మహేష్ బాబు కి సంభందించిన కొన్ని ప్రశ్నలు

4 Questions | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
Please wait...

 


Questions and Answers
 • 1. 
  మహేష్ బాబు  ముద్దు  పేరు  ఏమిటి ?
  • A. 

   మహి

  • B. 

   పండు

  • C. 

   నాని

  • D. 

   రాజు

 • 2. 
  మహేష్ బాబు  మొదటి సినిమా  ఏమిటి ?
  • A. 

   నాని

  • B. 

   ఒక్కడు

  • C. 

   రాజకుమారుడు

  • D. 

   పోరాటం

 • 3. 
  మహేష్ బాబు  పుట్టిన సవత్సరం  ?
  • A. 

   1977

  • B. 

   1973

  • C. 

   1975

  • D. 

   1980

 • 4. 
  Mahesh best movie
  • A. 

   Nani

  • B. 

   Nijam

  • C. 

   Srimanthudu

  • D. 

   Arjun