Rip1

84 Questions

Settings
Please wait...
Rip1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Prenos podataka po spoljasnjoj magistrali (EDB) je:
  • A. 

   Serijskog tipa,jednosmeran

  • B. 

   Paralelnog tipa,dvosmeran

  • C. 

   Serijskog tipa,dvosmeran

  • D. 

   Paralelnog tipa,jednosmeran

 • 2. 
  Sektor moze da sadrzi najvise
  • A. 

   570MB podataka

  • B. 

   512 B podataka

  • C. 

   570 bita podataka

  • D. 

   512kB podataka

 • 3. 
  Kontrolnom magistralom se prenose:
  • A. 

   Podaci iz ROM memorije

  • B. 

   Podaci iz kes memorije

  • C. 

   Signal takta i reseta

  • D. 

   Podaci o adresi RAM memorije

 • 4. 
  Univerzalni slotovi za prosirenje savremenih PC racunara kog su nacesce tipa?
  • A. 

   ISA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   AGP

  • D. 

   PCI-Express

 • 5. 
  Ukoliko se isprazni baterija koja napaja CMOS memoriju:
  • A. 

   Racunar se stalno resetuje

  • B. 

   CMOS cip se trajno ostecuje

  • C. 

   Podaci u CMOS memoriji ostaju ispravni

  • D. 

   Gube se podaci iz CMOS memorije

 • 6. 
  Sadrzaj EEPROM memorije:
  • A. 

   Moze da se obrise ukidanjem napajanja

  • B. 

   Moze da se obrise ukoliko se cip izlozi UV zracenju

  • C. 

   Moze da se obrise ne uklanjajuci cip sa maticne ploce

  • D. 

   Ne moze da se obrise

 • 7. 
  Napon od +5V signala PWR_OK (power good) izvora za napajanje oznacava da:
  • A. 

   Da su naponi koje daje izvor u dozvoljenim granicama

  • B. 

   snaga izvora nije dovoljna za PC

  • C. 

   Izvor za napajanje radi

  • D. 

   Je snaga izvora dovoljna za rad PC

 • 8. 
  Poredjaj po brzini (od najbrze) nivoe kes memorije
  • A. 

   L3,L2,L1

  • B. 

   L2,L1,L3

  • C. 

   L1,L2.L3

  • D. 

   L1,L3,L2

 • 9. 
  Koja je najveca dozvoljena duzina internog SATA kabla(priblizno)?
  • A. 

   2 metra

  • B. 

   1 metar

  • C. 

   0.2 metra

  • D. 

   0.5 metara

 • 10. 
  Koji tip memorije je veoma brz, ali suvise skup da bi se koristio kao radna memorija(RAM)?
  • A. 

   RIMM

  • B. 

   SRAM

  • C. 

   DRAM

  • D. 

   DIMM

 • 11. 
  BIOS je
  • A. 

   Memorija u koju se ucitavaju programi sa hard diska

  • B. 

   Fizicki interfejs za razlicite komponente kao sto su USB i FireWire portovi

  • C. 

   Skup programskih instrukcija i podataka koji omogucavaju procesoru da ostvari komunikaciju sa drugim hardverskim komponentama

 • 12. 
  Nedostatak SSD u odnosu na klasicni HDD je
  • A. 

   Vece dimenzije

  • B. 

   Veca potrosnja

  • C. 

   Manja brzina pristupa

  • D. 

   Ogranicen broj upisa

 • 13. 
  ATX konektor za napajanje moze da ima
  • A. 

   20 pinova

  • B. 

   22 pina

  • C. 

   6 pinova

  • D. 

   10 pinova

 • 14. 
  Uobicajeni konektor za mreznu karticu je
  • A. 

   RS 232

  • B. 

   RJ 45

  • C. 

   Contronix

  • D. 

   RJ 11

 • 15. 
  Kes memorija kod CD uredjaja
  • A. 

   Cuva podatke o CD uredjau

  • B. 

   Nadomesta sporost citanja i pisanja podataka

  • C. 

   Sluzi za automatsko konfigurisanje CD-a

  • D. 

   Sluzi za ucitavanje CD drajva

 • 16. 
  SCSI interfejs podrzava
  • A. 

   Serijski prenos podataka i komandi

  • B. 

   Serijski prenos podataka

  • C. 

   Sereijski prenos podataka i paralelni prenos komandi

  • D. 

   Paralelni prenos podataka

 • 17. 
  Oznaciti tacan iskaz
  • A. 

