Kuiz Bab 2

10 Questions | Total Attempts: 2210

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Bab 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bas merupakan contoh aset semasa
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Aset bukan semasa ialah harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam sesuatu tempoh perakaunan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Liabiliti semasa ialah tanggungan hutang yang perlu dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Contoh liabiliti semasa ialah pemiutang
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Hasil kendalian ialah pendapatan yang diterima secara tidak langsung / tidak berkaitan dengan aktiviti utama sesuatu perniagaan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Belanja ialah pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatutarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Kecurian merupakan contoh belanja bukan kendalian
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Akaun kontra ialah akaun yang mengurangkan nilai dalam akaun induk
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Akaun Pulangan Belian merupakan contoh akaun induk
  • A. 

   True

  • B. 

   False