Kiểm Tra 15p_khối 10_hkii

20 Questions | Total Attempts: 370

SettingsSettingsSettings
Kim Tra 15p_khi 10_hkii - Quiz

Đề gồm 20 câu_Thời gian làm bài 10phút


Questions and Answers
 • 1. 
  Ai là chủ sở hữu mạng Internet:                                   
  • A. 

   Không ai là chủ sở hữu.

  • B. 

   Bill Gates.

  • C. 

   Chủ tịch tập đoàn Intel.

  • D. 

   Hội đồng về kiến trúc Internet.

 • 2. 
  Giao thức là:
  • A. 

   Bộ các qui tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin, trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu.

  • B. 

   Là nguyên tắc cần có để các máy tính trong mạng có thể giao tiếp với nhau.

  • C. 

   Là hệ thống các quy tắc cần có để người dung có khả năng xâm nhập đến nhiều nguồn thông tin và các dịch vụ

  • D. 

   Bộ các quy tắc giúp máy tính hoạt động và trao đổi được thông tin với nhau,giúp kiểm soát lỗi và phục vụ nhiều thông tin.

 • 3. 
  Giao thức chịu trách nhiệm về địa chỉ và định tuyến đường truyền cho phép các gói tin truyền qua một số mạng trước khi đến đích . Đây là giao thức nào?                                                                   
  • A. 

   IP.

  • B. 

   TCP.

  • C. 

   HTTP.

  • D. 

   WWW.

 • 4. 
  Trình duyệt Web là chương trình.
  • A. 

   Giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW

  • B. 

   Giúp người dùng thay đổi hệ thống WWW

  • C. 

   Giúp người dùng quản lý với hệ thống WWW

  • D. 

   Giúp người dùng sửa đổi với hệ thống WWW

 • 5. 
  Siêu văn bản là văn bản được tích hợp bởi các phương tiện sau:
  • A. 

   Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,.. và liên kết với các siêu văn bản khác

  • B. 

   Văn bản, hình ảnh, video và liên kết tới các siêu văn bản khác

  • C. 

   Văn bản, âm thanh, video, và liên kết với các siêu văn bản khác

  • D. 

   Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,…

 • 6. 
  Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau ?
  • A. 

   Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.

  • B. 

   Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp.

  • C. 

   Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh.

  • D. 

   Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động.

 • 7. 
  Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN là gì?                         
  • A. 

   Mạng cục bộ.

  • B. 

   Mạng diện rộng.

  • C. 

   Mạng toàn cầu.

  • D. 

   Một ý nghĩa khác

 • 8. 
  Chọn câu đúng nhất, Internet là:
  • A. 

   Tất cả đều đúng.

  • B. 

   Mạng kết nối toàn cầu.

  • C. 

   Mang máy tính khổng lồ.

  • D. 

   Sử dụng bộ giao thứcTCP/IP.

 • 9. 
  Internet được thiết lập vào năm nào?                                                          
  • A. 

   1983

  • B. 

   1898

  • C. 

   1893

  • D. 

   1883

 • 10. 
  Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?  
  • A. 

   Mạng máy tính bao gồm: Các máy tính, các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.

  • B. 

   Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

  • C. 

   Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng.

  • D. 

   Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, Hub/ Switch,…

 • 11. 
  Nội dung các gói tin bao gồm các thành phần nào:
  • A. 

   Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi, dữ liệu độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin khắc phục khác

  • B. 

   Địa chỉ người nhận, tem thư, nội dung thư, hòm thư

  • C. 

   Địa chỉ gửi, địa chỉ nhận, tem thư, dịch vụ chuyển phát nhanh, kiểm soát lỗi và trả lại cho người gửi

  • D. 

   Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi, dữ liệu độ dài, thông tin kiểm soát lỗi.

 • 12. 
  Trong kết nối mạng máy tính có dây, cáp mạng được nối vào máy tính nhờ....?         
  • A. 

   Giắc cắm.

  • B. 

   Bộ định tuyến.

  • C. 

   Bộ tâp trung

  • D. 

   Bộ khuyếch đại

 • 13. 
  Phát biểu nào sau đây về mạng không dây là sai ?
  • A. 

   Mạng không dây thông thường có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn hẳn mạng có dây.

  • B. 

   Trong cùng một văn phòng, mạng không dây được lắp đặt thuận tiện hơn mạng có dây.

  • C. 

   Bộ định tuyến không dây thường kèm theo cả chức năng điểm truy cập không dây.

  • D. 

   Máy tính tham gia vào mạng không dây phải được trang bị vỉ mạng không dây.

 • 14. 
  Google Chrome là gì?
  • A. 

   Trình duyệt web

  • B. 

   Mạng cục bộ

  • C. 

   Bộ giao thức

  • D. 

   Thiết bị kết nối các mạng trên Internet

 • 15. 
   “Tên miền” là:
  • A. 

   Địa chỉ IP chuyển đổi từ dạng số sang dạng ký tự

  • B. 

   Địa chỉ IP chuyển đổi từ dạng ký hiệu sang dạng ký tự

  • C. 

   Địa chỉ IP chuyển đổi từ dạng ký tự sang dạng ký hiệu

  • D. 

   Địa chỉ IP chuyển đổi từ dạng ký tự sang dạng số

 • 16. 
  Website nào sau đây không cung cấp máy tìm kiếm?
  • A. 

   Edu.com.vn

  • B. 

   Google.com.vn

  • C. 

   Yahoo.com

  • D. 

   MSN.com.

 • 17. 
  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có viết tắt là gì?                     
  • A. 

   HTML

  • B. 

   HTTP

  • C. 

   FTP

  • D. 

   WWW

 • 18. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng . Mạng diện rộng là?
  • A. 

   Mạng liên kết các mạng cục bộ.

  • B. 

   Mạng Internet.

  • C. 

   Mạng của một quốc gia .

  • D. 

   Mạng có từ 100 máy trở lên.

 • 19. 
  Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.id do nước nào quản lý?                           
  • A. 

   INDONESIA

  • B. 

   Pháp

  • C. 

   Mỹ

  • D. 

   Ý

 • 20. 
  Địa chỉ mail nào sau là hợp lệ: 
Back to Top Back to top