მიკრობიოლოგია, II Semestri რნმ-ვირუსები, 151-200

50 Questions | Total Attempts: 125

SettingsSettingsSettings
Please wait...
მიკრობიოლოგია, II Semestri რნმ-ვირუსები, 151-200

რნმ-ვირუსები, 151-200


Questions and Answers
 • 1. 
  151. ჩამოთვლილთAგან რომელია აივ-ის არანუკლეოზიდური შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი? 
  • A. 

   β-ლაქტამაზა

  • B. 

   რეკრიპტორი

  • C. 

   აცეტილსალიცილი მჟავა (ასპირინი)

  • D. 

   პარაამინოსალიცილის მჟავა (პასმი)

 • 2. 
  152. ჩამოთვლილთAგან რომელია აივ-ის არანუკლეოზიდური შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი? 
  • A. 

   β-ლაქტამაზა

  • B. 

   ეფავირენზი

  • C. 

   აცეტილსალიცილი მჟავა (ასპირინი)

  • D. 

   პარაამინოსალიცილის მჟავა (პასმი)

 • 3. 
  153. ჩამოთვლილთAგან რომელია აივ-ის არანუკლეოზიდური შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზას ინჰიბიტორი? 
  • A. 

   β-ლაქტამაზა

  • B. 

   სუსტივა

  • C. 

   აცეტილსალიცილი მჟავა (ასპირინი)

  • D. 

   პარაამინოსალიცილის მჟავა (პასმი)

 • 4. 
  154. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელიაბრიკოლებს აივ-ის მემბრანის შერწყმას უჯრედის მემბრანაზე ლოკალიზებულ რეცეპტორებთან?
  • A. 

   β-ლაქტამაზა

  • B. 

   აცეტილსალიცილი მჟავა (ასპირინი)

  • C. 

   პარაამინოსალიცილის მჟავა (პასმი)

  • D. 

   ენფუვირტიდი

 • 5. 
  155. ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელიაბრიკოლებს აივ-ის მემბრანის შერწყმას უჯრედის მემბრანაზე ლოკალიზებულ რეცეპტორებთან? 
  • A. 

   სტავუდინი

  • B. 

   ფუზლონი

  • C. 

   ლავუდინი

  • D. 

   დიდანოზინი

 • 6. 
  156. ჩამოთვლილთაგან, რომელი თავისებურება ართულებს შიდსის შემთხვევაში ვაქცინის შექმნას?
  • A. 

   აივ-ის განუწყვეტლივი მუტაციები

  • B. 

   აივ-ის შემადგენლობაში რევერტაზას არსებობა

  • C. 

   აივ-ის უჯრედიდან ბადინგის გზით გამონთავისუფლება

  • D. 

   აივ-ის უნარი გადავიდეს ადამიანის უჯრედების სეკრეტებში

 • 7. 
  157. ჩამოთვლილთაგან, რომელი თავისებურება ართულებს შიდსის შემთხვევაში ვაქცინის შექმნას?
  • A. 

   აივ-ის უნარი გადავიდეს ადამიანის უჯრედების სეკრეტებში

  • B. 

   აივ-ის gp120-ის მაკოდირებელი გენის განუწყვეტლივი მუტაციები

  • C. 

   აივ-ის შემადგენლობაში რევერტაზას არსებობა

  • D. 

   აივ-ის უჯრედიდან ბადინგის მეშვეობით გამონთავისუფლება

 • 8. 
  158. ჩამოთვლილთაგან, რომელი თავისებურება ართულებს შიდსის შემთხვევაში ვაქცინის შექმნას? 
  • A. 

   აივ-ის უჯრედიდან ბადინგის მეშვეობით გამონთავისუფლება

  • B. 

   აივ-ის უნარი გადავიდეს ადამიანის უჯრედების სეკრეტებში

  • C. 

   აივ-ის ტროპულობა იმუნოკომპეტენტური უჯრედებისადმი

  • D. 

   აივ-ის შემადგენლობასი რევერტაზას არსებობა

 • 9. 
  159. ჩამოთვლილთაგან, რომელი თავისებურება ართულებს შიდსის შემთხვევაში ვაქცინის შექმნას? 
  • A. 

   აივ-ის უჯრედიდან ბადინგის მეშვეობით გამონთავისუფლება

  • B. 

   ივ-ის უნარი შეაღწიოს ადამიანის უჯრედების სეკრეტებში

  • C. 

   აივ-ის შემადგენლობასი რევერტაზას არსებობა

  • D. 

