001. ქართულე ენა

20 | Total Attempts: 4982

SettingsSettingsSettings
Please wait...
001. ქართულე ენა

.


Questions and Answers
 • 1. 
  001. რომელი არ არის სრულმნიშვნელოვანი სიტყვა:
  • A. 

   მშვიდობა

  • B. 

   ორი

  • C. 

   გამო

  • D. 

   აქ

 • 2. 
  002. რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული სიტყვა ვინ შეამკოს ღირსეულად ქართველ გმირთა მხარ-მკლავები?
  • A. 

   სახელობითი

  • B. 

   მოთხრობითი

  • C. 

   მიცემითი

  • D. 

   ნათსაობითი

 • 3. 
  003. რომელ ბრუნვაშია ხაზგასმული სიტყვა რკოს ნახარშს ვამზადებ.
  • A. 

   მიცემითი

  • B. 

   ნათესაობითი

 • 4. 
  004. როგორია წინადადება აგებულებით ბედნიერია ის, ვინც სამშობლოსათვის იბრძვის.
  • A. 

   მარტივი

  • B. 

   რთული თანწყობილი

  • C. 

   რთული ქვეწყობილი

  • D. 

   შერწყმული

 • 5. 
  005. რომელ სახელს არ ეწარმოება მრავლობითი:
  • A. 

   ხალხი

  • B. 

   ფოთოლი

  • C. 

   გიორგი

  • D. 

   რკო

 • 6. 
  006. სინტაქსური ურთიერთობის როგორი სახეა: ეს წიგნი
  • A. 

   მართვა

  • B. 

   მირთვა

  • C. 

   შეთანხმება

  • D. 

   არცერთი

 • 7. 
  007. რომელია სწორი დაწერილობა
  • A. 

   ცოლ-ქმრობა

  • B. 

   ცოლ ქმრობა

  • C. 

   ცოლქმრობა

  • D. 

   არცერთი

 • 8. 
  008. მეტყველების რომელი ნაწილია ხაზგასმული სიტყვა მან ვერ შეძლო ამ ამოცანის ამოხსნა
  • A. 

   თანდებული

  • B. 

   ნაწილაკი

  • C. 

   შორისდებული

  • D. 

   ნაცვალსახელი

 • 9. 
  009. რომელ წინადადებაშია სტილისტური ხარვეზი:
  • A. 

   მეზობელი სახლს აშენებს

  • B. 

   ნინიმ წიგნები მაღაზიაში შეიძინა

  • C. 

   ეს დავალება შეხებაში არ არის ამ საკითხთან

  • D. 

   ზღვის ღელვა ხმაურს აძლიერებდა

 • 10. 
  010. რომელ წინადადებაშია სასვენი ნიშნები არასწორად დასმული?
  • A. 

   პატარა ბიჭი,ღობეზე მიყუდებული,ხმელ პურს აცმაცუნებდა.

  • B. 

   თედოს მამას,პეტრეს ცხენი მოუკლეს.

  • C. 

   უჰ,რა ლამაზად თენდება!

  • D. 

   ისევ თოვდა,ალმაცერად,ირიბად.

 • 11. 
  011. რა სახისაა დამოკიდებული წინადადება? ისე ვისრიალეთ,რომ ძლივს გადავრჩით.
  • A. 

   დროის გარემოებითი

  • B. 

   უბრალო დამატებითი

  • C. 

   განსაზღვრებითი

  • D. 

   ვითარების გარემოებითი

 • 12. 
  012. რომელი ფონეტიკური მოვლენა ხდება სიტყვაში იმერული
  • A. 

   ასიმილაცია

  • B. 

   დისიმილაცია

  • C. 

   ბგერის დაკარგვა

  • D. 

   ბგერის გადანაცვლება

 • 13. 
  013. რომელია სამპირიანი ზმნა?
  • A. 

   გვაჩუქა

  • B. 

   ჰყეფს

  • C. 

   ყეფს

  • D. 

   ვხატე

 • 14. 
  014. რომელია წინადადებაში პირდაპირი დამატება ამ სითბომ გიორგის სიცოცხლე გაულამაზა
  • A. 

   სითბომ

  • B. 

   გიორგის

  • C. 

   სიცოცხლე

  • D. 

   გაულამაზა

 • 15. 
  015. რომელია ორთოგრაფიულად მცდარი:
  • A. 

   ჟიურიმ

  • B. 

   ჟელემ

  • C. 

   ტაქსიმ

  • D. 

   ლევანიმ

 • 16. 
  016. წინადადების რა წევრია ხაზგასმული სიტყვა: ნაბადში გახვეული მწყემსი სალამურს აკვნესებდა.
  • A. 

   უბრალო დამატება

  • B. 

   განსაზღვრება

  • C. 

   ვითარების გარემოება

  • D. 

   ირიბი დამატება

 • 17. 
  017. დედას უთხარი გულს ნუ გაიტეხ ___
  • A. 

  • B. 

   თქო

  • C. 

   მეთქი

  • D. 

   არცერთი

 • 18. 
  018. გოდოლი არის:
  • A. 

   თივის ზვინი

  • B. 

   პატარა სურა

  • C. 

   ყურძნის კალათა

  • D. 

   მაღალი კოშკი

 • 19. 
  019. რომელ წინადადებაში არის სინტაქსური შეცდომა:
  • A. 

   ის,რომ სიმართლე გაირკვევოდა,ყველა ხვდებოდა..

  • B. 

   დედამ იყიდა ნამცხვარი,რომელიც ხილით იყო გაფორმებული.

  • C. 

   მათ ნახეს ორი ნახატი,რომლებიც ჰოლანდიელ მხატვარს ეკუთვნოდა.

  • D. 

   იმ კაცმა,რომელმაც ხელი გაუწოდა მოხუცს,შუბლი მოიწმინდა.

 • 20. 
  020. რომელი ზმნაა ვნებითი გვარის?
  • A. 

   ხატავს

  • B. 

   ჩანს

  • C. 

   ბრაზდება

  • D. 

   უღებავს