Prvi Klk Icr

114 Questions | Total Attempts: 782

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Prvi Klk Icr

AniHaniBaniRT 24-14


Questions and Answers
 • 1. 
  Koje su 2 vrste fotoreceptora na mreznjaci?
  • A. 

   Stapici

  • B. 

   Cepici

  • C. 

   Nakovanj

  • D. 

   Cekic

 • 2. 
  Mreznjaca je na prednjem ili zadnjem delu oka?
  • A. 

   Prednjem delu

  • B. 

   Zadnjem delu

 • 3. 
  Postoje dve kategorije razmišljanja. Jedna je „rešavanje problema“, a druga je:
  • A. 

   Rezonovanje

  • B. 

   Induktivno i deduktivno zaključivanje

 • 4. 
  Koje su vrste ogranicenja kada su cula u pitanju? 
  • A. 

   Senzorska

  • B. 

   Imaginarna

  • C. 

   Fizicka

  • D. 

   Mentalna

 • 5. 
  Glasnost (loudness) kod govora je
  • A. 

   Subjektivna

  • B. 

   Objektivna

 • 6. 
   Dominantan naučni, ali i teotrijski pogled za jednu oblast naziva se: 
  • A. 

   Paradigma

  • B. 

   Dominantnost

  • C. 

   Trend

  • D. 

   Aktuelnost

 • 7. 
   Zaokružite četvrtu etapu Normanovog modela: 
  • A. 

   Razumevanje stanja sistema

  • B. 

   Specificiranje akcija

  • C. 

   Izvršavanje akcija

  • D. 

   Formiranje svrhe/namene

 • 8. 
  Izaberite ono što ne spada u stil interakcije 
  • A. 

   Www

  • B. 

   Popunjavanje formi

  • C. 

   Komadna linija

  • D. 

   Meniji

 • 9. 
   XML koristi koji format?
  • A. 

   Univerzalni

  • B. 

   Unicode

  • C. 

   Tekstualni

  • D. 

   Binarni

 • 10. 
   Po Normanovom modelu, greška „omaška“ nataje: 
  • A. 

   Netačnim razumevanjem cilja i može se korigovati redizajnom

  • B. 

   Netačnim razumevanjem cilja i zahteva radikalne izmene

  • C. 

   Netačnom akcijom i zahteva radikalne izmene

  • D. 

   Netačnom akcijom i može se korigovati redizajnom

 • 11. 
   Koje je culo primarni izvor informacija?
  • A. 

   Vid

  • B. 

   Sluh

  • C. 

   Dodir

 • 12. 
   Zaključivanje o uzrocima na osnovu ishoda naziva se:
  • A. 

   Abdukcija

  • B. 

   Razmišljanje

  • C. 

   Rezonovanje

 • 13. 
  Osim kao 3 RGB komponente, jednu boju možemo predstaviti koristeći obojenost (hue), intenzitet (intensity) i...
  • A. 

   Saturation (zasićenje)

  • B. 

   Contrast (kontrast)

  • C. 

   Gamma (prozirnost)

 • 14. 
  Fitsov zakon: 
  • A. 

   Vreme = a + b*log(rastojanje/veličina + 1)

  • B. 

   vreme = a + b*log(brzina/veličina + 1)

  • C. 

   Vreme = a + b*log(veličina/rastojanje + 1)

  • D. 

   Vreme = a + b*exp(brzina/veličina + 1)

 • 15. 
  Epizodička i semantička memorija čine zajedno strukturu: 
  • A. 

   Verbalne memorije

  • B. 

   Neverbalne memorije

  • C. 

   Nedeklarativne memorije

  • D. 

   Deklarativne memorije

 • 16. 
   Pri definisanju pojmova interakcije, kako se naziva oblast ekspertize i znanja u realnim aktivnostima?
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Cilj

  • C. 

   Koncept

 • 17. 
  Abowd & Beale“ model interakcije tvrdi da „svaki deo modela ima sopstveni jezik, a interakcija znači...“
  • A. 

   Planiranje i procenivanje

  • B. 

   Prevođenje između jezika

  • C. 

   Prepoznavanje akcija

 • 18. 
   Označite formate u kojima se koristi kompresija sa gubicima: 
  • A. 

   Zip

  • B. 

   Jpeg

  • C. 

   Rar

  • D. 

   Mp3

 • 19. 
  Paradigma vremenske podele (time-sharing) se dogodila u odnosu na umrežavanje
  • A. 

   Pre

  • B. 

   Kasnije

 • 20. 
   Tvorcem www smatra se: 
  • A. 

   Tmothy Berners-Lee

  • B. 

   Douglas Engelbart

  • C. 

   Ivan Suthartand

 • 21. 
  Zaokruži važan element ergonomičnosti 
  • A. 

   Lakoća rada

  • B. 

   Udobnost

  • C. 

   Grupisanje kontrola

 • 22. 
  Negativan kontrast 
  • A. 

   Smanjuje čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • B. 

   Uvećava čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • C. 

   Uvećava čitljivost i smanjuje efekat treperenja

 • 23. 
   Treptanje nestaje ako je osvežavanje slike najmanje: 
  • A. 

   50Hz

  • B. 

   5Hz

 • 24. 
  Sematička mreža modeluje koju vrstu memorije? 
  • A. 

   Dugotrajnu

  • B. 

   Kratkotrajnu

 • 25. 
   Induktivno rezonovanje se izvodi: 
  • A. 

   Generalizacijom slučajeva (primena) i nije uvek ispravno

  • B. 

   Indukovanjem činjenica

  • C. 

   Izvodi logički iz datih pretpostavki

Back to Top Back to top