   აივ-სადმი ექსპერიმენტული მოდელის არ არსებობა

 • 10. 
  160. ჩამოთვლილთაგან რომელია ვირუსების ის ჯგუფი, რომელთა გადაცემა ხდება ფეხსახსრიანებით? 
  • A. 

   არბოვირუსების

  • B. 

   რობოვირუსები

  • C. 

   ფუზოვირუსები

  • D. 

   ტერატოვირუსები

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი ორი ჯგუფის წარმომადგენლები შედიან Reoviridae-ს ოჯახში? 
  • A. 

   ნერვული და მიოტროპული

  • B. 

   დერმატო- და ვენეროტროპული

  • C. 

   ნაწლავური და რესპირატორული

  • D. 

   კარდიო- და ჰეპატოტროპული

 • 12. 
  162. ჩამოთვლილთაგან რომელი გვარი ეკუთვნის Reoviridae-ს ოჯახს? 
  • A. 

   Reovirus

  • B. 

   Rhinovirus

  • C. 

   Rhabdovirus

  • D. 

   Rubulavirus

 • 13. 
  163. ჩამოთვლილთაგან რომელი გვარი ეკუთვნის Reoviridae-ს ოჯახს? 
  • A. 

   Enterovirus

  • B. 

   Orbivirus

  • C. 

   Rubulaviru

  • D. 

   Respirovirus

 • 14. 
  164. ჩამოთვლილთაგან რომელი გვარი ეკთვნის Reoviridae-ს ოჯახს? 
  • A. 

   Alphavirus

  • B. 

   Flavivirus

  • C. 

   Rotavirus

  • D. 

   Rubulavirus

 • 15. 
  165. ჩამოთვლილთაგან რომელი გვარი ეკუთვნის Reoviridae-ს ოჯახს? 
  • A. 

   Pneumovirus

  • B. 

   Enteroviru

  • C. 

   Spumavirus

  • D. 

   Coltivirus

 • 16. 
  167. ჩამოთვლილი რომელი მორფოლოგიური თავისებურებაა დამახასიათებელი Reoviridae-ს ოჯახის წარმომადგენლებისთვის? 
  • A. 

   შეიცავს ორჯაჭვიან დნმ-ს

  • B. 

   გააჩნია ფერმენტი რევერტაზა

  • C. 

   გააჩნია არაფუნქციონალური რიბოსომა

  • D. 

   გარშემორტყმულია ორშრიანი გარსის (შიდა და გარეთა კაფსიდი) მქონე კაფსიდით

 • 17. 
  166. ჩამოთვლილი რომელი მორფოლოგიური თავისებურებით ხასიათდებიან რეოვირუსების ოჯახის წარმომადგენლები?
  • A. 

   შეიცავენ ორჯაჭვიან ფრაგმენტირებულ რნმ-ს

  • B. 

   კაფსიდს გააჩნია ეკლისებური გამონაზარდები

  • C. 

   აფსიდს აქვს ფინჯნისმაგვარი ჩაღრმავებები

  • D. 

   Gგააჩნია 2-14 ელექტრონულად მკვირივი სილის (ქვიშის) მაგვარი გრანულები

 • 18. 
  168. ჩამოთვლილი ფერმენტებიდან რომელი გააჩნია რეოვირუსებს? 
  • A. 

   ნეირამინიდაზა

  • B. 

   რევერტაზა

  • C. 

   ვირუსსპეციფიური ტრანსკრიპტაზა

  • D. 

   ჰემაგლუტინინი

 • 19. 
  169. ჩამოთვლილი ოჯახებიდან რომელს ეკუთვნის Reovirus-ის გვარის ვირუსები? 
  • A. 

   Rhabdoviridae-ს

  • B. 

   Reoviridae-ს

  • C. 

   Picornaviridae-ს

  • D. 

   Arenaviridae-ს

 • 20. 
  170. ჩამოთვლილი რომელი მორფოლოგიური თავისებურება ახასიათებს რეოვირუსების გვარის ვირუსებს? 
  • A. 

   სპეციფიურ უჯრედულ რეცეპტორთან შეკავშირებას ახდენენ გარეთა კაფსიდის სპეციფიური ცილით

  • B. 

   სპეციფიურ უჯრედულ რეცეპტორთან შეკავშირებას ახდენენ გარეთა კაფსიდის იმ ცილით, რომლის მეშვეობითაც ის მასპინზლის უჯრედში იჭრება

  • C. 

   სპეციფიურ უჯრედულ რეცეპტორს უკავშირედება შიგნითა კაფსიდის იმ ცილით, რომელის მეშვეობითაც ის იჭრება მასპინძლის უჯრედში

  • D. 

