების ვირუსი

  • B. 

   გუანარიტოს ვირუსი

  • C. 

   აივ-ი

  • D. 

   A ჰეპატიტის ვირუსი (HAV)

  Correct Answer
  B. გუანარიტოს ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "გუანარიტოს ვირუსი" because Arenaviridae family includes Guanarito virus, which is known to cause hemorrhagic fever in humans.

  Rate this question:

 • 47. 

  447. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება Arenaviridae-ს ოჯახს?

  • A. 

   ECHO

  • B. 

   B ჰეპატიტის ვირუსი (HBV)

  • C. 

   C ჰეპატიტის ვირუსი (HCV)

  • D. 

   სიაბას ვირუსი

  Correct Answer
  D. სიაბას ვირუსი
  Explanation
  The correct answer is "სიაბას ვირუსი" because Arenaviridae is a family of viruses that includes the virus responsible for causing Lassa fever, which is a type of viral hemorrhagic fever. Lassa fever is primarily found in West Africa and is transmitted to humans through contact with infected rodents. Therefore, the correct answer is the virus that is associated with the Arenaviridae family and can cause illness in humans.

  Rate this question:

 • 48. 

  448. რომელ ოჯახს მიეკუთვნება ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის ვირუსი? 

  • A. 

   Arenaviridae-ს

  • B. 

   Rhabdoviridae-ს

  • C. 

   Reoviridae-ს

  • D. 

   Retroviridae-ს

  Correct Answer
  A. Arenaviridae-ს
  Explanation
  Arenaviridae is the correct answer because lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV), which causes lymphocytic choriomeningitis, belongs to the Arenaviridae family.

  Rate this question:

 • 49. 

  449. ჩამოთვლილი რომელი მორფოლოგიური თავისებურება ახასიათებს ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის გამომწვევს?

  • A. 

   შეიცავს ერთძაფიან დნმ-ს

  • B. 

   გარშემორტყმულია გლიკოპროტეიდის შემცველ კბილანისმაგვარ გამონაზარდებს

  • C. 

   მცირე ზომის (10-15 ნმ) ვირუსები არიან

  • D. 

   არ შეიცავს რნმ-პოლიმერაზას (ტრანსკრიპტაზას?

  Correct Answer
  B. გარშემორტყმულია გლიკოპროტეიდის შემცველ კბილანისმაგვარ გამონაზარდებს
  Explanation
  The presence of glycoprotein in the cerebrospinal fluid is indicative of meningeal inflammation caused by lymphocytic choriomeningitis.

  Rate this question:

 • 50. 

  450. რა დამოკიდებულებას იჩენს ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის გამომწვევი გარემოს ფაქტორებისადმი?

  • A. 

   ცხიმის გამხსნელებით ვერ ინაქტივირდებიან

  • B. 

   უძლებენ დეტერგენტების მოქმედებას

  • C. 

   50 C-ზე გახურებით იშლებიან

  • D. 

   PH-ის დაბალი და მაღალი მაჩვენებლები მის ინაქტივირებას ვერ ახდენენ

  Correct Answer
  C. 50 C-ზე გახურებით იშლებიან
  Explanation
  The correct answer states that the factors that inhibit the activation of lymphocytes in lymphocytic choriomeningitis are washed away at 50°C. This suggests that the inhibitory factors are sensitive to heat and are eliminated when the temperature reaches 50°C.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.