Koliko Znaš O Uštedi Energije?

10 Questions

Settings
Please wait...
Koliko Zna O Utedi Energije?

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Kako se gubi toplota u školskim učionicama i u našim domovima?
  • A. 

   Prenošenjem toplote od toplih unutrašnjih površina sobe na hladnije spoljne strane zgrade

  • B. 

   Prenošenjem toplote od hladnijih unutrašnjih površina sobe na toplije spoljne strane zgrade

  • C. 

   Nema gubitka toplote

 • 2. 
  2. Kako izbeći gubitak toplote iz kuće?
  • A. 

   Nema načina da se izbegne gubitak toplote

  • B. 

   Već postojeći, stari prozori i vrata, su dovoljni da spreče gubitak toplote

  • C. 

   Izolacijom, korišćenjem materijala koji otežavaju prolaz toplote kroz zidove i ostale površine prostorija

 • 3. 
  3. Da li znate šta je Energetski pasoš?
  • A. 

   Ne postoji energetski pasoš

  • B. 

   Energetski pasoš je dokument koji pokazuje kvalitet zgrade što se tiče

  • C. 

   Energetski pasoš nije potreban onima koji prave nove zgrade

 • 4. 
  4. Označite tačan odgovor kako bi se izbegao gubitak toplote iz kuće?
  • A. 

   Podizanje roletni

  • B. 

   Otvaranje vrata

  • C. 

   Izolir trakom zalepite spojeve prozorskih stakala i okvira, kako biste smanjili protok hladnog vazduha

 • 5. 
  5. Ušteda energije u domaćinstvima
  • A. 

   često korišćenje klima uređaja

  • B. 

   Radijatore (grejna tela) ne treba zaklanjati nameštajem radi što boljeg protoka toplote

  • C. 

   Otvarati prozore

 • 6. 
  6. Korišćenje tople vode – navedite meru štednje?
  • A. 

   Ne treba korisititi poklopac na posudama u kojima se priprema hrana

  • B. 

   Popravite slavine koje cure da vam voda ne teče uzalud

  • C. 

   Pustiti da voda teče celo vreme dok perete zube

 • 7. 
  7. Rasveta i mere štednje
  • A. 

   Ugasite svetlo kada vam nije potrebno

  • B. 

   Ne treba korisititi energetski efikasne sijalice

  • C. 

   Ne treba razmaknuti zavese i tako omogućiti pristup dnevnoj svetlosti

 • 8. 
  8. Da li znate koji su to obnovljivi izvori energije?
  • A. 

   Naftna

  • B. 

   Solarna

  • C. 

   Ugalj

 • 9. 
  9. Da li znate koji su to neobnovljivi izvori energije?
  • A. 

   Gas

  • B. 

   Hidro (energija vode)

  • C. 

   Vetar

 • 10. 
  10. Korišćenje solarnih panela na krovovima zgrada
  • A. 

   Solarni paneli postavljeni na krovu nemaju upotrebnu vrednost

  • B. 

   Energija sunce se ne može koristiti

  • C. 

   Solarni paneli toplotu sunca pretvaraju u energiju koja se može korisiti u našim domaćinstvima