Hjerte- Og Karsykdommer

19 Questions | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hjerte- Og Karsykdommer

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse er ikke risikofaktorer for hjerneslag?
  • A. 

   Høye verdier av LDL kolestrol

  • B. 

   Atrieflimmer

  • C. 

   Røyking

  • D. 

   Høye verdier av HDL kolestrol

  • E. 

   Alder under 40 år

 • 2. 
  Hvilken av disse tilstandene er alltid livstruende?
  • A. 

   Atrieflimmer

  • B. 

   Ventrikkelflimmer

  • C. 

   Supraventrikulære ekstrasystoler

  • D. 

   Dyp Venetrombose

 • 3. 
  Utvikling av koronar hjertesykdom er assosiert med:
  • A. 

   Røyking

  • B. 

   Hypertensjon

  • C. 

   Høy HDL kolestrol

  • D. 

   Lav LDL kolestrol

  • E. 

   Lav inntekt og utdanning

 • 4. 
  Viktige grunner til at forekomsten av hjerteinfarkt er redusert i Norge de siste 50 årene er:
  • A. 

   Gjennomsnittlig blodtrykk er redusert i befolkningen

  • B. 

   Færre røyker

  • C. 

   Vi beveger oss mer

  • D. 

   Vi har gode forebyggende medisiner

 • 5. 
  Den viktigste årsaken til et hjerneslag er:
  • A. 

   Klaffefeil

  • B. 

   Ventrikkelflimmer

  • C. 

   Aterosklerose av hjernens arterier

  • D. 

   Hjertesvikt

 • 6. 
  Alvorlige komplikasjoner i dagene etter et hjerteinfarkt inkluderer:
  • A. 

   Leversvikt

  • B. 

   Demens

  • C. 

   Hjertesvikt

  • D. 

   Hjertetamponade

  • E. 

   Hjerneslag

 • 7. 
  Hvilke av følgende råd vil være primærforebyggende mot hjerteinfarkt?
  • A. 

   Reduksjon av blodtrykk

  • B. 

   Røykeslutt

  • C. 

   Aktivitet og sunt kosthold

  • D. 

   Avhold fra alkohol

  • E. 

   Spise glutenfritt

 • 8. 
  Den viktigste årsaken til venstresidig hjertesvikt i Norge er:
  • A. 

   Gjennomgått hjerteinfarkt

  • B. 

   Angina Pectoris

  • C. 

   Langvarig Hypertensjon

  • D. 

   Klaffefeil

  • E. 

   Leversykdom

 • 9. 
  Hvilke hovedfunn vil du forvente å finne hos en pasient med høyresidig hjertesvikt?
  • A. 

   Kvalme

  • B. 

   Svimmelhet

  • C. 

   Abdominalsmerter

  • D. 

   Ingen av alternativene er riktige

 • 10. 
  Du har en pasient med uttalt venstresidig hjertesvikt. Hvilket hovedsymptom vil du forvente hos pasienten?
  • A. 

   Hovne ankler

  • B. 

   Brystsmerter

  • C. 

   Dyspné (tung pust)

  • D. 

   Hodepine

 • 11. 
  Du har en kvinnelig pasient på 60 år med to hovne ankler. Hun gjennomgikk et hjerteinfarkt for ett år siden og har hatt tung pust det siste året. Hvilken to diagnoser er minst sannsynlig?
  • A. 

   Dyp venetrombose

  • B. 

   Høyresidig hjertesvikt

  • C. 

   En infeksjon i beinet

  • D. 

   Venstresidig hjertesvikt

 • 12. 
  Ved hjertesvikt:
  • A. 

   Aktiveres renin-angiotensin systemet

  • B. 

   Vil pasienten ofte være mindre tungpustet når han står enn når han ligger

  • C. 

   Vil pasienten ofte være mer tungpustet når han står enn når han ligger

  • D. 

   Vil pasientene ofte være plaget med slapphet

 • 13. 
  Hvilken av følgende tilstander vil kunne gi svimmelhet som symptom?
  • A. 

   Angina Pectoris

  • B. 

   Isolert høyresidig hjertesvikt

  • C. 

   Aortastenose

  • D. 

   Dyp venetrombose

 • 14. 
  Vanlige symptomer ved hjerteinfarkt:
  • A. 

   Dyspné

  • B. 

   Hodepine

  • C. 

   Brystsmerter

  • D. 

   Strålende smerter til venstre arm og kjeveparti

 • 15. 
  Hvilket av følgende symptomer er ikke vanlig ved angina pectoris?
  • A. 

   Brystsmerter

  • B. 

   Cyanose

  • C. 

   Nedsatt fysisk yteevne

 • 16. 
  En 50 år gammel mann kommer til akuttmottaket med kraftige brystsmerter og strålende smerter ut i venstre arm. Du mistenker hjerteinfarkt. Hvilken undersøkelse ville du gjort først?
  • A. 

   CRP

  • B. 

   Blodsukker

  • C. 

   EKG

  • D. 

   Undersøkt beina for hevelser

 • 17. 
  Hva er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge?
  • A. 

   Hjerteinfarkt

  • B. 

   Angina pectoris

  • C. 

   Lungeemboli

  • D. 

   Hjerneslag

  • E. 

   Lungekreft

 • 18. 
  De tre viktigste årsakene til hjertesvikt i Norge er:
  • A. 

   Gjennomgått hjerteinfarkt

  • B. 

   Angina Pectoris

  • C. 

   Langvarig Hypertensjon

  • D. 

   Klaffefeil

  • E. 

   Leversykdom

 • 19. 
  Hvilke av følgende symptomer vil du kunne forvente hos pasienter med alvorlig aortastenose?
  • A. 

   Kvalme

  • B. 

   Tung pust

  • C. 

   Brystsmerter

  • D. 

   Svimmelhet/besvimelse

  • E. 

   Smerter ved vannlating