002. ქართული ენა და ლიტერატურა

20 | Total Attempts: 1646

SettingsSettingsSettings
Please wait...
002. ქართული ენა და ლიტერატურა

.


Questions and Answers
 • 1. 
  001. რომელია მისათითებელი სიტყვა მთავარ წინადადებაში?ისე გარბოდა ,თითქოს ვიღაცა მისევდა.
  • A. 

   ისე

  • B. 

   თითქოს

  • C. 

   ვიღაცა

  • D. 

   არ არის მისათითებელი სიტყვა

 • 2. 
  002. რომელი ნაწარმოები იწყება ამ სტრიქონებით:"მთის მწვერვალზე, ცის მახლობლადმერცხლის ბუდედ რაღაც მოსჩანს"
  • A. 

   აკაკი წერეთლის"თორნიკე ერისთავი"

  • B. 

   ილია ჭავჭავაძის "აჩრდილი"

  • C. 

   აკაკი წერეთლის "გამზრდელი"

  • D. 

   ილია ჭავჭავაძის"განდეგილი"

 • 3. 
  003. რომელ ზედსართავს არ ეწარმოება ოდნაობითი ხარისხი?
  • A. 

   მწვანე

  • B. 

   კარგი

  • C. 

   მჟავე

  • D. 

   მწარე

 • 4. 
  004. რა მხატვრული ფორმაა:"ცა-ფირუზ, ხმელეთ-ზურმუხტო"
  • A. 

   მეტაფორა

  • B. 

   ეპითეტი

  • C. 

   შედარება

  • D. 

   გაპიროვნება

 • 5. 
  005. რომელი პერსონაჟი ამბობს:"უხვად გასცემდი ზღვათაცა, შესდის და გაედინების"
  • A. 

   ავთანდილი

  • B. 

   როსტევანი

  • C. 

   ფარსადანი

  • D. 

   თინათინი

 • 6. 
  006. რომელ წინადადებაში გვხვდება განკერძოება?
  • A. 

   დიდი თუ პატარა ყველა მას შეჰყურებდა.

  • B. 

   ქალი, რომელიც ეზოს ალაგებდა, შავებში იყო ჩაცმული

  • C. 

   ჩვენს ნიკოს, თმადაუვარცხნელსა და პირდაუბანელს, არც კი აწუხებდა საკუთარი მდგომარეობა.

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 7. 
  007. ვის მიმართავს გალაკტიონ ტაბიძე ლექსში "სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში"?
  • A. 

   ღვთსმშობელს

  • B. 

   მზეს

  • C. 

   სატრფოს

  • D. 

   სამშობლოს

 • 8. 
  008. რომელ პოეტს ახსენებს გალაკტიონი ლექსში "სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში"?
  • A. 

   აკაკი წერეთელს

  • B. 

   ბარათაშვილს

  • C. 

   დანტე ალიგიერის

  • D. 

   ბალზაკს

 • 9. 
  009. რომელია სწორი?
  • A. 

   ათას ხუთასორმოცი

  • B. 

   ათას ხუთას ორმოცი

  • C. 

   ათასხუთასორმოცი

  • D. 

   ათასხუთას ორმოცი

 • 10. 
  010. რა ეწერა გიორგი პირველის ხმალზე?
  • A. 

   "ხეკორძულას წყალი მისვამს"

  • B. 

   "მეფედ მეფე"

  • C. 

   "მეფე რანთა, კახთა"

  • D. 

   "მეფეთ მეფე გიორგი-მესიის მახვილი"

 • 11. 
  011. რომელია გარდამავალი ზმნა? 
  • A. 

   ჩქეფს

  • B. 

   ღებავს

  • C. 

   ცივა

  • D. 

   ლურჯდება

 • 12. 
  012. რა მხატვრული ხერხია:"დღემ დაიხურა პირბადე,მთებმა დახუჭეს თვალები"
  • A. 

   მეტაფორა

  • B. 

   შედარება

  • C. 

   ალეგორია

  • D. 

   გაპიროვნება

 • 13. 
  013. რომელია სწორი?
  • A. 

   სასომხეთი

  • B. 

   თათარსტანი

  • C. 

   თურქმენისტანი

  • D. 

   არცერთი

 • 14. 
  014. რომელ პერსონაჟს აღწერს ვაჟა ასე?"უცბად გაისმა ფეხის ხმაკაცი გამოჩნდა უცხო რამჩამოგლეჯ-ჩამოწეწილი,ერთი ყარიბი, უშნო რამ"
  • A. 

   ალუდას

  • B. 

   კვირია

  • C. 

   ჯოყოლა

  • D. 

   მუცალი

 • 15. 
  015. რომელ წინადადებაშია სტილისტური ხარვეზი?
  • A. 

   ჩემი მეგობარი კარგი ავტორიტეტით სარგებლობს

  • B. 

   რა ბედი ეწია ამ კაცს?

  • C. 

   ქალი ფულს ეკონომიურად ხარჯავდა

  • D. 

   პლუსი მათემატიკური სიმბოლოა

 • 16. 
  016. რა ერქვა ქისას, რომელშიც  ოთარაანთ ქვრივი ფულს დაუთვლელად ყრიდა?
  • A. 

   "საჭირნახულო"

  • B. 

   "მიეცი და მოგეცეს"

  • C. 

   "შიოს მარანი"

  • D. 

   "საჯანაბო"

 • 17. 
  017. რას ნიშნავს მყარი შეხამებახელი შეუწყო? 
  • A. 

   დაეხმარა

  • B. 

   გადაეკიდა

  • C. 

   მოუწონა

  • D. 

   დამალა

 • 18. 
  018. გაიხსენეთ გიორგი მეჩულეს"გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება'რომელი თაძრის წინამძღოლი იყო ცქირი,რომელმაც გადაწყვიტა გრიგოლი მოეკვლევინებინა?
  • A. 

   ანჩისხატის

  • B. 

   შატბერდის

  • C. 

   უბისის

  • D. 

   გუანათლოს ვანის

 • 19. 
  019. რომელია სწორი 
  • A. 

   მადლობა მოუხადა

  • B. 

   მადლობა გადაუხადა

 • 20. 
  020. რამდენი შვილი ჰყავდა პლატონს?("სამანიშვილის დედინაცვალი")
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   5

Back to Top Back to top