Larangan Mencerobohi Dan Merosakkan Harta

15 Questions | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Larangan Mencerobohi Dan Merosakkan Harta

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Penyataan berikut mengenai mengambil hak orang lain tanpa kebenaran yang sah di sisi syarak?
  • A. 

   Definisi merosakkan harta

  • B. 

   Definisi menceroboh harta

  • C. 

   Definisi Islam mengiktiraf hak milik

  • D. 

   Definisi harta

 • 2. 
  Islam membenarkan umatnya menceroboh harta milik orang lain
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Antara berikut merupakan bentuk-bentuk pencerobohan harta kecuali...
  • A. 

   Menipu

  • B. 

   Merompak

  • C. 

   Mengeluarkan zakat

  • D. 

   Rasuah

 • 4. 
  Menyalahgunakan kuasa atau menggunakan kedudukan dan pengaruh untuk memperolehi kepentingan peribadi dengan cara yang salah - Pengertian pecah amanah?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Berikut merupakan akibat perbuatan pecah amanah kecuali...
  • A. 

   Melahirkan individu yang bersifat mementingkan diri sendiri

  • B. 

   Berlaku kezaliman dan penindasan sesama manusia

  • C. 

   Wujud pertelingkahan dan permusuhan di kalangan masyarakat

  • D. 

   Meningkatkan sumber pendapatan seseorang

 • 6. 
  Harta yang dimiliki tidak diberkati oleh Allah SWT...merupakan keburukan pencerobohan terhadap?
  • A. 

   Terhadap individu

  • B. 

   Terhadap negara

  • C. 

   Terhadap masyarakat

  • D. 

   Terhadap pemimpin negara

 • 7. 
  Antara keburukan pencerobohan harta ialah menimbulkan pergaduhan di kalangan masyarakat setempat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Berikut merupakan punca pencerobohan harta kecuali...?
  • A. 

   Tidak menghayati dan mengamalkan ajaran syariat Islam

  • B. 

   Terpengaruh dengan kemewahan yang dimiliki hasil usaha manusia sendiri.

  • C. 

   Wujud sifat mazmumah di kalangan masyarakat

  • D. 

   Terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak mengabaikan kepentingan orang lain

 • 9. 
  Tandakan / pada perbuatan mencerobohi harta?
  • A. 

   Menipu

  • B. 

   Merasuah

  • C. 

   Pecah kaca

  • D. 

   Merompak

 • 10. 
  Senaraikan  empat punca berlakunya pencerobohan harta
 • 11. 
  Senaraikan 3 sebab Islam melarang pencerobohan harta?
 • 12. 
  Berikut merupakan larangan menceroboh harta orang lain kecuali....
  • A. 

   Lahirnya individu yang malas bekerja dan berusaha untuk memajukan dirinya

  • B. 

   Berlakunya keadilan di kalangan masyarakat

  • C. 

   Hilangnya amalan tolong menolong dan ukhuwah sesama manusia

  • D. 

   Perasaan takut dan bimbang akan keselamatan harta dimilikinya

 • 13. 
  Dengan menguatkuasakan undang-undang dapat membendung perbuatan pencerobohan harta orang lain.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 14. 
  Masyarakat hidup dalam keadaan............. dan damai tanpa bimbangan keselamatan harta dicerobohi oleh .............................. pihak.
 • 15. 
  Hukum memberi rasuah dalam usaha mendapatkan sesuatu pekerjaan ialah
  • A. 

   Haram

  • B. 

   Harus

  • C. 

   Sunat

  • D. 

   Makruh