   Sve navedeno je tacno

  • B. 

   DDR3 i DDR2 imaju potpuno iste konektore

  • C. 

   DDR3 se napaja vecim naponom od DDR2

  • D. 

   DDR3 i DDR2 imaju konektore sa po 240 pinova

 • 18. 
  DRAM memorija je sporija od SRAM memorije. Osnovni razlog je
  • A. 

   Visekanalni pristup

  • B. 

   Potrebe za osvezavanjem

  • C. 

   Veci stepen integracije

  • D. 

   Ograniceni takt

 • 19. 
  Juzni most je deo cip-seta
  • A. 

   Koji omogucava interakciju CPU i RAM-a

  • B. 

   Koji omogucava interakciju CPU i periferija

  • C. 

   Za serijsko paralelnu konverziju

  • D. 

   Namenjen za podrsku grafickim karticama

 • 20. 
  Keš memorija sa najvećim kapacitetom je
  • A. 

   L3 cashe

  • B. 

   L2 cashe

  • C. 

   L1 cashe

  • D. 

   MMX cashe

 • 21. 
  Dve faze za pripremu HDD za rad su
  • A. 

   Particionisanje i defragmenracija

  • B. 

   Formatiranje i dodela imena

  • C. 

   Particionisanje i formatiranje

  • D. 

   Fragmentacija i inicijalizacija

 • 22. 
  U toku rada DRAM memorija gubi naelektrisanje. Proces zanavljanja podataka naziva se
  • A. 

   Pipelining

  • B. 

   Virtual memory management

  • C. 

   Refreshing

  • D. 

   Memory extension

 • 23. 
  Magistrala ima takt od 400MHz a vrednost mnozioca je 8. Koliki je radni takt CPU?
  • A. 

   3.2 Mhz

  • B. 

   3.2 GHz

  • C. 

   320 MHz

  • D. 

   32 MHZ

 • 24. 
  Kapacitet single side single layer DVD diska je
  • A. 

   9.4 GB

  • B. 

   17 GB

  • C. 

   4.7 GB

  • D. 

   8.5 GB

 • 25. 
  Sirina laserskog snopa kod DVD uredjaja je
  • A. 

   780 nm

  • B. 

   100 nm

  • C. 

   650 nm

  • D. 

   405 nm

 • 26. 
  RISC instrukcioni set obuhvata
  • A. 

   Veliki broj jednostavnih konstrukcija

  • B. 

   Mali broj jednostavnih konstrukcija

  • C. 

   Mali broj slozenih konstrukcija

  • D. 

   Veliki broj slozenih instrukcija

 • 27. 
  Kako se naziva paralelizam koji dozvoljava procesoru da izvrsava vise niti istovremeno?
  • A. 

   IMC

  • B. 

   Microcode

  • C. 

   Throttling

  • D. 

   Hyper-Threading

 • 28. 
  RAID 1 predstavlja povezivanje diskova na takav nacin da se
  • A. 

   Koristi korekcija greske Hamming tipa

  • B. 

   Uvodi CRC suma zapisa na posebnom disku

  • C. 

   Isti podaci zapisuju na vise diskova

  • D. 

   Niz podataka deli na vise diskova

 • 29. 
  NTFS
  • A. 

   Koristi 16 bita za adresiranje klastera

  • B. 

   Ima velicinu sektora od 512 B

  • C. 

   Koristi Master File Table

  • D. 

   Ne koristi kompresiju

 • 30. 
  Memorija u koju se ucitava operativni sistem i softver u toku rada PC je:
  • A. 

   RAM

  • B. 

   BIOS

  • C. 

   CMOS

  • D. 

   ROM

 • 31. 
  CMOS memorija:
  • A. 

   Je tip permanentne memorije

  • B. 

   Sadrzi osnovne podatke o konfiguraciji sistema

  • C. 

   Je DDR tip memorije

  • D. 

   Moze da se koristi kao kes

 • 32. 
  ATX konektor za napajanje moze da ima:
  • A. 

   22 pina

  • B. 

   6 pina

  • C. 

   20 pinova

  • D. 

   10 pinova

 • 33. 
  Kada se pomnoži frekvencija takta magistrale sa brojem koji se naziva množač,dobija se
  • A. 

   Brzina pristupa keš memoriji

  • B. 

   Perioda kvarc oscilatora

  • C. 

   Osnovna frekvencija kvarc oscilatora

  • D. 

