RIP 2 Kolokvijum

75 Questions | Total Attempts: 1383

Settings
Please wait...
RIP 2 Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1.  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je:
  • A. 

   0.3 V

  • B. 

   5 V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 2. 
  2. Cestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje (developing roller)
  • A. 

   Negativno naelektrisuzagrevaju

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrisu

 • 3. 
  3. Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze horizontalni i vertikalni sinhro impulsi?
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   9, 10

  • C. 

   5, 6

  • D. 

   13, 14

 • 4. 
  4. Koji konektor koriste CRT monitori za prijem signala iz video kartice ? 
  • A. 

   HDMI

  • B. 

   VGA

  • C. 

   DVI-D

  • D. 

   DVI-I

 • 5. 
  5. Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC racunara?
  • A. 

   Linearnog

  • B. 

   Prekidackog

  • C. 

   Kaskadnog

  • D. 

   Invertorskog

 • 6. 
  . Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   20-25 kV

  • B. 

   12-14 V

  • C. 

   600-800 V

  • D. 

   10-25 kV

 • 7. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koje salje video kartica su:
  • A. 

   Digitalni signali

  • B. 

   Sinusoidalni signali

  • C. 

   Testerasti signali

  • D. 

   Analogni signali

 • 8. 
  Dubina boje je:
  • A. 

   Broj mogucih promena intenziteta boje

  • B. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • C. 

   Razmak između dva piksela

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 9. 
  9. Koliko tranzistora je potrebno za formiranje jednog piksela TFT monitora?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  10. Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   25 kV

  • B. 

   50 V

  • C. 

   1500 V

  • D. 

   18 kV

 • 11. 
  Izlaz iz skalera TFT monitora su: 
  • A. 

   Kontrolni signali I podaci za jedan piksel

  • B. 

   Samokontrolni signali

  • C. 

   Samo podaci za jedan piksel

  • D. 

   Podaci za 2 piksela I kontrolni signali

 • 12. 
  12. Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguce je prikljuciti:
  • A. 

   16 diskova

  • B. 

   8 diskova

  • C. 

   16256 diskova

  • D. 

   2048 diskova

 • 13. 
  Signal kojim upravljacko kolo (UK) prekidackog izvora za napajanje polaricu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Impulsnog tipa

  • B. 

   Konstantan jednosmerni signal

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Sinusnog tipa

 • 14. 
  Pozadinsko osvetljenje kod TFT monitora se dobija: 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Pasivno, refleksijom ulazne svetlosti

  • C. 

   Iskljucivo pomoću LED osvetljenja

  • D. 

   pomoću LED osvetljenja ili fluoroscentnih lampi

 • 15. 
  Koliko FET tranzistora ima TFT panel, sa prirodnom rezolucijom od 800x600 (izracunati)?
  • A. 

   1.440.000

  • B. 

   800.000

  • C. 

   480.000

  • D. 

   600.000

 • 16. 
  Laserski zrak stampaca se usmerava na pojedine delove fotoosetljivog valjka: 
  • A. 

   Motorom skenera koji pokreće izvor svetlosti

  • B. 

   Horizontalnim skretnim kalemom

  • C. 

   Pomocu rotirajuceg ogledala

  • D. 

   Vertikalnim skretnim kalemom

 • 17. 
  Modularni stepeni za napajanje omogucavaju: 
  • A. 

   Generisanje napona od 48 V

  • B. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

  • C. 

   Serijsko vezivanje dodatnih stepena

  • D. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

 • 18. 
  Koja je preporucena brzina osvezavanja slike kod CRT monitora?
  • A. 

   50 Hz

  • B. 

   60 MHz

  • C. 

   80 kHz

  • D. 

   75 Hz

 • 19. 
  Ucestanost vertikalnog skeniranja je:
  • A. 

   Vreme potrebno da se prikaže jedna slika na ekranu

  • B. 

   1/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • C. 

   Rezolucija/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • D. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

 • 20. 
  . Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od +20V sluzi za:
  • A. 

   Uključenje jedne linije panela

  • B. 

