Mokomes Egzaminui

20 Questions | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mokomes Egzaminui

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Duomenų gavyba yra “žalių”, neapdorotų duomenų (raw data) tyrinėjimo procesas žinioms nustatyti. Kas nėra šitokių žinių esminė savybė?
  • A. 

   Naujos, prieš tai nežinotos

  • B. 

   Netrivialios

  • C. 

   Praktiškai naudingos

  • D. 

   Anksčiau prognozuotos

 • 2. 
  Duomenų gavyba yra “žalių”, neapdorotų duomenų (raw data) tyrinėjimo procesas žinioms nustatyti. Kas yra šitokių žinių esminė savybė?
  • A. 

   Analogiškoje sistemoje jau užfiksuotos

  • B. 

   Išgaunamos panaudojant priimtinus resursus

  • C. 

   Praktiškai naudingos

  • D. 

   Anksčiau prognozuotos

 • 3. 
  Įprasti duomenų analizės metodai padeda atskleisti tiriamų kintamųjų priklausomumą, Duomenų gavyba pateikia kitokius rezultatus. Kas reiškia šių rezultatų unikalumą?
  • A. 

   Naujų priklausomybių, apie kurias net nebuvo įtariama, radimas

  • B. 

   Netikėtai komplikuotas rezultatų gavimas

  • C. 

   Netikėtai paprastas rezultatų gavimas

  • D. 

   Visi A, B, C variantai galioja

 • 4. 
  Priklausomybių suradimo duomenų gavybai priskiriama grupė uždavinių, kuriuose nustatomi šablonai duomenyse, dažniausiai neturint išankstinių žinių apie duomenyse esančias struktūras. Kas nėra priskirtina šios kategorijos duomenų gavybai?
  • A. 

   Dažnumų analizė

  • B. 

   Grupavimas

  • C. 

   Klasifikavimas

  • D. 

   Susietumų tyrimas

 • 5. 
  Prognozuojanti duomenų gavyba apima uždavinių ratą, kuriuose reikia nustatyti sąryšius tarp kintamojo, vadinamo kintamuoju-taikiniu, ir kitų kintamųjų, leidžiančius prognozuoti kintamąjį-taikinį. Kuri iš operacijų priskirtina šiai duomenų gavybos kategorijai?
  • A. 

   Dažnumų analizė

  • B. 

   Grupavimas

  • C. 

   Klasifikavimas

  • D. 

   Susietumų tyrimas

 • 6. 
  Kas yra priskirtina dažniausiai taikomų duomenų gavybos algoritmų kategorijai?
  • A. 

   Neuroniniai tinklai

  • B. 

   Tinkliniai grafai

  • C. 

   Esybių diagramos

  • D. 

   Adaptyviniai prognozavimo metodai

 • 7. 
  Duomenų gavybos algoritmai realizuojami pasinaudojant duomenų gavybos programinėmis sistemomis. Duomenų gavybos sistemos skirstomos į klases. Kuri specializuota sistema priskirtina „statistinių programų paketų“ klasei?
  • A. 

   FastStat

  • B. 

   SAS

  • C. 

   WEKA

  • D. 

   Visos išvardintos sistemos

 • 8. 
  Duomenų gavybos algoritmai realizuojami pasinaudojant duomenų gavybos programinėmis sistemomis. Duomenų gavybos sistemos skirstomos į klases. Kuri specializuota sistema priskirtina „dalykinės analizės sistemų“ klasei?
  • A. 

   FastStat

  • B. 

   SAS

  • C. 

   WEKA

  • D. 

   Visos išvardintos sistemos

 • 9. 
  Duomenų saugykla yra orientuotų į objektą, integruotų, laike kintančių ir ilgai saugomų duomenų rinkinys. Kuri iš išvardintų savybių išskiria duomenų saugyklas iš kitų informacijos šaltinių tipų?
  • A. 

   Duomenų patikimumas

  • B. 

   Dezintegravimas

  • C. 

   Ilgas duomenų saugojimas

  • D. 

   Fizinė duomenų saugojimo forma

 • 10. 
  Priklausomai nuo individualių vartotojų poreikių, yra kuriami ir pateikiami įvairūs įrankiai darbui su duomenų saugyklomis, skirti duomenų analizavimui bei atvaizdavimui. Kalbant apie vartotojus, galima klasifikuoti juos pagal poreikių apimtį. Kuris vartotojų apibrėžimas tinka verslo analitikų profesionalų grupei?
  • A. 

   Užsiėmę savo verslu ir neturi pakankamai laiko darbui su duomenų bazėmis

  • B. 

   Jiems būdinga gili verslo procesus apibūdinančių duomenų analizė

  • C. 

   Šiems vartotojams patenkinti pakanka standartinių priemonių

  • D. 

   Šie vartotojai nesidomi duomenų saugyklos struktūra

 • 11. 
  Duomenų saugyklų vartotojai įprastai turi skirtingų poreikių, todėl atitinkamai projektuojamos ir duomenų saugyklų sistemos. Kuris iš Operatyviųjų duomenų saugyklų (ODS)  sistemų apibūdinimų yra neteisingas?
  • A. 

   ODS yra orientuota į subjektą

  • B. 

   ODS yra detali

  • C. 

   ODS yra integruota

  • D. 

