Ras II Kolokvijum

116 Questions | Total Attempts: 52

Settings
Please wait...
Sleepover Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U fazi implementacije softvera, programmer prevodi:
  • A. 

   Zahteve korisnika u programski kod

  • B. 

   Dokumentaciju u programski kod

  • C. 

   Opise iz projekata u programski kod

  • D. 

   Testove u programski kod

 • 2. 
  Svrha pisanja pseudokoda je: 
  • A. 

   Brzo ispitivanje razlicitih alternativa implementacije

  • B. 

   Brzo testiranje napisanih programa

  • C. 

   Laka izrada dokumentacije

  • D. 

   Lako pronalazenje gresaka u kodu

 • 3. 
  Visekratno upotrebljive komponenete su komponenete koje: 
  • A. 

   Su ranije generisane tako da da se mogu ponovo primeniti

  • B. 

   Su istrosene zbog ceste primene

  • C. 

   Se generisu sa namerom da se mogu kasnije koristiti

  • D. 

   Se sastoje iz nekoliko delova

 • 4. 
  4.Da bi se realizovala neka programska komponeneta,potrebno je utvrditi: 
  • A. 

   Strukture podataka koje ce biti koriscene

  • B. 

   Testove koji ce biti primenjeni

  • C. 

   Algoritme koji ce biti primenjeni

  • D. 

   Nacin dokumentovanja komponenete

 • 5. 
  Programska dokumentacija moze biti: 
  • A. 

   Osnovna

  • B. 

   Unustasnja

  • C. 

   Spoljasnja

  • D. 

   Sistemska

 • 6. 
  U procesu razvoja softvera,faza testiranja ima veliki znacaj zato sto: 
  • A. 

   Predstavlja fazu nakom koje se softver isporucuje naruciocu

  • B. 

   Direktno utice na kvalitet softvera i buduci izgled proizvodjaca

  • C. 

   Sluzi kao osnova za projektovanje sistema

  • D. 

   Omogucava korisniku da bolje razume sistem

 • 7. 
  Softverske greske koje se obicno otklanjaju kompajliranjem programa:
  • A. 

   Osnovne greske

  • B. 

   Sintaksne greske

  • C. 

   Sistemske greske

  • D. 

   Semanticke greske

 • 8. 
  U slucaju nestanka napajanja,softverski sistem se moze oporaviti sprovodjenjem sledecih aktivnosti:
  • A. 

   Ne preduzimati nista,vec nastaviti sa radom po dolasku napajanja

  • B. 

   Izbrisati nekoliko transakcija koje su prethodile nestanku napajanja

  • C. 

   Nakon ukljucivanja strujnog agregata,nastaviti sa radom

  • D. 

   Zapamtiti poslednje transakcije i ponoviti ih po dolasku napajanja

 • 9. 
  Svrha testiranja softvera je da se:
  • A. 

   Dokaze da program ispravno radi

  • B. 

   Pronadju greske u programu

  • C. 

   Korisnik uveri da su ispunjeni njegovi zahtevi

  • D. 

   Dokaze da je program kvalitetan

 • 10. 
  Razlozi za uvodjenje posebnog tima za testiranje softvera su: 
  • A. 

   Tim za testiranje je subjektivniji od programera

  • B. 

   Mnogi programeri,programiranje shvataju licno,kao dokaz njihove inteligencije i sposobnosti

  • C. 

   Izbegava se konflikt izmedju osecaja odgovornosti za greske i potrebe da se one pronadju

  • D. 

   Tim za testiranje usporava proces razvoja,pa su greske redje

 • 11. 
  Testiranje funkcionalnosti svake komponenete nezavisno od ostatka sistema naziva se:
  • A. 

   Jedinicno testiranje

  • B. 

   Primarno testiranje

  • C. 

   Integraciono testiranje

  • D. 

   Osnovno testiranje

 • 12. 
  Testiranje softvera se odvija u 5 faza,Oznaciti tacan redosled:
  • A. 

   Jedinicno testiranje – integraciono testiranje – sistemsko testiranje – test prihvatanja – instalacioni test

  • B. 

   Jedinicno testiranje - test prihvatanja - sistemsko testiranje – instalacioni test – integraciono testiranje

  • C. 

   Sistemsko testiranje - integraciono testiranje - jedinicno testiranje - test prihvatanja - instalacioni test

  • D. 

