Tk5/Tehničko Crtanje

13 Pitanja

Settings
Please wait...
Tk5/Tehničko Crtanje

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Što na slici ne spada u pribor za tehničko crtanje ?
  • A. 

   Šestar

  • B. 

   Ravnalo

  • C. 

   Šiljilo

  • D. 

   Gumica

 • 2. 
  Što je sve norma ?
  • A. 

   Prometni znakovi

  • B. 

   Narodni običaji

  • C. 

   Tehničko crtanje

  • D. 

   Glazbene note

  • E. 

   Cijena kruha

 • 3. 
  Papir dimenzija 210 x 297 mm ima naziv...
  • A. 

   A2

  • B. 

   A3

  • C. 

   A4

  • D. 

   A5

 • 4. 
  A5 format papira ima dimenzije....
  • A. 

   210 x 297 mm

  • B. 

   148 x 210 mm

  • C. 

   297 x 420 mm

  • D. 

   105 x 148 mm

 • 5. 
  Norma je skup pravila ili znakova jednakih samo u Europskoj uniji ?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 6. 
  Kota je isto što i...
  • A. 

   župa

  • B. 

   Dolina

  • C. 

   Vrh

  • D. 

   Stranica

 • 7. 
  Označi geometrijska tijela:
  • A. 

   Kvadar

  • B. 

   Pravokutnik

  • C. 

   Kocka

  • D. 

   Kugla

  • E. 

   Kružnica

 • 8. 
  Tijela imaju 3 dimenzije.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 9. 
  Plašt kocke se sastoji od...
  • A. 

   4 pravokutnika

  • B. 

   6 kvadara

  • C. 

   6 kvadrata

  • D. 

   4 kvadrata

 • 10. 
  Koliko stupnjeva iznose kutovi trokuta sa slike ?
  • A. 

   30  40  50

  • B. 

   45  60  90 

  • C. 

   30  30  30 

  • D. 

   45  45  90

 • 11. 
  Koliko stupnjeva iznose kutovi trokuta sa slike ?
  • A. 

   30  60  90

  • B. 

   45  60  90

  • C. 

   45  60  90

  • D. 

   30  40  50