   Rad pobuđenih kola

  • C. 

   Isključenje svih ostalih linija panela

  • D. 

   Napajanje fluo cevi

 • 21. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Odredjuje maksimalnu rezoluciju I dubinu boje

  • B. 

   Konvertuje digitalne signale u analogne

  • C. 

   Generiše horizontalne sinhro impulse

  • D. 

   Služi za obradu 3D signala

 • 22. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red velicine):
  • A. 

   400 Gbps

  • B. 

   4 Mbps

  • C. 

   40 Mbps

  • D. 

   4 Gbps

 • 23. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Mora da postoji za TFT monitore

  • B. 

   Služi za obradu 3D signala

  • C. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • D. 

   Konvertuje analogne signale u digitalne

 • 24. 
  DAS (Direct Attached Storage) je:
  • A. 

   Povezan na radnu stanicu bez racunarske mreze

  • B. 

   Povezan na radnu stanicu preko računarske mreže

  • C. 

   Interni disk

  • D. 

   Obično bez tastature I displeja

 • 25. 
  25. Visoki napon za napajanje Anode se dobija:
  • A. 

   Sa video pojačivača

  • B. 

   Sa vertikalnog izlaznog stepena

  • C. 

   Sa horizontalnog izlaznog stepena

  • D. 

   Direktno sa izvora napajanja

 • 26. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prekidackog stepena za napajanje je da:
  • A. 

   Detektuje 220/110 V

  • B. 

   Bude naponski delitelj

  • C. 

   Ogranici pocetnu struju

  • D. 

   Stabiliše ulazni napon

 • 27. 
  Unutar katodne cevi CRT monitora je (red velicine): 
  • A. 

   Katoda I anoda

  • B. 

   Negativno naelektrisana

  • C. 

   Skretni kalem I kalem za razmagnetisanje

  • D. 

   Horizontalni I vertikalni skretni kalem

 • 28. 
  Povrsina fotoosetljivog bubnja tonera kasete, nakon faze primarnog naelektrisanja je: 
  • A. 

   Pozitivno naelektrisana

  • B. 

   Negativno naelektrisana

  • C. 

   Električno neutralna

  • D. 

   Po blokovima, pozitivno I negativno naelektrisana

 • 29. 
  Ako je snaga stepena za napajanje dekarisana na 400W, a na vodu od 12V može da podrži struju od 18A, maksimalna snaga za potrošače koji zahtevaju napon od 12V je:
  • A. 

   216 w

  • B. 

   123 w

  • C. 

   4652 w

  • D. 

   211 w

 • 30. 
  Formater laserskog stampaca: 
  • A. 

   Kontroliše mikro senzore

  • B. 

   Kontroliše stanje fotosenzora

  • C. 

   Obradjuje ASCII podatke o slici

  • D. 

   Je odgovoran za transport papira

 • 31. 
  Uloga otklonskih zavojnica (kalemova, HSK, VSK) je: 
  • A. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • B. 

   Ubrzavanje elektronskog mlaza

  • C. 

   Razmagnetisanje ekrana

  • D. 

   Usmeravanje elektronskog mlaza na zeljenu tacku ekrana

 • 32. 
  . Izlazni signal PG (PW_OK), prekidackog stepena za napajanje, prelazi iz stanja logicke 0 u 1: 
  • A. 

   Pritiskom na taster za uključivanje PC

  • B. 

   Pritiskom na taster za reset

  • C. 

   Kada je PS_ON u stanju logičke 1

  • D. 

   Kada se stabilisu izlazni jednosmerni naponi

 • 33. 
  . U toku faze prenosenja tonera na papir, prenosni (transfer) valjak
  • A. 

   Odstranjuje višak tonera

  • B. 

   Zagreva toner

  • C. 

   Je priključen na negativni napon

  • D. 

   Je prikljucen na pozitivni napon

 • 34. 
  Kog su tipa tranzistori koji formiraju subpiksel TFT monitora? 
  • A. 

   NPN

  • B. 

   SGS

  • C. 

