IČr Prvi Kolokvijum

35 Questions | Total Attempts: 454

SettingsSettingsSettings
History Test Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Glasnost (loudness) kod govora je: 
  • A. 

   Objektivna

  • B. 

   Subjektivna

  • C. 

   Pozitivna

  • D. 

   Negativna

 • 2. 
  Dominantan naučni, ali i teotrijski pogled za jednu oblast naziva se 
  • A. 

   Paradigma

  • B. 

   Dominantnost

  • C. 

   Trend

  • D. 

   Aktuelnost

 • 3. 
  Izaberite ono što ne spada u stil interakcije 
  • A. 

   Www

  • B. 

   Meniji

  • C. 

   Komandna linija

  • D. 

   Point and click

 • 4. 
  Postoje dve kategorije razmišljanja. Jedna je „rešavanje problema“, a druga je: 
  • A. 

   Rezonovanje

  • B. 

   Induktivno i deduktivno zaključivanje

  • C. 

   Pozitivnost

  • D. 

   Negacija

 • 5. 
  XML koristi koji format? 
  • A. 

   Tekstualni

  • B. 

   Binarni

  • C. 

   Univerzalni

  • D. 

   Unicode

 • 6. 
  Zaključivanje o uzrocima na osnovu ishoda naziva se: 
  • A. 

   Rezonovanje

  • B. 

   Abdukcija

  • C. 

   Razmišljanje

  • D. 

   Polemisanje

 • 7. 
  Osim kao 3 RGB komponente, jednu boju možemo predstaviti koristeći obojenost (hue), intenzitet (intensity) i...
  • A. 

   Saturation(zasićenje)

  • B. 

   Contrast(kontrast)

  • C. 

   Gamma(prozirnost)

  • D. 

   Hue(obojenost)

 • 8. 
  Zaokružite četvrtu etapu Normanovog modela: 
  • A. 

   Izvršavanje akcija

  • B. 

   Razumevanja stanja sistema

  • C. 

   Formatiranja svrhe/namene

  • D. 

   Specificiranje akcija

 • 9. 
  Po Normanovom modelu, greška „omaška“ nataje: 
  • A. 

   Netačnom akcijom i može se korigovati redizajnom

  • B. 

   Netačnom akcijom i zahteva radikalne izmene

  • C. 

   Netačnim razumevanjem cilja i može se korigovati redizajnom

  • D. 

   Netačnim razumevanjem cilja i zahteva radikalne izmene

 • 10. 
  Epizodička i semantička memorija čine zajedno strukturu: 
  • A. 

   Deklarativne memorije

  • B. 

   Verbalne memorije

  • C. 

   Neverbalne memorije

  • D. 

   Nedeklarativne memorije

 • 11. 
  Pri definisanju pojmova interakcije, kako se naziva oblast ekspertize i znanja u relnim aktivnostima?
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Cilj

  • C. 

   Start

  • D. 

   Koncept

 • 12. 
   „Abowd & Beale“ model interakcije tvrdi da „svaki deo modela ima sopstveni jezik, a interakcija znači...“
  • A. 

   Prevođenje između jezika

  • B. 

   Planiranje i procenivanje

  • C. 

   Prepoznavanje akcija

  • D. 

   Prepoznavanje i učenje akcija

 • 13. 
  Označite formate u kojima se koristi kompresija sa gubicima: 
  • A. 

   Mp3

  • B. 

   Rar

  • C. 

   Zip

  • D. 

   Gif

 • 14. 
  Paradigma vremenske podele (time-sharing) se dogodila u odnosu na umrežavanje  
  • A. 

   Pre

  • B. 

   Posle

  • C. 

   U toku umrežavanja

 • 15. 
  Tvorcem www smatra se:
  • A. 

   Tmothy Berners-Lee

  • B. 

   Douglas Engelbart

  • C. 

   Ivan Suthartand

  • D. 

   Bachen

 • 16. 
  Fitso zakon: 
  • A. 

   Vreme = a + b*log(rastojanje/veličina + 1)

  • B. 

   Vreme = a + b*log(brzina/veličina + 1)

  • C. 

   Vreme = a + b*log(veličina/rastojanje + 1)

  • D. 

   Vreme = a + b*exp(brzina/veličina + 1)

 • 17. 
  Zaokruži važan element ergonomičnosti 
  • A. 

   Grupisanje kontrola

  • B. 

   Udobnost

  • C. 

   Učestalost

  • D. 

   Lakoća rada

 • 18. 
   Negativan kontrast 
  • A. 

   Uvećava čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • B. 

   Uvećava čitljivost i smanjuje efekat treperenja

  • C. 

   Smanjuje čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • D. 

   Smanjuje čitljivost i smanjuje efekat treperenja

 • 19. 
  Sematička mreža modeluje koju vrstu memorije?
  • A. 

   Dugotrajnu

  • B. 

   Kratkotrajnu

  • C. 

   Trenutnu

  • D. 

   Samo-čitajuću

 • 20. 
   Brzina zvuka zavisi od: 
  • A. 

   Sredine kroz koju se zvuk prostire

  • B. 

   Vreme * zvuka

  • C. 

   Osobina zvuka

  • D. 

   Vremena trajanja

 • 21. 
  Induktivno rezonovanje se:
  • A. 

   Generalizacijom slučajeva (primena)

  • B. 

   Indukovanjem činjenica

  • C. 

   Izvodi logički iz datih pretpostavki

  • D. 

   Izvodi upravljački iz datih pretpostavki

 • 22. 
  Označite netačno: 
  • A. 

   Radna memorija ima neograničen kapacitet

  • B. 

   Dugotrajna dobija podatke iz radne

  • C. 

   Načite netačno: A. Senzorska radi slično baferu

  • D. 

   Radna memorija ima malu brzinu

 • 23. 
  U kom opsegu frekvencija čuje prosečan čovek? 
  • A. 

   20Hz-20000Hz

  • B. 

   20kHz-20000kHz

  • C. 

   2kHz-200kHz

  • D. 

   2kHz-2Mhz

 • 24. 
  Brzina reakcije se razlikuje od vrste nadražaja. Najbrža reakcija je na pobudu izazvanu od čula:
  • A. 

   Sluha

  • B. 

   Vida

  • C. 

   Dodira

  • D. 

   Ukusa

 • 25. 
   Indirektna manipulacija znači
  • A. 

   Korisnik upravlja sa stvarnim objektima preko posrednih

  • B. 

   Indirektno upravljanje

  • C. 

   Upravljanje procesima u proizvodnji

  • D. 

   Upravljanje u industriji

Back to Top Back to top