   კაფსიდი არ არის ორშრიანი და ამდენად მხოლოდ საერთო კაფსიდური ცილის დახმარებით უკავშირდება ის მასპინძლის უჯრედის სპეციფიურ რეცეპტორებს და ამავე ცილის მეშვეობით შედის უჯრედში

 • 21. 
  171. კულტივირების თავისებურებებიდან რომელია დამახასიათებელი რეოვირუსების გვარის წარმომადგენლებისთვის?
  • A. 

   ქსოვილოვან კულტურებში მათი კულტივირება ვერ ხორციელდება

  • B. 

   მათი კულტივირება ხდება სხვადასხვა წარმოშობის პირველად და გადანერგვად ქსოვილოვან კულტურებში ციტოპათოგენური მოქმედების გარეშე

  • C. 

   მათი კულტივირება მიმდინარეობს სხვადასხვა წარმოშობის პირველად და გადანერგვად ქსოვილოვან კულტურებში სადაც ციტოპათოგენური მოქმედება ძალიან სწრაფად ვლინდება

  • D. 

   მათი კულტივირება ხდება სხვადასხვა წარმოშობის პირველად და გადანერგვად ქსოვილოვან კულტურებში, სადაც ციტოპათოგენური მოქმედება ვლინდება გვიან

 • 22. 
  172. ჩამოთვლილთაგან, რომელი თავისებურება ახასიათებს რეოვირუსების გვარის წარმომადგენლებს?
  • A. 

   ვირიონის ურჯედში ენდოციტოზის საშუალებით იჭრება

  • B. 

   ვირუსი დეპროტეინიზაცია არ ხდება, რადგან მას ორშრიანი კაფსიდი გააჩნია

  • C. 

   ინფორმაციის გადაწერა უჯრედის დნმ-ზე რევერტაზას საშუალებით ხორციელდება

  • D. 

   სამიზნე-უჯრედებიდან ვირუსული ნაწილაკების გამოსვლა ბადინგით ხორციელდება

 • 23. 
  173. ჩამოთვლილი თავისებურებებიდან რომელი არის დამახასიათებელი რეოვირუსის გვარის წარმომადგენელების რეპროდუქციისათვის? 
  • A. 

   ვირიონი უჯრედებში ეგზოციტოზის გზით აღწევს

  • B. 

   უჯრედიში შეჭრის შემდეგ ნაწილობრივი დეპროტეინიზაცია ხდება (კარგავს მხოლოდ გარეთა კაფსიდს)

  • C. 

   ინფორმაციის გადაწერა უჯრედის დნმ-ზე ახდენს ფერმენტ რევერტაზას დახმარებით

  • D. 

   სამიზნე უჯრედებიდან ვირუსული ნაწილაკების გარეთ გამოსვლა ბადინგით ხორციელდება

 • 24. 
  174. ჩამოთვლილი თავისებურებებიდან რომელი არის დამახასიათებელი რეოვირუსის გვარის წარმომადგენელების რეპროდუქციისათვის? 
  • A. 

   ვირიონის დეპროტეინიზაცია არ ხდებამ რადგან, მას ორშრიანი კაფსიდი გააჩნია

  • B. 

   ინფორმაციის გადაწერა უჯრედის დნმ-ზე ხორციელდება ფერმენტ რევერტაზას საშუალებით

  • C. 

   საინფორმაციო რნმ-ის ერთი მოლეკულის მეშვეობით უჯრედის რიბოსომები ვირუსსპპეციფიურ პოლისომებად ერთიარდებიან და მასზე ვირუსული ცილები სინთეზირდებიან

  • D. 

   სამიზნე უჯრედებიდან ვირუსული ნაწილაკების გამოსვლა ბადინგთ ხდება

 • 25. 
  175. ჩამოთვლილი თავისებურებებიდან რომელია დამახასიათებელი რეოვირუსების გვარის წარმომადგენლების რეპროდუქციისათვის?  
  • A. 

   ვირიონები უჯრედებში ეგზოციტოზიტ აღწევენ

  • B. 

   ვირუსის დეპროტეინიზაცია არ ხდება, რადგან ის ორშრიანი კაფსიდით არის დაფარული

  • C. 

   ინფორმაციი გადაწერა უჯრედის დნმ-ზე ფერმენტ რევერტაზას საშუალებით ხდება

  • D. 

   სამიზნე-უჯრედებდან ვირუსული ნაწილაკების გამოსვლა ე.წ. "აფეთქების" გზით ხორცილედება

Back to Top Back to top