   Frekvencija takta procesora

 • 34. 
  Sta od navedenog predstavlja vreme potrebno za pristup podacima na CD-u?
  • A. 

   Latentnost

  • B. 

   Nista od navedenog

  • C. 

   X factor

  • D. 

   Data transfer rate

 • 35. 
  U kojoj memoriji se cuvaju osnovni podaci neophodni za podizanje racunara?
  • A. 

   BIOS

  • B. 

   RAM

  • C. 

   SDRAM

  • D. 

   DDR3

 • 36. 
  Nakon startovanja racunara pokrece se procedura testiranja pojedinih hardverskih komponenti. Test se naziva
  • A. 

   FLASH

  • B. 

   PREP

  • C. 

   POST

  • D. 

   BIOS

 • 37. 
  Savremene matične ploče najčešće imaju sledeće slotove za RAM memorijskemodule
  • A. 

   DIMM i RIMM

  • B. 

   SIMM i PATA

  • C. 

   SATA i SIMM

  • D. 

   PATA i RIMM

 • 38. 
  Povećanje brzine DDR2 modula u odnosu na DDR module je ostvareno
  • A. 

   Ugradnjom dodatnih bafera (nalik keš memoriji)

  • B. 

   Promenom karakteristika memorijskih ćelija

  • C. 

   Povećanjem potrošnje DDR2 modula

  • D. 

   Povećanjem napona napajanja

 • 39. 
  Ukupna gustina zapisa podataka na hard disk se racuna kao
  • A. 

   Broj staza*duzina zapisa

  • B. 

   Duzina staza*broj bita po stazi

  • C. 

   Gustina staza*linearna gustina

  • D. 

   Gustina staza*radijalna gustina

 • 40. 
  Registri unutar CPU predstavljaju
  • A. 

   Logicku jedinicu

  • B. 

   Deo I/O interfejsa

  • C. 

   Memoriju sa brzim pristupom

  • D. 

   Kes memoriju

 • 41. 
  SCSI kontroler
  • A. 

   Nema SCSI ID

  • B. 

   Podržava najviše do 12 SCSI uređaja

  • C. 

   Može da bude povezan na eksterni SCSI port

  • D. 

   Podržava samo interne uređaje

 • 42. 
  Integrisani memorijski kontroler je smešten u čip procesora zbog 
  • A. 

   Primene Hyper-Thread paralelizma

  • B. 

   Uvođenja L3 keš memorije

  • C. 

   Manje potrošnje

  • D. 

   Povećane brzine pristupa

 • 43. 
  CPU ima radni takt od 2 GHz a magistrala 266 MHz. Koliki je mnozilac?
  • A. 

   5

  • B. 

   2

  • C. 

   4.5

  • D. 

   7.5

 • 44. 
  Koji je najveci broj SATA uredjaja koji moze da postoj na racunaru?
  • A. 

   8

  • B. 

   1 master + 1 slave

  • C. 

   2, bez podele na master i slave

  • D. 

   Jedino ogranicenje je broj konektora na maticnoj ploci

 • 45. 
  ROM je skracenica od
  • A. 

   Random Output Modules

  • B. 

   Real-time Online Memory

  • C. 

   Reset Override Maintenance

  • D. 

   Read Only Memoru

 • 46. 
  CMOS memorija
  • A. 

   Cuva rezidentni deo operativnog sistema

  • B. 

   Moze da se koristi kao kes memorija

  • C. 

   Je SDRAM tipa

  • D. 

   Mora da ima napajanje da bi cuvala sadrzaj

 • 47. 
  Kada se na kabl SCSI interfejsa prikljuce dva diska, master i slejv jedinicu odredjuju
  • A. 

   Nema podele na master i slejv jedinice

  • B. 

   Kratkospojnicima na samim disk jedinicama

  • C. 

   Polozaj diska na DATA kablu

  • D. 

   Polozaj diska u kucistu racunara

 • 48. 
  Kes memorija kod CD uredjaja:
  • A. 

   Sluzi za automatsko konfigurisanje CD-a

  • B. 

   Nadomesta sporost citanja i pisanja podataka

  • C. 

   Sluzi za ucitavanje CD drajva

  • D. 

   Cuva osnovne podatke o CD uredjaju

 • 49. 
  Juzni most je cipset:
  • A. 

   Koji omogucava interakciju CPU i periferija

  • B. 

   Koji postoji kod savremenih maticnih ploca

  • C. 

   Namenjen za podrsku SCSI diskovima

  • D. 

