Upu II Kolokvijum

52 Questions | Total Attempts: 253

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upu II Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zaokruzi tacnu definiciju:
  • A. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo uzrok moze biti primecen nakon dela

  • B. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo rezultat moze biti primecen u toku dela

  • C. 

   Usluga nikada ne postoji, vec samo rezultat moze biti primecen nakon dela dela

 • 2. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Samo se najbolje usluge pruzaju u ciklusu usluga

  • B. 

   Samo se najisplativije uzluge pruzaju u ciklusu usluga

  • C. 

   Svaka se usluga pruza u ciklusu usluga

 • 3. 
  Zaokuzi tacnu definiciju:
  • A. 

   Sa stanovista proizvodnje, postoji velika razlika izmedju proizvodnje i potrosnje

  • B. 

   Sa stanovista proizvodnje, ne postoji velika razlika izmedju proizvodnje i prodaje

  • C. 

   Sa stanovista proizvodnje, ne postoji velika razlika izmedju proizvodnje i potrosnje

 • 4. 
  Bilo koje vreme u kome kupac (korisnik) dolazi u kontakt sa sistemom usluga, za vreme ciklusa usluga se naziva:
  • A. 

   Vreme istine

  • B. 

   Vreme usluge

  • C. 

   Trenutak istine

 • 5. 
  Servisni trougao predstavlja da postoje ________ elementa.
  • A. 

   Tri

  • B. 

   Dva

  • C. 

   Cetiri

 • 6. 
  Najvazniji element za pruzanje superiornih usluga su _______
  • A. 

   Ljudi

  • B. 

   Sistemi

  • C. 

   Troskovi

 • 7. 
  Model usluge obuhvata:1. strategiju usluge2. definisanje usluznog proizvoda3. sistem pruzanja usluge4. ____________________
  • A. 

   Zahtevanje ponovne usluge

  • B. 

   Koriscenje usluge

  • C. 

   Merilo za usluge

 • 8. 
  Sistemi usluga bi trebali da budu tako oblikovani da budu:1. ________________2. brzi3. potpuno sigurni u delovanju
  • A. 

   Jednostavni

  • B. 

   Poznati

  • C. 

   Jeftini

 • 9. 
  U sredistu servisnog trougla se nalazi:
  • A. 

   Kupac

  • B. 

   Distribucija

  • C. 

   Sistem

 • 10. 
  Sledeci izraz predstavlja:
  • A. 

   Kolicinu transportovane robe od i-tog dobavljaca do svih potrosaca

  • B. 

   Kolicinu transportovane robe od i-tog dobavljaca do j-og potrosaca

  • C. 

   Kolicinu transportovane robe od svih dobavljaca do j-og potrosaca

 • 11. 
  Prikazani izraz predstavlja:
  • A. 

   Ukupne troskove transporta od i-tog dobavljaca ka svim potrosacima

  • B. 

   Troskove transporta od i-tog dobavljaca do j-tog potrosaca

  • C. 

   Ukupne troskove transporta

 • 12. 
  Funkcija cilja ima optimalno i jedinstveno resenje (najnize troskove transporta) za uslov:
  • A. 

   Dij < 0

  • B. 

   Dij = 0

  • C. 

   Dij > 0

 • 13. 
  Sledeci izraz vazi za uslov:dij = cij - (Ui+Vj)
  • A. 

   Xij > 0

  • B. 

   Xij = 0

  • C. 

   Xij < 0

 • 14. 
  Funkcija cilja pri izracunavanju troskova ima:
  • A. 

   Optimalnu vrednost

  • B. 

   Maksimalnu vrednost

  • C. 

   Minimalnu vrednost

 • 15. 
  Ukoliko su sve vrednosti u redu za ocenu u simpleks tabeli ___________ minimum funkcije ima jedinstveno optimalno resenje:
  • A. 

   Manje od nule

  • B. 

   Vece od nule

 • 16. 
  Radno opterecenje se definise kao kolicina ____________ u toku procesa proizvodnje ili neizvrsene narudzbe u sistemu
  • A. 

   Rada

  • B. 

   Zaliha

  • C. 

   Narudzbina

 • 17. 
  Prema tipu procesa terminiranje se deli na:1. Terminiranje linijskih procesa2. Terminiranje prekidanih procesa3. Terminiranje ____________
 • 18. 
  Sistem planiranja potrebnih kapaciteta (PPK) - koristi se za terminiranje poslova sa ___________ proizvodnim poslovima.
 • 19. 
  Kod metode koja se naziva Ganttov dijagram na vodoravnoj strani se  nalazi vreme a na vertikalnoj ____________
  • A. 

   Ograniceni proizvodi

  • B. 

   Ograniceni resursi

  • C. 

   Ograniceni troskovi

 • 20. 
  Terminiranje:
  • A. 

   Nije isto za sve tipove proizvodnje

  • B. 

   Je isto za sve tipove proizvodnje

 • 21. 
  Terminskim odlukama rasporedjuju se raspolozivi resursi (oprema, rad, prostor) na:1. _________________2. aktivnosti3. zadatke tokom vremena
  • A. 

   Poslove

  • B. 

   Procese

  • C. 

   Ljude

 • 22. 
  Postoje brojni problemi kod prekidanih procesa kao sto su:1. Input - Output kontrola2. __________________3. Odredjivanje redosleda poslova4. Pravila selekcije poslova prema hitnosti
  • A. 

   Radna disfunkcionalnost

  • B. 

   Radno opterecenje

  • C. 

   Radna selekcija

 • 23. 
  Input se definise kao kolicina rada (poslova) koji dolaze u radni centar po _____________
  • A. 

   Jedinici proizvoda

  • B. 

   Jedinici vremena

  • C. 

   Jedinici troskova

 • 24. 
  Postoje dva tipa opterecivanja poslovima:
  • A. 

   Opterecivanje zaliha i opterecivanje proizvodnje

  • B. 

   Opterecivanje unapred i opterecivanje unazad

  • C. 

   Opterecivanje radne snage i opterecevanje zaliha

 • 25. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju velikih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge korisnika

  • B. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju malih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge korisnika

  • C. 

   Terminiranje ima zadatak da unutar raspolozivih resursa zadovolji konfliktne ciljeve izmedju malih zaliha, visoke efikasnosti i dobre usluge proizvodjaca