יום הולדת לאבא

4 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ...מספר משרדו של אבא הוא
  • A. 

   477

  • B. 

   211

  • C. 

   387

  • D. 

   946

 • 2. 
  ?במה אבא לא עוסק
  • A. 

   Masoretes

  • B. 

   Palindromes

  • C. 

   Cantillation

  • D. 

   Hattusa

 • 3. 
  מי מהבאים קשור איכשהוא לאבא
  • A. 

   הוא

  • B. 

   הוא

  • C. 

   הוא

  • D. 

   הוא

 • 4. 
  ?איזה מקום לא קשור לאבא
  • A. 

   זה

  • B. 

   זה

  • C. 

   זה

  • D. 

   זה