Raznovrsnost živog Sveta

12 Questions

Settings
Please wait...
Raznovrsnost živog Sveta

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Grana biologije koja se bavi grupisanjem živih bića prema srodnosti zove se: 
  • A. 

   Antropologija

  • B. 

   Mikrobiologija

  • C. 

   Mikologija

  • D. 

   Sistematika

 • 2. 
  Grana biologije koja se bavi proučavanjem carstva životinja zove se:
  • A. 

   Mikologija

  • B. 

   Ekologija

  • C. 

   Zoologija

  • D. 

   Botanika

 • 3. 
  Osnovna i najviša sistematska kategorija je:
  • A. 

   Vrsta i rod

  • B. 

   Vrsta i klasa

  • C. 

   Vrsta i carstvo

  • D. 

   Klasa i carstvo

 • 4. 
  Vrsta je osnovna sistematska kategorija i njoj pripadaju organizmi koji mogu međusobno da se ukrštaju i da daju plodno potomstvo.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 5. 
  U ponuđenom nizu obeleži sistematske kategorije.
  • A. 

   Jedinka

  • B. 

   Rod

  • C. 

   Porodica

  • D. 

   Živo biće

  • E. 

   Red

  • F. 

   Klasa

  • G. 

   Carstvo

 • 6. 
  Od ponuđenih carstava izdvoj carstvo koje obuhvata jednoćelijska živa bića koja nemaju organizovano jedro u ćeliji:
  • A. 

   Carstvo životinja

  • B. 

   Carstvo gljiva

  • C. 

   Carstvo protista

  • D. 

   Carstvo monera

  • E. 

   Carstvo biljaka

 • 7. 
  Liger je mešannac koji nastaje ukrštanjem jedinki dve različite vrste:
  • A. 

   Tigra i lavice

  • B. 

   Tigrice i lava

 • 8. 
  Obeleži osobine živih bića koje se odnose na životinje.
  • A. 

   Ćelijski zid građen od celuloze

  • B. 

   Ćelijski zid građen od hitina

  • C. 

   Autotrofan način ishrane

  • D. 

   Heterotrofan način ishrane

  • E. 

   Višećelijski organizmi

  • F. 

   Jednoćelijski organizmi

  • G. 

   Nemaju ćelijski zid

  • H. 

   Ne kreću se

  • I. 

   Većina se aktivno kreće

 • 9. 
  Obeleži osobine živih bića koje se odnose na gljive.
  • A. 

   Ćelijski zid građen od celuloze

  • B. 

   Ćelijski zid građen od hitina

  • C. 

   Autotrofan način ishrane

  • D. 

   Heterotrofan način ishrane

  • E. 

   Jednoćelijski organizmi

  • F. 

   Višećelijski organizmi

  • G. 

   Nemaju ćelijski zid

  • H. 

   Ne kreću se

  • I. 

   Većina se aktivno kreće

 • 10. 
  Obeleži osobine živih bića koje se odnose na biljke.
  • A. 

   Ćelijski zid građen od celuloze

  • B. 

   Ćelijski zid građen od hitina

  • C. 

   Autotrofan način ishrane

  • D. 

   Heterotrofan način ishrane

  • E. 

   Višećelijski organizmi

  • F. 

   Nemaju ćelijski zid

  • G. 

   Ne kreću se

  • H. 

   Većina se aktivno kreće

 • 11. 
  Saprofiti su organizmi koji:
  • A. 

   žive na račun domaćina i nanose mu štetu

  • B. 

   Razlažu uginule delove živih bića

  • C. 

   Se hrane autotrofno

 • 12. 
  Proizvođači hrane su:
  • A. 

   Autotrofni organizmi

  • B. 

   Heterotrofni organizmi

  • C. 

   Saprofiti

  • D. 

   Paraziti