Napredni Operacijski Sustavi - 2.Kz (Sigurnost I Datotečni Sustavi)

10 Questions | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Napredni Operacijski Sustavi - 2.Kz (Sigurnost I Datotečni Sustavi)

Questions and Answers
 • 1. 
  Napravili smo softlink imena "hl1" na datoteku “original” i nakon toga “original” obrisali.Sto će nam izbaciti "cat hl1"?
  • A. 

   Originalni sadržaj file-a "hl1"

  • B. 

   Grešku da file ne postoji

  • C. 

   Prijašnju putanju do originalnoga file-a

 • 2. 
  Napravili smo hard link imena "hl1" na datoteku “original” i nakon toga “original” obrisali.Sto će nam izbaciti "cat hl1"?
  • A. 

   Originalni sadržaj file-a "hl1"

  • B. 

   Grešku da file ne postoji

  • C. 

   Prijašnju putanju do originalnoga file-a

 • 3. 
  U kojem je formatu MBR?
  • A. 

   ASCII

  • B. 

   UTF8

  • C. 

   Nekodiranom binarnom

 • 4. 
  Koje od slijedećih datoteka predstavlja particiju?
  • A. 

   /dev/sda

  • B. 

   /dev/part

  • C. 

   /dev/sdb2

 • 5. 
  Što se sve nalazi u MBR-u?
  • A. 

   Komprimirana slika kernela, partition table i signature value

  • B. 

   Boot kod, partition table i signature value

  • C. 

   Boot kod, komprimirana slika kernela, partition table

 • 6. 
   Koliko podataka u MBR-u opisuje jednu particiju?
  • A. 

   512B

  • B. 

   64B

  • C. 

   16B

 • 7. 
  Gdje na disku se nalazi superblock?
  • A. 

   U MBR-u

  • B. 

   Samo na primarnoj particiji

  • C. 

   Na nekoliko mjesta na svakoj od particija

 • 8. 
  Hard link zauzima vise memorije od soft linka?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Nemoguće jednoznačno odgovoriti

 • 9. 
  Internu defragmentaciju možemo smanjiti?
  • A. 

   Defragmentiranjem diska

  • B. 

   Korištenjem soft i hard linkova

  • C. 

   Odabirom prikladnijeg file system-a

 • 10. 
   Odaberi naredbe koje će iskopirati MBR?
  • A. 

   Sudo dd if=/dev/sda1 of=~/mbr.file bs=512 count=1

  • B. 

   Sudo dd if=/dev/sda of=~/mbr.file bs=512 count=1

  • C. 

   Sudo dd if=/dev/sdb of=~/mbr.file bs=512 count=1

  • D. 

   Sudo dd if=/dev/sdb2 of=~/mbr.file bs=512 count=1

  • E. 

   Sudo dd if=/dev/null of=~/mbr.file bs=512 count=1

  • F. 

   Sudo dd if=/dev/random of=~/mbr.file bs=512 count=1

Back to Top Back to top