002. ლიტერატურა

20 Questions | Total Attempts: 1529

SettingsSettingsSettings
Please wait...
002. ლიტერატურა

.


Questions and Answers
 • 1. 
  001. "არა დამონებულ არს ძმაი გინა დაი,არამედ განეყვნენ" ვის სიტყვებს იმოწმებს შუშანიკი?
  • A. 

   პავლე მოციქულის

  • B. 

   პლატონის

  • C. 

   დიონისეს

  • D. 

   დანიელ წინასწარმეტყველის

 • 2. 
  002. ვინ ვის ეუბნება:"რომელსა მეფესა გარდაუგია სალარონი ესე ოდენი?"
  • A. 

   ფინეზი ლეონს

  • B. 

   ლეონი რუქას

  • C. 

   რუქა მეფეს

  • D. 

   რუქა ლეონს

 • 3. 
  003."მე ,შენსა მჭვრეტელს, მავიწყდების საწუთროება"ვის ან რას მიმართავს  ნიკოლოზ ბარათაშვილი ლექსში? 
  • A. 

   ცას

  • B. 

   მთაწმინდას

  • C. 

   მტკვარს

  • D. 

   ბუნდოვან კლდეებს

 • 4. 
  004.გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტური წერილი"რა გითხრათ ,რით გაგახაროთ"         რას ამბობს ავტორი "ეხლა ომია------"
  • A. 

   სისხლის ღვრისა

  • B. 

   ოფლის ღვრისა

  • C. 

   სხვათა ომი

  • D. 

   გააფთრებული ომი

 • 5. 
  005. რომელ ფაკულტეტზე სწავლობდა ილია ჭავჭავაძე პეტერბურგში?
  • A. 

   აღმოსავლური ენების

  • B. 

   ეკონომიკის

  • C. 

   დასავლური ენების

  • D. 

   იურიდიულ

 • 6. 
  006. ვინ იყო კირილე მიმინოშვილი?
  • A. 

   პლატონის მამა

  • B. 

   ბეკინას ძმა

  • C. 

   პლატონის დის ქმარი

  • D. 

   ბეკინას დის ქმარი.

 • 7. 
  007. "ანაზდად მოყმე გამოჩნდა,კუშტი,პირ-გამქუშავიაზედა ჯდა შავსა ტაიჭსა,,მერანი რამე შავია,"ვინ აღწერს ამგვარად ტარიელს? 
  • A. 

   ავტორი

  • B. 

   ავთანდილი

  • C. 

   მონა

  • D. 

   ხატაელი ძმები

 • 8. 
  008."დანა დაიცა მო-ცა-კვდა დავარდა გასისხლმდინარდა"როგორი ფორმაა ხაზგასმული სიტყვა?
  • A. 

   გაქვავებული ეპითეტი

  • B. 

   ტმესი

  • C. 

   ბგერის დაკარგვა

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 9. 
  009 . გაიხსენეთ დავით გურამიშვილის "ქართლის ჭირი"რომელი წელი აღმოჩნდა განსაკუთრებულად მძიმე ქართველთათვის/
  • A. 

   1700

  • B. 

   1705

  • C. 

   1792

  • D. 

   1721

 • 10. 
  010. რას უწოდებდნენ სიმბოლისტებს საქართველოში?
  • A. 

   თერგდალეულებს

  • B. 

   მამათა თაობას

  • C. 

   შვილთა თაობას

  • D. 

   ცისფერყანწელებს

 • 11. 
  011. კირილეს რა თვისება ჩანს მოცემულ ეპიზოდში?"-დალიე ახლავე!-. . .ამას რავა ვაპატიებ მაგ სტაქანს!""
  • A. 

   შურიანი

  • B. 

   ეშმაკი

  • C. 

   ახირებული

  • D. 

   მიამიტი

 • 12. 
  012.რომელ ლიტერატურულ მიმდინარეობას მიეკუთვნება აკაკი წერეთლის შემოქმედება?
  • A. 

   რომანტიზმს

  • B. 

   პოსტმოდერნიზმს

  • C. 

   სიმბოლიზმს

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 13. 
  013. "ჯაყოს ხიზნებში ვკითხულობთ:"თეიმურაზმა რომ მამისეული ქონება დაიმკვიდრა და ხელი მიჰყო მამულის გაყიდვას და დარიგებას,პეტრემ(თიმურაზის მამის მოურავმა) მაშინვე თავი დაანება სამსახურს. . . ამბობდა: ბარე ასიც მინახავს მაგისთანა გააჭენე ბიჭიო"რა შეფასება ჩანს ხაზგასმულ სიტყვებში.თეიმურაზი არის. . .
  • A. 

   მეოჯახე

  • B. 

   წინდახედული

  • C. 

   მედროვე

  • D. 

   უნიათო

 • 14. 
  014. როდის აღესრულა შუშანიკი?
  • A. 

   10 ნოემბერს

  • B. 

   2 იანვარს

  • C. 

   17 ოქტომბერს

  • D. 

   7 იანვარს

 • 15. 
  015.რომელი ქალაქიდან წამოჰყვა აბო ნერსეს?
  • A. 

   სტამბოლი

  • B. 

   კონსტანტინეპოლი

  • C. 

   ბაღდადი

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 16. 
  016. ვინ იყო მერეს დედათა მონასტრის წინამძღოლი?
  • A. 

   გრიგოლის დედა

  • B. 

   მატოი

  • C. 

   ეტვიფანე

  • D. 

   ფებრონია

 • 17. 
  017. ილიას "პასუხის პასუხში" ვკითხულობთ:"იქიდამ ვკნავით ,სად თქვენის მადლითხაფანგებ ქვეშე დამწყვდეული ვართ" რას გულისხმობს ავტორი ხაზგასმულ სიტყვებში? 
  • A. 

   უცხო ქვეყანაში გადავიხვეწეთ

  • B. 

   ნათესავები დავკარგეთ

  • C. 

   დაგვაპატიმრეს

  • D. 

   თავისუფლება დავკარგეთ

 • 18. 
  018. ვისი პორტრეტია გამოსახული?
  • A. 

   დავით გურამიშვილი

  • B. 

   გრიგოლ ორბელიანი

  • C. 

   ნიკოლოზ ბარათაშვილი

  • D. 

   ალექსანდრე ჭავჭავაძე

 • 19. 
  019.რომელი შემოქმედი არ არის დაკრძალული საქართველოში?
  • A. 

   ილია ჭავჭავაძე

  • B. 

   სულხან-საბა ორბელიანი

  • C. 

   ვაჟა-ფშაველა

  • D. 

   კონსტანტინე გამსახურდია

 • 20. 
  020.რომელ ნაწარმოებშია აღწერილი ჰალისის ბრძოლა?
  • A. 

   ნიკოლოზ ბარათაშვილის "ბედი ქართლისა"

  • B. 

   ილია ჭავჭავაძის "აჩრდილი"

  • C. 

   აკაკი წერეთლის "თორნიკე ერისთავი"

  • D. 

   დავით გურამიშვილის "ქართლის ჭირი"