RIP 2 Kolokvijum

75 Questions | Total Attempts: 1792

SettingsSettingsSettings
RIP 2 Kolokvijum - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1.  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je:
  • A. 

   0.3 V

  • B. 

   5 V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 2. 
  2. Cestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje (developing roller)
  • A. 

   Negativno naelektrisuzagrevaju

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrisu

 • 3. 
  4. Koji konektor koriste CRT monitori za prijem signala iz video kartice ? 
  • A. 

   HDMI

  • B. 

   VGA

  • C. 

   DVI-D

  • D. 

   DVI-I

 • 4. 
  5. Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC racunara?
  • A. 

   Linearnog

  • B. 

   Prekidackog

  • C. 

   Kaskadnog

  • D. 

   Invertorskog

 • 5. 
  . Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   20-25 kV

  • B. 

   12-14 V

  • C. 

   600-800 V

  • D. 

   10-25 kV

 • 6. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koje salje video kartica su:
  • A. 

   Digitalni signali

  • B. 

   Sinusoidalni signali

  • C. 

   Testerasti signali

  • D. 

   Analogni signali

 • 7. 
  Dubina boje je:
  • A. 

   Broj mogucih promena intenziteta boje

  • B. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • C. 

   Razmak između dva piksela

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 8. 
  9. Koliko tranzistora je potrebno za formiranje jednog piksela TFT monitora?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  10. Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   25 kV

  • B. 

   50 V

  • C. 

   1500 V

  • D. 

   18 kV

 • 10. 
  Izlaz iz skalera TFT monitora su: 
  • A. 

   Kontrolni signali I podaci za jedan piksel

  • B. 

   Samokontrolni signali

  • C. 

   Samo podaci za jedan piksel

  • D. 

   Podaci za 2 piksela I kontrolni signali

 • 11. 
  12. Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguce je prikljuciti:
  • A. 

   16 diskova

  • B. 

   8 diskova

  • C. 

   16256 diskova

  • D. 

   2048 diskova

 • 12. 
  Signal kojim upravljacko kolo (UK) prekidackog izvora za napajanje polaricu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Impulsnog tipa

  • B. 

   Konstantan jednosmerni signal

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Sinusnog tipa

 • 13. 
  Pozadinsko osvetljenje kod TFT monitora se dobija: 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Pasivno, refleksijom ulazne svetlosti

  • C. 

   Iskljucivo pomoću LED osvetljenja

  • D. 

   pomoću LED osvetljenja ili fluoroscentnih lampi

 • 14. 
  Koliko FET tranzistora ima TFT panel, sa prirodnom rezolucijom od 800x600 (izracunati)?
  • A. 

   1.440.000

  • B. 

   800.000

  • C. 

   480.000

  • D. 

   600.000

 • 15. 
  Laserski zrak stampaca se usmerava na pojedine delove fotoosetljivog valjka: 
  • A. 

   Motorom skenera koji pokreće izvor svetlosti

  • B. 

   Horizontalnim skretnim kalemom

  • C. 

   Pomocu rotirajuceg ogledala

  • D. 

   Vertikalnim skretnim kalemom

 • 16. 
  Modularni stepeni za napajanje omogucavaju: 
  • A. 

   Generisanje napona od 48 V

  • B. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

  • C. 

   Serijsko vezivanje dodatnih stepena

  • D. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

 • 17. 
  Koja je preporucena brzina osvezavanja slike kod CRT monitora?
  • A. 

   50 Hz

  • B. 

   60 MHz

  • C. 

   80 kHz

  • D. 

   75 Hz

 • 18. 
  Ucestanost vertikalnog skeniranja je:
  • A. 

   Vreme potrebno da se prikaže jedna slika na ekranu

  • B. 

   1/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • C. 

   Rezolucija/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • D. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

 • 19. 
  . Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od +20V sluzi za:
  • A. 

   Uključenje jedne linije panela

  • B. 

   Rad pobuđenih kola

  • C. 

   Isključenje svih ostalih linija panela

  • D. 

   Napajanje fluo cevi

 • 20. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Odredjuje maksimalnu rezoluciju I dubinu boje

  • B. 

   Konvertuje digitalne signale u analogne

  • C. 

   Generiše horizontalne sinhro impulse

  • D. 

   Služi za obradu 3D signala

 • 21. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red velicine):
  • A. 

   400 Gbps

  • B. 

   4 Mbps

  • C. 

   40 Mbps

  • D. 

   4 Gbps

 • 22. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Mora da postoji za TFT monitore

  • B. 

   Služi za obradu 3D signala

  • C. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • D. 

   Konvertuje analogne signale u digitalne

 • 23. 
  DAS (Direct Attached Storage) je:
  • A. 

   Povezan na radnu stanicu bez racunarske mreze

  • B. 

   Povezan na radnu stanicu preko računarske mreže

  • C. 

   Interni disk

  • D. 

   Obično bez tastature I displeja

 • 24. 
  25. Visoki napon za napajanje Anode se dobija:
  • A. 

   Sa video pojačivača

  • B. 

   Sa vertikalnog izlaznog stepena

  • C. 

   Sa horizontalnog izlaznog stepena

  • D. 

   Direktno sa izvora napajanja

 • 25. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prekidackog stepena za napajanje je da:
  • A. 

   Detektuje 220/110 V

  • B. 

   Bude naponski delitelj

  • C. 

   Ogranici pocetnu struju

  • D. 

   Stabiliše ulazni napon

Back to Top Back to top