Temperatur" Mövzusu Müəllim : Aliyə Əhmədova

6 Questions | Total Attempts: 373

SettingsSettingsSettings
Temperatur" Mvzusu Mllim : Aliy hmdova - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ÖLÇMƏLƏRLƏ  MƏŞĞUL  OLAN  ELM  NECƏ  ADLANIR ?
  • A. 

   EKOLOGİYA

  • B. 

   METROLOGİYA

  • C. 

   BİOLOGİYA

  • D. 

   COĞRAFİYA

 • 2. 
  HAVA   PROQNOZLARI  XƏBƏRLƏRİNDƏ HANSI  FİZİKİ  KƏMİYYƏT HAQQINDA MƏLUMAT  VERİLMİR?
  • A. 

   KÜTLƏYİN İSTİQAMƏTİ

  • B. 

   HAVANIN TEMPERATURU

  • C. 

   HAVANIN KÜTLƏSİ

  • D. 

   HAVANIN TƏZYİQİ

 • 3. 
  KONSERV ZAVODLARINDA  ƏRZAQLARIN  EMALI  PROSESİNDƏ TİBB TERMOMETRİNDƏN  İSTİFADƏ  OLUNA  BİLƏRMİ?
  • A. 

   XEYR, ÖLÇMƏ HƏDDİ ÇOX KİÇİKDİR.

  • B. 

   BƏLİ.

  • C. 

   BƏZƏN İSTİFADƏ ETMƏK OLAR.

  • D. 

   BƏLİ, ÖLÇMƏ HƏDDİ İMKAN VERİR.

 • 4. 
  TERMOMETRİN  İŞ PRİNSİPİ  HANSI  HADİSƏYƏ  ƏSASLANMIŞDIR ?
  • A. 

   QAZLARIN İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏSİ

  • B. 

   METALLARIN İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏSİ

  • C. 

   MAYELƏRİN İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏSİ

  • D. 

   PLAZMANIN İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏSİ

 • 5. 
  TEMPERATURUN  VAHİDİ  HANSIDIR ?
  • A. 

   METR

  • B. 

   SELSİ

  • C. 

   KİLOQRAM

  • D. 

   SANİYƏ

 • 6. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top