   PNP

  • D. 

   FET

 • 35. 
  Ukoliko se na CRT monitoru pojavljuje horizontalna bela linija kvar treba traziti u:
  • A. 

   Vertikalnom stepenu

  • B. 

   Horizontalnom stepenu

  • C. 

   Procesoru sinhro impulsa

  • D. 

   Video stepenu

 • 36. 
  Perzistencija je:
  • A. 

   Gustina fosfornih tačaka na ekranu

  • B. 

   Tromostel ektronskog mlaza

  • C. 

   Vreme trajanja sjaja fosfora nakon pobude

  • D. 

   Jedan od rasporeda fosfornih tačaka

 • 37. 
  Ucestanost prekidanja struje u primaru invertorskog transformatora je (red velicine):
  • A. 

   50 MHz

  • B. 

   50 kHz

  • C. 

   50 Hz

  • D. 

   5 Hz

 • 38. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro signali za CRT monitor koje salje video kartica su?
  • A. 

   Analogni signali

  • B. 

   Testerasti signal

  • C. 

   Sinosoidni signal

  • D. 

   Digitalni signal

 • 39. 
  Rezolucija ekrana se dobija kao?
  • A. 

   Proizvod broja bita po boji i kolicine memorije

  • B. 

   Proizvod broja piksela po horizontali i vertikali

  • C. 

   Broj piksela po dijagonali

  • D. 

   Broj piksela po dijagonali

 • 40. 
  Kolicina memorije potrebna za prikaz slike u rezoluciji 1024X768 24-bitskom rezimu je(red velicine)?
  • A. 

   20Mb

  • B. 

   2Kb

  • C. 

   2 mb

  • D. 

   200 kb

 • 41. 
  Vidljivi deo spektra se nalazi u granicama?
  • A. 

   100-400nm

  • B. 

   700-980nm

  • C. 

   980-1200nm

  • D. 

   400 - 700 nm

 • 42. 
  Primarne (aditivne) boje koje se koriste kod monitora su?
  • A. 

   Cijan,magenta,zuta

  • B. 

   Crvena,zelena,zuta

  • C. 

   Crvena,zelena,plava

  • D. 

   Cijan,magenta,zelena

 • 43. 
  43.Stepen za napajanje koji se koristi kod PC racunara su?
  • A. 

   A) Linearnog

  • B. 

   Keramickog

  • C. 

   Prekidackog

  • D. 

   Invertorskog

 • 44. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prekidackog stepena za napajanje je da?
  • A. 

   Ogranici pocetnu struju

  • B. 

   Detektuje 220/110V

  • C. 

   Stabilisu ulazni napon

  • D. 

   Bude naponski delitelj

 • 45. 
  Ako je stepen za napajanje deklarisan na 400W ,a na vodu od 12V moze da podrzi struju od 18Amaksimalna snaga za potrosace koji zahtevaju napon od 12V je?
  • A. 

   400W

  • B. 

   144W

  • C. 

   216 W

  • D. 

   ) 324 W

 • 46. 
  Modularni stepeni za napajanje omogucavaju?
  • A. 

   Odstranjivanje nepotrbnih kablova

  • B. 

   ) Serijsko vezivanje dodatnih stepena

  • C. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

  • D. 

   Generisanje napona od 48V

 • 47. 
  Najveca vrednost napona koji daje stepen za napajanje je?
  • A. 

   24V

  • B. 

   5V

  • C. 

   3.3V

  • D. 

   12V

 • 48. 
  Racunar je iskljucen.Pritiskom na taster za ukljucenje signal PS_ON?
  • A. 

   Prelazi iz logicke 0 u logicku 1

  • B. 

   Ne menja svoje stanje

  • C. 

   Prelazi iz logicke 1 u logicku 0

  • D. 

   Poprima inpulsni oblik

 • 49. 
  Ucestanost prekidanja struje u primaru invertorskog transformatora je (red velicine)?
  • A. 

   5Hz

  • B. 

   50MHz

  • C. 

   50Hz

  • D. 

