แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง การสร้างชิ้นงาน

10 Questions | Total Attempts: 79

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Anime Quizzes & Trivia

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
       Resolution หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ตั้งชื่อชิ้นงานที่นักเรียนต้องการ

  • B. 

   การกำหนดความกว้างของชิ้นงาน

  • C. 

   การกำหนดความละเอียดของภาพ

  • D. 

   การกำหนดค่าระดับสูง สามารถกำหนดเองได้ทั้งหมด

 • 2. 
       บอกขนาดพื้นที่ของไฟล์งานที่จะทำการสร้าง หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Image Size

  • B. 

   Width

  • C. 

   Height

  • D. 

   Preset

 • 3. 
      การกำหนดสีพื้นหลัง ในการเริ่มสร้างชิ้นงานหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Color Mode

  • B. 

   Background Contant

  • C. 

   Advanced

  • D. 

   Name

 • 4. 
      ตั้งชื่อชิ้นงานที่นักเรียนต้องการหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Background Contant

  • B. 

   Color Mode

  • C. 

   Advanced

  • D. 

   Name

 • 5. 
      ข้อใดหมายถึง การบันทึกงานที่ยังไม่เคยได้บันทึกก่อนหน้านี้ และยังสามารถบันทึกงานที่เคยสร้างมาแล้ว เป็นชื่ออื่นได้
  • A. 

   Save

  • B. 

   Save As

  • C. 

   Save For Web

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 6. 
      คีย์ลัดของการบันทึกชิ้นงานที่เคยสร้างไว้แล้ว จะสามารถบันทึกซ้ำๆ กันได้
  • A. 

   Ctrl+O

  • B. 

   Ctrl+T

  • C. 

   Ctrl+S

  • D. 

   Ctrl+D

 • 7. 
      ข้อใดหมายถึง ค่าโปรไฟล์ที่โปรแกรมมีให้ นักเรียนสามารถ กำหนดขนาดโปรเจคงานของตัวเองได้ 
  • A. 

   Color Mode

  • B. 

   Advanced

  • C. 

   Preset

  • D. 

   Height

 • 8. 
       การกำหนดความกว้างของชิ้นงาน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Colum

  • B. 

   Pixel

  • C. 

   Height

  • D. 

   Width

 • 9. 
       การกำหนดความสูงของชิ้นงาน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Colum

  • B. 

   Pixel

  • C. 

   Height

  • D. 

   Width

 • 10. 
      การกำหนดค่าระดับสูง สามารถกำหนดเองได้ทั้งหมด หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Advanced

  • B. 

   Color Mode

  • C. 

   Height

  • D. 

   Name

Back to Top Back to top