TrẮc NghiỆm KỈ NiỆm 85 NĂm ThÀnh LẬp ĐoÀn Tncs HỒ ChÍ Minh

25 Questions | Total Attempts: 212

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trc Nghim K Nim 85 Nm Thnh Lp on Tncs H Ch Minh

SINH HOẠT CHI ĐOÀN Y2012C LẦN 2NĂM HỌC 2015-2016


Questions and Answers
 • 1. 
  Bài ca chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên là gì? Tác giả?
  • A. 

   Thanh niên làm theo lời Bác – Hoàng Hà

  • B. 

   Thanh niên làm theo lời Bác – Hoàng Hòa

  • C. 

   Kết niên lại – Hoàng Hòa

  • D. 

   Lên Đàng – Hoàng Hà

 • 2. 
  Ai là tác giả của huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh? Ra đời vào thời gian nào?
  • A. 

   Hoàng Hòa – 1931

  • B. 

   Phạm Tuyên – 1932

  • C. 

   Huỳnh Văn Thuận – 1951

  • D. 

   Tôn Đức Lượng – 1952

 • 3. 
  Đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:
  • A. 

   Đ/c Nguyễn Lam

  • B. 

   Đ/c Vũ Quang

  • C. 

   Đ/c Đặng Quốc Bảo

  • D. 

   Đ/c Vũ Mão

 • 4. 
  Hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm mấy cấp?
  • A. 

   Trung ương, tỉnh, huyện

  • B. 

   Trung ương, tỉnh, huyện, xã, chi đoàn

  • C. 

   Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn

  • D. 

   Tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn

 • 5. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
  • A. 

   Hợp tác, bình đẳng, thống nhất và phối hợp hành động

  • B. 

   Tập trung dân chủ

  • C. 

   Hiệp thương dân chủ

  • D. 

   Công khai dân chủ

 • 6. 
  Báo Tiền Phong là cơ quan ngôn luận cùa tổ chức nào?
  • A. 

   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  • B. 

   Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  • C. 

   Đảng Cộng sản Việt Nam

  • D. 

   Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 • 7. 
  “Tháng Thanh niên” được phát động đầu tiên vào năm nào?
  • A. 

   2000

  • B. 

   2003

  • C. 

   2006

  • D. 

   2009

 • 8. 
  Chức vụ Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X hiện do ai đảm nhiệm
  • A. 

   Nguyễn Đắc Vinh

  • B. 

   Đặng Quốc Toàn

  • C. 

   Nguyễn Mạnh Dũng

  • D. 

   Dương Văn An

 • 9. 
  Tại sao ngày 26/3/1931 được chọn là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS HCM?
  • A. 

   Đó là ngày thống nhất tất cả các tổ chức Đoàn trong phạm vi toàn quốc.

  • B. 

   Đó là ngày Hội nghị Trung ương Đảng đề ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”

  • C. 

   Đó là ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định chính thức thành lập Đoàn.

  • D. 

   Đó là ngày Hội nghị Trung ương Đảng quyết định “tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết”

 • 10. 
  Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 3/1937 đã quyết định thành lập một đoàn thể cách mạng của thanh niên với tên gọi là gì?
  • A. 

   Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.

  • B. 

   Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

  • C. 

   Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

  • D. 

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

 • 11. 
  Định hướng của các phong trào thanh niên tình nguyện:
  • A. 

   Rộng rãi – định hướng – dẫn dắt – cụ thể – sáng tạo – bền vững.

  • B. 

   Rộng khắp – định hướng – dẫn dắt – cẩn thiết – sáng tạo – lâu dài.

  • C. 

   Rộng rãi – định hướng – dẫn dắt – cụ thể, thiết thực – sáng tạo – lâu dài.

  • D. 

   Rộng khắp – định hướng – dẫn dắt – cụ thể, thiết thực – sáng tạo – bền vững.

 • 12. 
  Tháng Thanh niên 2016 có chủ đề là:
  • A. 

   Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh

  • B. 

   Tự hào thanh niên thời đại Hồ Chí Minh

  • C. 

   Thanh niên hành động vì cộng đồng

  • D. 

   Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng

 • 13. 
  Phương châm của Tháng Thanh niên nàm 2016 là:
  • A. 

   Thanh niên hành động vì cộng đồng

  • B. 

   Thanh niên hành động vì xã hội; Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên

  • C. 

