Operacne Systemy-2

23 Questions

Settings
Please wait...
Camera Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Systémové volanie spôsobí, 
  • A. 

   Skok do jadra

  • B. 

   Prerušenie

  • C. 

   Ukončenie diskovej operácie

  • D. 

   Zlyhanie stránky

 • 2. 
  Vyberte pravdivé tvrdenia. Vlákna
  • A. 

   Sa implenetujú pomocou knižnice

  • B. 

   Zdieľajú adresný priestor a zásobník

  • C. 

   Zdieľajú adresný priestor

  • D. 

   Nesmú volať iné funkcie

  • E. 

   Sa plánujú v rámci času procesu

  • F. 

   Sa implementujú priamo v jadre systému

  • G. 

   Komunikácia medzi sebou v rámci svojho adresného priestoru

  • H. 

   Zdieľajú adresný priestor, ale každé vlákno má svoj zásobník a registre

  • I. 

   Sa dajú vytvoriť len v C jazyku

  • J. 

   Nepotrebujú synchronizáciu

  • K. 

   Sa implenetujú pomocou knižnice

 • 3. 
  Ochrana pamäte pri segmentácií je založená na
  • A. 

   Na kontrole bitov pre prístup k segmentu

  • B. 

   Využíva tabuľky segmentov

  • C. 

   Na kontrole STBR registra

  • D. 

   Na kontrole bitu platná/neplatná

 • 4. 
  Ako kritérium pre výber plánovacieho algoritmu môžeme použiť
  • A. 

   Využitie procesora

  • B. 

   čas odozvy

  • C. 

   čas behu procesu

  • D. 

   Priepustnosť systému

  • E. 

   Priemerná doba čakania

  • F. 

   čas strávený pri V/V operácia

  • G. 

   Veľkosť adresného priestoru

  • H. 

   Počet vlákien, vytvorených procesom

 • 5. 
  Systém, ktorý podporuje multiprogramovanie je taký systém v ktorom
  • A. 

   Program je rozdelený na stránky

  • B. 

   Vstup je uskutočnený dávkami z viacero úloh

  • C. 

   V pamäti je súčasne niekoľko procesov

  • D. 

   Viacej procesov zdieľa jeden program, ktorý je rezidentný v pamäti

 • 6. 
  PCB je
  • A. 

   Dátová štruktúra, obsahujúca informácie o prostredí

  • B. 

   Typ frontu

  • C. 

   Strojová inštrukcia

  • D. 

   Primitív pre zasielanie správ

  • E. 

   Dátová štruktúra, obsahujúca informácie o procese

 • 7. 
  RFC (RemoteProcedureCall) sa využíva pre
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 8. 
  V ktorých z uvedených prípadov je nutné aktualizovať informácie o súbore v štruktúre i-node (i-node neobsahuje údaj o poslednom prístupe k súboru)
  • A. 

   Načítanie jedného bloku zo súboru

  • B. 

   Doplnenie súboru

  • C. 

   Skrátenie súboru

  • D. 

   Modifikácia jedného bloku, nachádzajúci sa v strede súboru

 • 9. 
  Na zadanom reťazci odkazov na stránky a počet rámcov porovnajte počty výpadkov stránok nahradzovacích algoritmov FIFOa Optimálneho algoritmu:(rátajte aj počiatočné výpadky),Počet rámcov – 2 , reťazec odkazov – A B A C B A C 
  • A. 

   FIFO - 4, OPT – 3,

  • B. 

   FIFO - 5, OPT – 4

  • C. 

   FIFO - 5, OPT – 3,

 • 10. 
  Nastalo v systéme uviaznutie podľa toho grafu prideľovanie prostriedkov
  • A. 

   Áno

  • B. 

   Nie

 • 11. 
  Súborový systém plní nasledovné úlohy
  • A. 

   Riešení efektívnym spôsobom starváciu

  • B. 

   Spravodlivé prideľovanie času procesora

  • C. 

   Transformuje dáta do binárneho kódu

  • D. 

   Uchováva informáciu o logickej a fyzickej štruktúre súborov

  • E. 

   Zabezpečuje ochranu zariadenia

  • F. 

   Transformuje logickú adresu bloku na fyzickú

  • G. 

   Efektívny a jednotný interfejs k periférnym zariadeniam

 • 12. 
  OS UNIX dovoľuje tvorbu súborov s veľkosťou, ktorá je
  • A. 

   Neobmedzená

  • B. 

   Obmedzená, ale veľká

  • C. 

   Do 2 Mb

 • 13. 
  Nahradzovací algoritmus stránok v pamäti FIFO je
  • A. 

   Založený na princíp lokality

  • B. 

   Nedá sa ľahko implementovať a preto veľa systémov ho používa iba priebežne

  • C. 

   Niekedy môže spôsobiť viacej výpadkov stránok keď proces dostane viac pamäte

 • 14. 
  Proces definujeme ako
  • A. 

   Množstvo inštrukcií ktoré má procesor vykonať

  • B. 

   Program, ktorý sa vykonáva

  • C. 

   Časť HW, ktorý vykonáva množstvo inštrukcií

  • D. 

   Hlavný program

 • 15. 
   OP počítača ma 4 rámce, ktoré sú obsadené. Čas zavedenia stránky do pamäte je uvedený v tabuľke,Stránka      Čas zavedenia 
  • A. 

   0----------160

  • B. 

   1----------230

  • C. 

   2----------120

  • D. 

   3----------126

 • 16. 
  Pri zahltení
  • A. 

   Procesy neustále vyvolávajú výpadky stránok

  • B. 

   Každý proces vlastní prostriedok a čaká na uvoľnenie ďalšieho od iného procesu

  • C. 

   Proces je zablokovaný pred kritickou sekciou

 • 17. 
  Využitie ktoré z uvedených prostriedkov môže spôsobiť uviaznutie
  • A. 

   Pamäť

  • B. 

   Semafor

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   Tlačiareň

  • E. 

   Magnetická páska

  • F. 

   Magnetická páska

  • G. 

   Disk

  • H. 

   Disk