Upu Prvi Kolokvijum 59 Pitanja

59 Questions | Total Attempts: 137

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upu Prvi Kolokvijum 59 Pitanja

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zaokruzi tacnu definicijuIzaberi jedan odgovor:
  • A. 

   Proizvodnja je svrsishodna drustvena delatnost u kojoj se odredjeni skup materjalnih elemenata i raznih vidova energije transformise u odredjena materjalna dobra koja zadovoljavaju odredjene drustvene potrebe

  • B. 

   Proizvodnja je svrsishodna drustvena delatnost u kojoj se odredjeni skup materjalnih elemenata i raznih vidova energije transformise u odredjena matrejalna dobra koja zadovoljavaju odredjene potrebe kompanije.

  • C. 

   Proizvodnja je svrsishodna drustvena delatnost u kojoj se odredjeni skup materjalnih elemenata i raznih vidova energije transformise u odredjena materjalna dobra koja zadovoljavaju odredjene potrebe proizvodnje.

  • D. 

   Proizvodnja je Proizvodnja je svrsishodna drustvena delatnost u kojoj se odredjeni skup materjalnih elemenata i raznih vidova energije transformise u odredjena materjalna dobra koja zadovoljavaju odredjene potrebe kompanije.

 • 2. 
  U funkcionalnom smislu , proizvodnja predstavlja uredjen skup parova (X i Y) koji omogucavaju realizaciju proizvoda (Y) na osnovu skupa ulaznih velicina (X). Ovako shvacenu proizvodnju karakterise___________ predstavlja vreme X u Y.
  • A. 

   Proizvodna modifikacija koju

  • B. 

   Proizvodni ciklus koj

  • C. 

   Proizvodna transformacija koja

 • 3. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Osnovni zadatak proizvodnje kao funkcionalne celine jeste da omoguci relizacija odredjene vrste proizvoda odredjene vremenskim preriodama sa odgovarajucim kvalitetom uz minimum ulozenog zivog i opredmecenog rada.

  • B. 

   Osnovni zadatak proizvodnje kao funkcionalne celine jeste da omoguci relizacija odredjene vrste proizvoda odredjene vremenskim preriodama sa odgovarajucim kvalitetom uz minimum ulozenog kapaciteta.

  • C. 

   Osnovni zadatak proizvodnje kao funkcionalne celine jeste da omoguci relizacija odredjene vrste proizvoda odredjene vremenskim preriodama sa odgovarajucim kvalitetom uz minimum ulozenog troskova.

  • D. 

   Ne znam

 • 4. 
  Zajednicka karakteristika industrisjke i usluzne proizvodnje je Izaberi jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Transformacijski proces

  • C. 

   Proces fibrilacije

  • D. 

   Proces rasclanjivanja

 • 5. 
  Transformacija ulaznih u izlazne velicine, vrsi se__________ tehnologijom.Izaberi jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Procesom

  • C. 

   Usluzno

  • D. 

   Projetnom

 • 6. 
  Okosnicu odlucivanja u procesu projzvodnje cine pet podrucija klasifikovanih prema funkciji ili svrsi i to:
  • A. 

   Kvalitet

  • B. 

   Proces

  • C. 

   Kapacitet

  • D. 

   Zalihe

  • E. 

   Radna snaga

 • 7. 
  Hrathornove sudije su pokazale da je _________radnika, zajedno sa fizickom i tehnickom radnom okolinom glavni element u povecanju produktivnosti.
 • 8. 
  Osnovni zadatak menadzera u proizvodnji jeste upravljanje transformacijiskim procesom na ________nacin.​Izabertite jedan ili vise odgovora:
  • A. 

   Efikasan

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Procesi

  • D. 

   Nista od navedenog

  • E. 

   Efektivan

 • 9. 
  Izlazni elementi su rezultat proizvodnog procesa i iskazani su kao proizvodi ili usluge, _________________ su karaktera i imaju karakter toka.
  • A. 

