แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง รู้จักส่วนของ Camera Raw

10 Questions | Total Attempts: 93

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sister Quizzes & Trivia

ให้นักเรียนคำตอบที่ถูกต อง


Questions and Answers
 • 1. 
      โปรแกรมเสริมที่ติดมากับโปรแกรม PhotoshopCCใช้ในการตกแต่งภาพ คือโปรแกรมใด
  • A. 

   โปรแกรม Camera Row

  • B. 

   โปรแกรม Camera Raw

  • C. 

   โปรแกรม Camera Ruw

  • D. 

   โปรแกรม Camera Rew

 • 2. 
      ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการใช้ โปรแกรม Camera Raw
  • A. 

   Modifly Image ตกแต่งภาพสำเร็จรูป

  • B. 

   Global Adjustment เป็นโปรแกรมที่ใช้กันทั่วโลก

  • C. 

   Speed and Fast มีความเร็วในการปรับแต่ง และแสดงผลที่รวดเร็ว

  • D. 

   Non-Destructive ไม่ทำลายภาพต้นฉบับ สามารถปรับค่าคืนกลับตามเดิมได้

 • 3. 
      การปรับค่า Exposure หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ปรับความคมชัด

  • B. 

   ปรับความสว่างของแสง

  • C. 

   การปรับสมดุลแสงสีขาว

  • D. 

   ปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็น Shadow เงา

 • 4. 
      การปรับค่า  Saturationหมายถึงข้อใด
  • A. 

   ปรับความคมชัด

  • B. 

   ปรับความอิ่มตัวของสี

  • C. 

   ปรับความสว่างของแสง

  • D. 

   ปรับสีระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง

 • 5. 
      การปรับค่า Temperature หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ปรับความคมชัด

  • B. 

   ปรับความอิ่มตัวของสี

  • C. 

   ปรับความสว่างของแสง

  • D. 

   ปรับสีระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง

 • 6. 
      การปรับค่า  White Balance หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ปรับความอิ่มตัวของสี

  • B. 

   การปรับสมดุลแสงสีขาว

  • C. 

   ปรับความสว่างของแสง

  • D. 

   ปรับสีระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง

 • 7. 
      คำสั่งในข้อใด ที่ใช้ในการปรับความคมชัด 
  • A. 

   Shadows

  • B. 

   Contrast

  • C. 

   Highlights

  • D. 

   Clarity

 • 8. 
      คำสั่งในข้อใด ที่ใช้ปรับให้มีความคมชัดในส่วน Midtone ถ้าต้องการเพิ่มความคมชัดก็สามารถปรับในส่วนนี้ได้
  • A. 

   Clarity

  • B. 

   Tint

  • C. 

   Temperature

  • D. 

   Saturation

 • 9. 
      คำสั่งในข้อใด เป็นการปรับค่าที่มืดในภาพให้มีความสว่างขึ้นหรือให้มืดลง
  • A. 

   Highlights

  • B. 

   Shadows

  • C. 

   Whites

  • D. 

   Blacks

 • 10. 
      การปรับเพื่อให้เกิดผลกับส่วนที่เป็นแสง หมายถึงข้อใด
  • A. 

   White Balance

  • B. 

   Shadows

  • C. 

   Highlights

  • D. 

   Clarity

Back to Top Back to top