   Thanh niên hành động vì cộng đồng; Xã hội chăm sóc, bồi dưỡng thanh niên

  • D. 

   Thanh niên hành động vì cộng đồng; Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên

 • 14. 
  Chiến dịch tình nguyện “Ánh sáng văn hóa hè” được phát động vào năm nào? Thí điểm ở đâu?
  • A. 

   1993 – Hóc Môn

  • B. 

   1994 – Bình Chánh

  • C. 

   1994 – Nhà Bè

  • D. 

   1993 – Cần Giờ

 • 15. 
  Chiến dịch Mùa hè xanh chính thức ra đời vào thời gian nào?
  • A. 

   1995

  • B. 

   1996

  • C. 

   1997

  • D. 

   1998

 • 16. 
  Công tác rèn luyện Đoàn viên bao gồm bao nhiêu tiêu chí rèn luyện, bao nhiêu tiêu chí hành động?
  • A. 

   3 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động

  • B. 

   3 tiêu chí rèn luyện, 5 tiêu chí hành động.

  • C. 

   5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động.

  • D. 

   5 tiêu chí rèn luyện, 5 tiêu chí hành động.

 • 17. 
  Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm bổ sung, sửa đổi nào dưới đây?
  • A. 

   Bổ sung quy định “đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.

  • B. 

   Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp”.

  • C. 

   Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần”.

  • D. 

   Đáp án a, b và c.

 • 18. 
  Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn sửa đổi khóa X ?
  • A. 

   Từ 15 tuổi đến 30 tuổi

  • B. 

   Từ 15 tuổi đến 35 tuổi

  • C. 

   Từ 16 tuổi đến 30 tuổi (Đủ 15 tuổi + 1 ngày)

  • D. 

   Từ 15 tuổi đến 35 tuổi

 • 19. 
  “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Đây là câu nói của ai? Và nói trong hoàn cảnh nào?
  • A. 

   Hồ Chí Minh – Đại hội Đoàn toàn quốc lần I.

  • B. 

   Hồ Chí Minh – Đại hội Đoàn toàn quốc lần II.

  • C. 

   Tôn Đức Thắng – Đại hội Đoàn toàn quốc lần I.

  • D. 

   Tôn Đức Thắng – Đại hội Đoàn toàn quốc lần II

 • 20. 
  Tổ chức Đoàn chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào lúc nào?
  • A. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần III.

  • B. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần IV.

  • C. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần V.

  • D. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần VI.

 • 21. 
  Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh-sinh viên Sài Gòn – Chợ lớn tổ chức một cuộc biểu tình với hơn 2000 Học sinh-Sinh viên tham gia, đòi đảm bảo an ninh cho Học sinh- Sinh viên và trả tựdo cho những sinh viên-học sinh bị bắt. Một Học sinh ưu tú đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này, đó là ai?
  • A. 

   Quách Thị Trang

  • B. 

   Lê Đình Dụ

  • C. 

   Trần Văn Ơn

  • D. 

   Ngô Kha

 • 22. 
  Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu từ tháng năm nào?
  • A. 

   Tháng 3/1970

  • B. 

   Tháng 9/1969

  • C. 

   Tháng 12/1976

  • D. 

   Đầu năm 1970

 • 23. 
  Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng? Đại hội diễn ra trong khoảng thời gian nào?
  • A. 

   Lần thứ 4 họp từ ngày 14 đến 20/12/1976

  • B. 

   Lần thứ 3 họp từ ngày 14 đến 20/12/1976

  • C. 

   Lần thứ 4 họp từ ngày 17 đến 22/10/1976

  • D. 

   Lần thứ 3 họp từ ngày 3 đến 10/2/1976

 • 24. 
  Tên gọi đầu tiên của Thành Đoàn thời kỳ chống Mỹ là gì?
  • A. 

   Khu Đoàn Sài Gòn – Gia Định

  • B. 

   Ban vận động thanh niên Sài Gòn – Gia Định

  • C. 

   Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định

  • D. 

   Ban Cán Sự Sinh Viên Học Sinh Sài Gòn Gia Định

 • 25. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ai sáng lập và lãnh đạo?
  • A. 

   26/3/1931 – Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • B. 

   26/3/1931 – Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • C. 

   26/3/1932 – Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • D. 

   26/3/1932 – Đảng Cộng sản Việt Nam

Back to Top Back to top