   Promenljivog

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Stalnog

 • 10. 
  Odluke u podrucju procesa odnose se na definisanje ​:
  • A. 

   Vrste i nacina koriscenja opreme u procesu projzodnje

  • B. 

   Tehnologije

  • C. 

   Tokova procesa

  • D. 

   Raspored masina i sl.

 • 11. 
  Ulazni elementni imaju _______________ karakter u toku procesa i vremenaIzaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stalni

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Promenljivi

 • 12. 
  Prvi ekonomista koji govori o podeli rada u delu Bogatstvo moguci je
  • A. 

   Adam Smit

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   John Martinez

  • D. 

   Michael Mor

 • 13. 
  Podrucja poslovnog upravljanja proizvodne funkcije su:1. funkcionalno2. __________3. industrijsko4. integracijsko
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Proceduralno

  • C. 

   Metodoloski

  • D. 

   Usluzno

 • 14. 
  Kod eksterno neutralne proizvodnje kompanija 
  • A. 

   Svoju

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Svoju proizvodnju ne vidi kao izvor konkurentske moci

 • 15. 
  Hejs i Vilrajt proizvodnu strategiju definisu kao_______________model u proizvodnom odlucivanju.
  • A. 

   Konzinstentni

  • B. 

   Uskodefinisani

  • C. 

   Sirokodefinisani

  • D. 

   Ne znam

 • 16. 
  Po kom autoru se proizvodna strategija definise u uslovima povezanosti izmedju odluka u proizvodnji i koporativne strategije.
  • A. 

   Vilrajt

  • B. 

   Hejes

  • C. 

   Skiner

  • D. 

   Ne znam

 • 17. 
  Koji autor povezuje odluke o proizvodnji sa marketing strategijom?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Hejes

  • C. 

   Skiner

  • D. 

   Hil

 • 18. 
  Minimiziranja bilo kakvog negativnog uticaja koji proizvodnja moze imati na poslovanje je cilj 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Interno podrzavajuce proizvodnje

  • C. 

   Eksterno podrzavajuce proizvodnje

  • D. 

   Interno neutralne proizvodnje

  • E. 

   Eksterno neutralne proizvodnje

 • 19. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Usmerena proizvodnja objasnjava nedostatke koji se javljaju pri proizvodnji jedne vrste proizvoda u jednoj fabrici.

  • C. 

   Usmerena proizvodnja objasnjava nedostatke koji se javljaju pri proizvodnji vise vrsta proizvoda u jednoj fabrici.

  • D. 

   Usmerena proizvodnja objasnjava nedostake koji se javljaju pri proizvodnji vise vrsta proizvoda u vecem broju fabrika.

 • 20. 
  Interno neutralna proizvodnja se javlja kod kompanije koje 
  • A. 

   Proizvodnja nije primarni cilj

  • B. 

   Je prozivodnja primarni cilj

  • C. 

   Ne znam

 • 21. 
  Misija definise svrhu proizvodne funkcije u odnosu prema   __________   strategiji.
  • A. 

   Poslovnoj i korporativnoj

  • B. 

   Poslovnoj ali ne i komporativnoj

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Komporativno ali ne i poslovnoj

 • 22. 
  Proizvodna strategija pomaze u vodjenju 
  • A. 

   U fazi planiranja proizvodnje

  • B. 

   U fazi planiranja i organizovanja proizvodnje

  • C. 

   u svim fazama proizvodnje

  • D. 

   Ne znam

 • 23. 
  Jedno od najvaznijih pitanja u razvoju proizvodne strategije je prilagodjavanje spoljnjim faktorima. Postoji nekoliko spoljnih faktora izuzetno vaznih za buducnost:
 • 24. 
  Koliko stepena efektivnosti proizvodnje postoji?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   Ne znam

 • 25. 
  Kod eksterno podzavajuce proizvodnje
  • A. 

   Proizvodnja se posmatra kao glavna konkurentska snaga u poslovanju

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Proizvodnja se ne posmatra kao glavna konkurentska snaga u poslovanju

Back to Top Back to top