   50KHz

 • 50. 
  Unutar katodne cevi CRT monitora se nalazi?
  • A. 

   Horizontalni i vertikalni skretni kalem

  • B. 

   Kalem za razmagnetisanje

  • C. 

   Katode i anode

  • D. 

   Skretni kalem i kalem za razmagnetisanje

 • 51. 
  Napon anode CRT monitora je (red velicina)?
  • A. 

   250 V

  • B. 

   25 kV

  • C. 

   25 V

  • D. 

   250 kV

 • 52. 
  Uloga trece resetke(G3) katodne cevi je?
  • A. 

   Kontrola inteziteta boje na ekranu

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   Ubrzavanje elektrona ka anodi

  • D. 

   Perzistencije

 • 53. 
  . Ucestanost horizontalnog skeniranja je:
  • A. 

   Vreme potrebno da se prikaze jedna slika na ekranu

  • B. 

   Rezolucija/(broj horizontalnih linija ekrana)

  • C. 

   1/(broj horizontalnih linija ekrana)

  • D. 

   Broj horizontalnih linija koje se “isecaju” u jednoj sekundi

 • 54. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze video signali crvene,zelene,i plave boje?
  • A. 

   1 2 3

  • B. 

   4 5 6

  • C. 

   1 3 5

  • D. 

   6 5 7

 • 55. 
  Ukoliko se CRT monitoru pojavljuje vertikalna bela linija kvar treba traziti u:
  • A. 

   Losim kontaktima skretnih kalemova i stampane ploce

  • B. 

   Vertikalnom stepenu

  • C. 

   Horizontalnom stepenu

  • D. 

   Procesoru sinhro impulsa

 • 56. 
  . Izlaz DC/DC kovertora TFT panela od +10V sluzi za:
  • A. 

   Ukljucenje jedne linije panela

  • B. 

   Iskljucenje svih ostalih linija panela

  • C. 

   Rad pobudnih kola

  • D. 

   D) napajanje fluo cevi

 • 57. 
  Povrsina fotoosetljivog bubnja toner kasete je nakon faze primarnog naelektrisanja:
  • A. 

   A) negativno naelektrisana

  • B. 

   B) elektricno neutralna

  • C. 

   C) pozitivno naelektrisana

  • D. 

   D) po blokovima pozitivno i negativno naelektrisana

 • 58. 
  Cestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje(developing roller):
  • A. 

   Pozitivno naelektrisu

  • B. 

   Negativno naelektrisu

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Fiksiraju

 • 59. 
  Grejac za fiksiranje tonera radi i u pripremnom stanju kad je izveden kao:
  • A. 

   Halogeni grejac

  • B. 

   Keramicki grejac

  • C. 

   Bilo keramicki ili halogeni

  • D. 

   Kvarcni grejac

 • 60. 
                                                            60. Formater(kontroler) laserskog stampaca:
  • A. 

   Je odgovoran za transport papira

  • B. 

   ) kontrolise stanje fotosenzora

  • C. 

   Kontrolise ASCII podatke o slici

  • D. 

   Kontrolise mikrosenzore

 • 61. 
  NAS ( Network Attached Storage)? 
  • A. 

   Je obicno bez tastature i displeja

  • B. 

   Nema sopstveni operativni sistem

  • C. 

   Ne moze da bude samostalan racunar

  • D. 

   Ne podrzava RAID 1

 • 62. 
  Koliko je potrebno elektronskih topova za prikaza slike u boji kod CRT monitora? 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   5

 • 63. 
  Uloga prve resetke (G1) katodne cevi je:
  • A. 

   Usmeravanje mlaza ka uglu ekrana b

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   C) kontrola perzistencije

  • D. 

   D) kontrola intezite boje na ekranu

 • 64. 
  64. Kontroler laserskog stampaca?
  • A. 

   Odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti u procesu stampanja

  • B. 

   Odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti u procesu stampanja

  • C. 

   Odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti u procesu stampanja

  • D. 

   Odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti u procesu stampanja

 • 65. 
  Arhitektura gde jepreko mreze prikljucen udaljeni uredjaj za skladistenje na takav nacin da se diskovi i uredjaji za podataka prikazuju kao lokalni za operativni sistem je:
  • A. 

   DAS(Direct Attached Storage)

  • B. 

   SAN(Storage Area Network)

  • C. 

   NAS(Netvork Attached Storage)

  • D. 

   NAS(Netvork Attached Storage)

 • 66. 
  Kod DAS(Direct Attached Storage) sistema podaci su dostupni ___, i podacima moze da se pristupa__istovremeno
  • A. 

   Samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, samo jedan korisnik

  • B. 

   B)svim racunarima u mrezi,vise korisnika

  • C. 

   C)svim racunarima u mrezi, najvise cetiri korisnika istovremeno

  • D. 

   D)samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, vise korisnika

 • 67. 
  Kada se fotoprovodni materijal izlozi svetlosti on postaje___, tako da oblasti na fotoosetljivom bubnju...
  • A. 

   A)elektricki neprovodljiv,ostaju negativno naelektrisane

  • B. 

   B)elektricki provodljiv,ostaju negativno naelektrisane

  • C. 

   C)elektricki provodljiv,postaju razelektrisane

  • D. 

   D)elektricki neprovodljiv,ostaju pozitivno naelektrisane

 • 68. 
  .Polarizacioni filtar         propusta:
  • A. 

   A)komponentu svetlosti sa ulaza ciji je ugao polarizacije pod pravim uglom u odnosu na orijentaciju molekula f

  • B. 

   B) komponentu svetlosti sa ulaza ciji se ugao polarizacije poklapa sa orijentacijiom molekula filtra

  • C. 

   B) komponentu svetlosti sa ulaza ciji se ugao polarizacije poklapa sa orijentacijiom molekula filtra

  • D. 

   B) komponentu svetlosti sa ulaza ciji se ugao polarizacije poklapa sa orijentacijiom molekula filtra

 • 69. 
  Koji  stampaci mogu istovremeno da prave vise kopija?
  • A. 

   A)matricni stapaci

  • B. 

   B)inkjet stampaci

  • C. 

   C)laserski stampaci

  • D. 

   D)nijedno do navedenog

 • 70. 
  TFT panel u boji rezolucije m x n ima matricu tranzistora sa:
  • A. 

   A)n redova i m kolona

  • B. 

   B)n redova i 3m kolona

  • C. 

   C)m redova i n kolona

  • D. 

   M redova i 3n kolona

 • 71. 
  71.Kolor laseriski stampaci sadrze toner kasete sa:
  • A. 

   A)crnom, svetlo plavom, ruzicastom i zutom

  • B. 

   B)crnom, crvenom, zelenom i plavom bojom

  • C. 

   C)crnom, crvenom, zelenom i zutom bojom

  • D. 

   D)crvenom, zelenom i plavom bojom

 • 72. 
  72.Video signali crvene, zelene i plave boje koje salje video kartica ka CRT monitoru su:
  • A. 

   A)digitalni signali

  • B. 

   B)sinusoidalni signali

  • C. 

   C)testerasti signali

  • D. 

   D)analogni signali

 • 73. 
  Senzor prisustva/nedostatka papira na ulazu laserskog stampaca je:a)PS201
  • A. 

   PS201

  • B. 

   PS204

  • C. 

   PS203

  • D. 

   PS202

 • 74. 
  DVI-D konektor se koristi za prenos ___ signala, dok se DVI-I koristi za prenos __ video signala.
  • A. 

   A)i analognih i digitalnih, iskljucivo analognih

  • B. 

   B)iskljucivo digitalnih, iskljucivo analognih

  • C. 

   C)iskljucivo digitalnih, i analognih i digitalnih

  • D. 

   D)iskljucivo analognih, i analognih i digitalnih

 • 75. 
  75. Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red velicine):
  • A. 

   800 Gbps

  • B. 

   8 Mbps

  • C. 

   80 Mbps

  • D. 

   8 Gbps