001. ლიტერატურა

20 | Total Attempts: 3902

SettingsSettingsSettings
Please wait...
001. ლიტერატურა

.


Questions and Answers
 • 1. 
  001. რომელ წელს გარდაიცვალა გრიგოლ ხანძთელი?
  • A. 

   954

  • B. 

   861

  • C. 

   805

  • D. 

   910

 • 2. 
  002. რა მხატვრული ფორმაა:„ტარიელის ვარდი იყო დათრთვილული, არ დაზრული“
  • A. 

   მეტაფორა

  • B. 

   ალიტერაცია

  • C. 

   გაპიროვნება

  • D. 

   შედარება

 • 3. 
  003. გურამიშვილი წერს: “ძმამ მოუდო ძმასა ყისტი“ რას ნიშნავს ხაზგასმული სიტყვები?
  • A. 

   გაეყარა

  • B. 

   მჯიღი ირტყა

  • C. 

   ხიშტი ესროლა

  • D. 

   შარი მოსდო

 • 4. 
  004. გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის “მგზავრის წერილები“ როგორ მოიქცა პოდპორუჩიკი, როცა გაიგო მგზავრის „ვინაობა“?
  • A. 

   ძალიან გაუხარდა

  • B. 

   პირველად მორიდებული ლაპარაკი სხვა ჰანგზე შეცვალა

  • C. 

   შეტრიალდა და ოთახიდან გავიდა

  • D. 

   ილიას სთხოვა მას თან გაჰყოლოდა

 • 5. 
  005. “ბედნიერ ერში“ ილია წერს:„ჩვენისთანა ბედნიერიგანა არის სადმე ერიმძიმე ყალნითლამაზ ფალნითმორთული და მშვენიერი“რას ნიშნავს ხაზგასმული სიტყვა?
  • A. 

   სატვირთო უნაგირი

  • B. 

   ყალიონი

  • C. 

   ბეგარა

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 6. 
  006. ვის მიუძღვნა ილიამ „განდეგილი“?
  • A. 

   პედაგოგებს

  • B. 

   ილია წინამძღვრიშვილსა და ივანე პოლტარაცკის

  • C. 

   დიმიტრი ყიფიანს

  • D. 

   ოლღა გურამიშვილს

 • 7. 
  007. რომელი შემოქმედი არ მიეკუთვნება აღორძინების ეპოქას?
  • A. 

   დავით გურამიშვილი

  • B. 

   არჩილი

  • C. 

   სულხან-საბა ორბელიანი

  • D. 

   მოსე ხონელი

 • 8. 
  008. რომელი საუკუნის საქართველოში გადავყავართ ალექსანდრე ყაზბეგის “ხებისბერი გოჩას“ სიუჟეტს?
  • A. 

   მე-18

  • B. 

   მე-19

  • C. 

   მე-16

  • D. 

   მე-17

 • 9. 
  009. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:„ბეკინა სამანიშვილი, რასაკვირველია, ღარიბი აზნაური იყო, ________ ღარიბიც.“
  • A. 

   ძალიან

  • B. 

   შესამჩნევად

  • C. 

   გვარიანი

  • D. 

   უიმედოდ

 • 10. 
  რომელი წლიდან იწყება საქართველოში სიმბოლიზმის ისტორია?
  • A. 

   1914

  • B. 

   1920

  • C. 

   1916

  • D. 

   1918

 • 11. 
  გაიხსენეთ ტიციან ტაბიძის ლექსი „მეწყერი“ რომელ ლიტერატურულ მიმდინარეობას მიეკუთვნება ეს ლექსი?
  • A. 

   სიმბოლიზმს

  • B. 

   რომანტიზმს

  • C. 

   სანტიმენტალიზმს

  • D. 

   რეალიზმს

 • 12. 
  გაიხსენეთ ნიკო ლორთქიფანიძის „შელოცვა რადიოთი“.რას ნიშნავდა ელის ნათლობის სახელი ელპიდე?
  • A. 

   იმედს

  • B. 

   სიყვარულს

  • C. 

   მზეს

  • D. 

   სითბოს

 • 13. 
  თეიმურაზი ეუბნება მარგოს:“ეს არის ჩემი უკანასკნელი წილი, უკანასკნელი ალერსი... მერმე ყველაფერი გათავდება, აღარ შეგაწუხებ, აღარც შენ მოინდომებ, აღარც ჯაყო დამანებებს შენს თავს“თეიმურაზის რა თვისება ჩანს მოცემულ ეპიზოდში?
  • A. 

   სიფიცხე

  • B. 

   უნიათობა

  • C. 

   მიამიტობა

  • D. 

   წინდახედულება

 • 14. 
  ლუარსაბი ამბობს:“ვენაცვალე კახეთსა... ეგ რომ არ ყოფილიყო არც კახური იქნებოდა?რას გულისხმობს იგი ხაზგასმულ სიტყვაში?
  • A. 

   კახურ დიალექტს

  • B. 

   ხაშლამას

  • C. 

   ღვინოს

  • D. 

   კახურ სიმღერას

 • 15. 
  რომელი პერსონაჟი ამბობს:„შენ არ გატეხა კარგი გჭირს ზენაარისა ფიცისა“?
  • A. 

   ავთანდილი

  • B. 

   ნესტან-დარეჯანი

  • C. 

   ასმათი

  • D. 

   თინათინი

 • 16. 
  რომელ იგავს უყვება რუქა მეფეს იმის სათქმელად, რომ ადამიანი თავად უნდა იღვწოდეს მიზნის მისაღწევად?
  • A. 

   “ძუნწი დიდვაჭარი“

  • B. 

   “უგუნური მცურავი“

  • C. 

   „მეფე ხორასნისა“

  • D. 

   „სამნი ბრმანი“

 • 17. 
  ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:„მე ვიყავ ერთი თავადი მოსახლე _________"
  • A. 

   ლამისყანასა

  • B. 

   საგურამოსა

  • C. 

   გორისუბანსა

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 18. 
  როგორ გაეცნო ჯოყოლას ზვიადაური.როგორც _____
  • A. 

   ნუნუა

  • B. 

   მათია

  • C. 

   სახელი არ უთქვამს.

  • D. 

   ზვიადაური

 • 19. 
  რა მხატვრული ხერხია გამოყენებული ვაჟას სიტყვებში:“მთვარე კი ჯერ არსადა სჩანსარ დაგვნათოის თავზედაჯერ თუ არ გაუღვიძნია,ისევ თუ სძნავს მკლავზედა“
  • A. 

   გაპიროვნება

  • B. 

   ალიტერაცია

  • C. 

   შედარება

  • D. 

   მეტაფორა

 • 20. 
  გაიხსენეთ დავით კლდიაშვილის „სამანიშვილის დედინაცვალი“, რომელ აზნაურს შერჩენოდა რაღაცა მანქანებით ქონება?
  • A. 

   ძმებ ბრეგაძეებს

  • B. 

   არისტო ქვაშავიძეს

  • C. 

   კირილე მიმინოშვილს

  • D. 

   ჯიმშერ სალობერიძეს