   Koji povezuje SATA i ATA diskove

 • 50. 
  Kes memorija integrisana unutar CPU se naziva
  • A. 

   LIN cashe

  • B. 

   L1 cashe

  • C. 

   LC cashe

  • D. 

   MMX cashe

 • 51. 
  Particija sa koje se podize operativni sistem se naziva
  • A. 

   Volume boot sector

  • B. 

   Aktivna

  • C. 

   Extended

  • D. 

   MBR

 • 52. 
  CISC instrukcioni set obuhvata
  • A. 

   Rad sa slozenim instrukcijama

  • B. 

   Zastitu memorije

  • C. 

   Rad sa jednostavnim instrukcijama

  • D. 

   Aritmetiku pokretnog zareza

 • 53. 
  Uloga NTC otpornika u podnozju CPU sluzi za
  • A. 

   Naponsku regulaciju

  • B. 

   Strujnu regulaciju

  • C. 

   Merenje temperature

  • D. 

   Odstranjivanje statickog naelektrisanja

 • 54. 
  Preko koje magistrale se povezuju savremene graficke kartice?
  • A. 

   PCI

  • B. 

   PCI-express

  • C. 

   ISA

  • D. 

   EISA

 • 55. 
  Prednost SRAM memorije u odnosu na DRAM memoriju je
  • A. 

   Manjih dimenzija po jedinici memorije

  • B. 

   Jeftinija je

  • C. 

   Manji je potrosac

  • D. 

   Ne zahteva napajanje za cuvanje sadrzaja

 • 56. 
  Putanja za serijski prenos podataka po PCIe magistrali se naziva
  • A. 

   Lane

  • B. 

   Grid

  • C. 

   Gate

  • D. 

   EPath

 • 57. 
  Nedostatak SSD u odnosu na klasicnu HD je
  • A. 

   Ogranicen broj upisa

  • B. 

   Manja brzina pristupa

  • C. 

   Vece dimenzije

  • D. 

   Veca potrosnja

 • 58. 
  SSD diskovi u odnosu na klasicnu HD
  • A. 

   Manje su otporni na promenu pritiska

  • B. 

   Imaju manje vreme pristupa podacima

  • C. 

   Imaju vecu tezinu

  • D. 

   Stvaraju veci nivo buke

 • 59. 
  Adresna magistrala personalnog racunara
  • A. 

   Omogucava komunikaciju mem. kontolera i RAM-a

  • B. 

   Sluzi za komunikaciju CPU i cipset

  • C. 

   Je komunikacioni put izmedju CPU i registra

  • D. 

   Je prenosni put za podatke i komande izmedju CPU i RAM-a

 • 60. 
  Kada se na kabl PATA interfejsa prikljuce dva diska , master i slejv, jedinicu odredjuju
  • A. 

   Nema podele na master i slejv

  • B. 

   Kratkospojnici na samim disk jedinicama

  • C. 

   Polozaj diska u kucistu raucnara

  • D. 

   Brzina diska

 • 61. 
  Slot na koji se moze prikljuciti samo graficka kartica je
  • A. 

   ISA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   AGP

  • D. 

   PCI-Express

 • 62. 
  DRAM memorija se koristi
  • A. 

   Kao CMOS memorija

  • B. 

   Kao glavna memorija

  • C. 

   Kao virtuelna memorija

  • D. 

   Kao kes memorija

 • 63. 
  Koji cip omogucava interakciju CPU i RAM-a?
  • A. 

   Super I/O

  • B. 

   Southbridge

  • C. 

   Memorybridge

  • D. 

   Northbridge

 • 64. 
  NTFS
  • A. 

   Moze da adresira do 64K sektora

  • B. 

   Ne koristi kompresiju

  • C. 

   Podrzava particije do 2TB

  • D. 

   Koristi 16 bita za adresiranje klastera

 • 65. 
  AGP je skracenica za _____ i predstavlja prikljucak na ______ magistralu
  • A. 

   Accelerated Graphics Port-PCI

  • B. 

   Alternative Graphics Port-PC

  • C. 

   Accelerated Graphics Port-ISA

  • D. 

   Alternative Graphics Port-ISA

 • 66. 
  Koji tip DRAM memorije je sinhronizovan sa sistemskim taktom?
  • A. 

   FPGA

  • B. 

   SDRAM

  • C. 

   BEDO

  • D. 

