คำถามต่อไปนี้จงเลือกว่าเป็น True(จริง) หรือ False(เท็จ) ถ้ากำหนดให้ X = 5, Y = 6 และ Z = 8

10 | Total Attempts: 132

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คำถามต่อไปนี้จงเลือกว่าเป็น True(จริง) หรือ False(เท็จ) ถ้ากำหนดให้ X = 5, Y = 6 และ Z = 8

Questions and Answers
 • 1. 
  X = 5
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  7 <= x + 2
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Z < 4
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  2 + x <> y
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Z <> 4
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  X >= 6
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  X + 1 = y - 1
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  X + 3 <= z
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Z < x +5
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  ( 2*2 ) = z
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top