   ODS laiko duomenų istoriją

 • 12. 
  Daugelį vartotojų problemų gali išspręsti analitinio apdorojimo realiame laike (OLAP) duomenų bazės. Tokiu atveju darbinėse reliacinėse duomenų bazėse ar duomenų saugyklose saugomi pradiniai duomenys transformuojami, ir sukuriamos optimizuotos duomenų saugojimo struktūros – OLAP duomenų kubai (data cubes). Kokia šių domenų kubų paskirtis?
  • A. 

   Sutaupyti duomenų saugojimui reikalingus resursus

  • B. 

   Atlikti greitą duomenų analizę

  • C. 

   Pateikti duomenis nekvalifikuotam personalui

  • D. 

   Užtikrinti duomenų patikimumą

 • 13. 
  Kuri metaduomenų savybė nurodyta teisingai?
  • A. 

   Metaduomenys yra kiekvieno atskiro naudotojo nuosavybė

  • B. 

   Metaduomenys struktūrizuoja duomenų saugyklos informaciją į kategorijas

  • C. 

   Metaduomenys nėra pertekliniai

  • D. 

   Metaduomenys nustato įrangos technines charakteristikas

 • 14. 
  Duomenų gavyba turi vieną savybę, išskiriančią ją iš kitų procesų ar operacijų, susijusių su duomenų bazėmis. Įprastos ataskaitos bei įvairios analitinės priemonės atsako į klausimus "kas yra?" arba "kas bus, jeigu?". Kuris variantas būtų teisingas duomenų gavybos rezultato apibūdinimas?
  • A. 

   Naujų priklausomybių radimas

  • B. 

   Ankstesnių hipotezių patvirtinimas

  • C. 

   Naujų hipotezių generavimas

  • D. 

   Ankstesnių hipotezių paneigimas

 • 15. 
  Verslo intelektika, apjungdama duomenis, paimtus iš skirtingų sistemų į vieną didelę duomenų saugyklą (data warehouse), duoda suderintą, nuoseklų, pagrįstą ir nuodugnų analizuojamos informacijos vaizdą. Tačiau kai duomenų susikaupia daug, ir organizacija mėgina atlikti strateginę analizę naudodama tą pačią OLTP duomenų bazę, kaip ir einamojo duomenų apdorojimo atveju, dažnai susiduriama su keliomis problemomis. Kuri iš problemų yra viena iš svarbiausių?
  • A. 

   Didelių skaičiavimo pajėgumų reikalaujančios intensyviai vykdomos analitinės užklausos neigiamai veikia darbinės sistemos produktyvumą

  • B. 

   Didelių skaičiavimo pajėgumų reikalaujančios intensyviai vykdomos analitinės užklausos nedaro įtakos darbinės sistemos produktyvumui

  • C. 

   Didelių skaičiavimo pajėgumų reikalaujančios intensyviai vykdomos analitinės užklausos neigiamai paveikia personalo kvalifikaciją

  • D. 

   Didelių skaičiavimo pajėgumų reikalaujančios intensyviai vykdomos analitinės užklausos neigiamai veikia įmonės administravimą

 • 16. 
  Koks etapas nėra esminis sprendžiant verslo duomenų gavybos uždavinius?
  • A. 

   Padaryti išvadas, siūlyti sprendimus

  • B. 

   Suderinti naudotojų interesus

  • C. 

   Parinkti analizės metodus

  • D. 

   Suformuluoti aiškius tikslus

 • 17. 
  Daugiamačių duomenų (vaizdavimas) vizualizavimas leidžia pateikti analizei didelius įvairių duomenų kiekius, įvertinti duomenų struktūras, stebėti objektų grupavimosi tendencijas bei išskirtis, įvertinti atskirų objektų skirtumą ar panašumą, ir pan. Kuris vizualizavimo metodas priskiriamas geometrinių metodų grupei?
  • A. 

   Informacijos kubas

  • B. 

   Taškinių grafikų matricos

  • C. 

   Žvaigždžių metodas

  • D. 

   Dimensijų įterpimo metodas

 • 18. 
  Daugiamačių duomenų (vaizdavimas) vizualizavimas leidžia pateikti analizei didelius įvairių duomenų kiekius, įvertinti duomenų struktūras, stebėti objektų grupavimosi tendencijas bei išskirtis, įvertinti atskirų objektų skirtumą ar panašumą, ir pan. Kuris vizualizavimo metodas priskiriamas simbolinių metodų grupei?
  • A. 

   Informacijos kubas

  • B. 

   Taškinių grafikų matricos

  • C. 

   Žvaigždžių metodas

  • D. 

   Dimensijų įterpimo metodas

 • 19. 
  Kuris procesas nėra priskirtinas duomenų saugyklų veikloms?
  • A. 

   Duomenų transformavimas

  • B. 

   Duomenų telkimas

  • C. 

   Duomenų saugumo užtikrinimas

  • D. 

   Užklausos ir ataskaitos

 • 20. 
  Per paskutinius kelerius metus masiškai naudojamos duomenų saugyklos internete.Pradėjus naudotis šiomis saugyklomis pastebimi skirtumai, kad viena paslauga patogesnė vienoje situacijoje, kita – kitoje. Pagal naudojimo paskirtį išskiriami 6 duomenų saugyklų internete tipai. Kurio duomenų saugyklų tipo nereikėtų priskirti duomenų saugyklos internete kategorijai?
  • A. 

   Failų persiuntimo saugyklos

  • B. 

   Rezervinių duomenų kopijų saugyklos

  • C. 

   Įmonės veiklos istorijos duomenys išnuomotame serveryje

  • D. 

   Debesų kompiuterijos failų saugyklos