   SRAM

 • 67. 
  Neke CPU mogu da izvrsavaju vise instrukcija istovremeno. Ovo je omoguceno
  • A. 

   Povecanjem radnog takta

  • B. 

   Promenom svojstva cipseta

  • C. 

   Primenom pipeline tehnologije

  • D. 

   Povecanjem sirine magistrale

 • 68. 
  Koji tip memorije se korsiti kod quad core procesorskih sistema?
  • A. 

   DDR

  • B. 

   RDRAM

  • C. 

   BEDO

  • D. 

   VCM

 • 69. 
  SRAM memorija se koristi:
  • A. 

   Kao CMOS memorija

  • B. 

   Kao kes memorija

  • C. 

   Kao glavna(main) memorija

  • D. 

   Kao virtuelna memorija

 • 70. 
  Dve metode za particionisanje hard diska su:
  • A. 

   MBR i Partition table

  • B. 

   Basic disk i dynamic disk

  • C. 

   MBR i boot sector

  • D. 

   Partition table i boot sector

 • 71. 
  Kapacitet single side double layer DVD diska je:
  • A. 

   4.7 GB

  • B. 

   17 GB

  • C. 

   9.4 GB

  • D. 

   8.5 GB

 • 72. 
  Broj vodova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je
  • A. 

   15

  • B. 

   80

  • C. 

   7

  • D. 

   60

 • 73. 
  Broj pinova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je:
  • A. 

   80

  • B. 

   7

  • C. 

   15

  • D. 

   40

 • 74. 
  Osnovni razlog zbog kojeg je DDR2 RAM potencijalno brzi od DDR RAM-a je:
  • A. 

   DDR RAM koristi 184-pin DIMM a DDR2 koristi 240-pin DIM

  • B. 

   DDR RAM je jednokanalni (single-channel) a DDR2 RAM je dvokanalni

  • C. 

   Ulazno izlazne operacije se brze obavljaju (dual-channel

  • D. 

   Povecana je radna frekvencija kod DDR2 RAM-a

 • 75. 
  Preko kog interfejsa se povezuju savremeni HDD?
  • A. 

   ISA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   SATA

  • D. 

   AGP

 • 76. 
  Preko ATX 12V konektora se napaja:
  • A. 

   Ventilator

  • B. 

   Procesor

  • C. 

   HD

  • D. 

   CD drive

 • 77. 
  Pipeline tehnologija omogucava
  • A. 

   Efikasno hladjenje procesora

  • B. 

   Istovremeno izvrsavanje veceg broja instrukcija

  • C. 

   Povecanje radnog takta

  • D. 

   Efikasnije upravljanje kes memorijom

 • 78. 
  Koji tip memorije mora da se osvezava da bi se sacuvao sadrzaj?
  • A. 

   OSRAM

  • B. 

   VRAM

  • C. 

   SDRAM

  • D. 

   SRAM

 • 79. 
  Koja je uloga registara u CPU?
  • A. 

   CPU koristi registre za privremeno smestanje instrukcija i podataka

  • B. 

   Registri odredjuju brzinu takta CPU

  • C. 

   Registri omogucavaju CPU da adresira RAM

  • D. 

   Registri omogucavaju CPU da kontrolise adresnu magistralu

 • 80. 
  Kapacitet double side single layer DVD diska je:
  • A. 

   9.4 GB

  • B. 

   8.5 GB

  • C. 

   4.7 GB

  • D. 

   17 GB

 • 81. 
  SSD tipovi diska za brzi pristup koriste:
  • A. 

   FLASH memorije

  • B. 

   RAND tehnologiju

  • C. 

   DRAM memorije

  • D. 

   Magnetske memorijske module

 • 82. 
  SCSI inerfejs omogucava da se poveze
  • A. 

   Vise internih i/ili eksternih diskova

  • B. 

   Iskljucivo vise internih diskova

  • C. 

   Iskljucivo vise eksternih diskova

  • D. 

   SATA i ATA disc

 • 83. 
  Hard disc moze da ima:
  • A. 

   Vise aktivnih particija

  • B. 

   Vise extend particija

  • C. 

   Iskljucivo jednu primarnu particiju

  • D. 

   Do 4 primarne particije

 • 84. 
  Severni most je CHIPSET
  • A. 

   Koji povezuje SATA i ATA diskove

  • B. 

   Koji omogucava interakciju CPU i RAM

  • C. 

   Koji omogucava interakciju CPU i periferija

  • D. 

   Namenjen je za podrsku SCSI diskova