   Instalacioni test - jedinicno testiranje - integraciono testiranje - test prihvatanja - sistemsko testiranje

 • 13. 
  .Radi jedinicnog testiranja modula u sistemu sa vecim brojem komponenata potrebno je razviti programsko okruzenje koje sadrzi: 
  • A. 

   Servere i klijente

  • B. 

   Module i testove

  • C. 

   Drajvere i stabove

  • D. 

   Klase i objekte

 • 14. 
  Da bi se proverilo da li je programer ispravno protumacio dizajn pri pisanju programskog koda,formira se posebna grupa za pregled koda koja koristi sledece metode: 
  • A. 

   Letimicni pregled

  • B. 

   Inspekciju koda

  • C. 

   Objektivni pregled

  • D. 

   Detaljni pregled

 • 15. 
  Metodi bele i crne kutije se sprovode u okviru:
  • A. 

   Jedinicnog testiranja

  • B. 

   Integracionog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Uvodnog testiranja

 • 16. 
  Metod podele na klase ekvivalencije ima sledece osobine:
  • A. 

   Razvrstava ulazne podatke u reprezentativne klase ekvivalencije

  • B. 

   Formira medjusobno disjunktne klase ekvivalencije

  • C. 

   Testira komponentu za sve vrednosti ulaza iz svake klase ekvivalencije

  • D. 

   Formira medjusobno zavisne klase ekvivalencije

 • 17. 
  Metod testiranja pomocu uzrocno posledicnih grafova sprovodi se putem cetiri aktivnosti: 1-formiranje test primera,2-generisanje tabele odlucivanja,3-identifikovanje uzroka i posledica na osnovu specifikacije i 4-generisanje uzrocno posledicnog grafa,oznaciti tacan redosled 
  • A. 

   2-3-4-1

  • B. 

   3-2-4-1

  • C. 

   3-4-2-1

  • D. 

   4-1-3-2

 • 18. 
  Integracija komponeneta koje su prosle jedinicno testiranje u jedinstven sistem radi daljeg testiranja,moze se vrsiti prema:
  • A. 

   Sendvic integracija

  • B. 

   Integracija po sirini

  • C. 

   Integracija od dna ka vrhu

  • D. 

   Otvorena integracija

 • 19. 
  Integraciono testiranje po principu velikog praska
  • A. 

   Je najcesce koriscen metod

  • B. 

   Ima vrlo malu verovatnocu uspesnosti

  • C. 

   Koristi se samo u slučaju vrlo malih sistema

  • D. 

   Omogucava lako nalazenje gresaka

 • 20. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi kapaciteta proveravaju: 
  • A. 

   Zahteve koji se odnose na vremena izvrsenja pojedinih funkcija i vremena odziva

  • B. 

   Rad sistema na operativnim granicama u kratkom vremenskom periodu

  • C. 

   Kako sistem obradjuje velike kolicine podataka

  • D. 

   Kako sistem reaguje na otkaz

 • 21. 
  Pri testiranju performansi sistema,regresivni testovi 
  • A. 

   Se koriste samo jednom

  • B. 

   Se koriste vise puta

  • C. 

   Proveravaju da li je doslo do loseg rada funckija koje nisu obuhvacene konkretnom izmenom

  • D. 

   Proveravaju da li je doslo do loseg rada funckija u kojoj je doslo do neke izmene

 • 22. 
  Izdvajanje dela programskog koda koji se odnose na ulazne i izlazne podatke u posebne komponente naziva se: 
  • A. 

   Lokalizacija ulaza i izlaza

  • B. 

   Pseudokod

  • C. 

   Testiranje ulaza i izlaza

  • D. 

   Modelovanje ulaza i izlaza

 • 23. 
  Pseudokod  se pise na
  • A. 

   Visim programskim jezicima(C,...Java)

  • B. 

   Prirodnom jeziku

  • C. 

   Obicnom jeziku uz koriscenje sintaksnih elemenata iz postojecih programskih jezika

  • D. 

   UML-u koriscenjem razlicitih dijagrama

 • 24. 
  .Pri realizaciji neke programske komponente izbor struktura za cuvanje podataka: 
  • A. 

   Ne utice na efikasnost programa

  • B. 

   Utice na slozenost programa

  • C. 

   Ne moze da utice na izbor programskog jezika

  • D. 

   Moze se preuzeti iz dizajna

 • 25. 
  Programeri cesto ulazu napor da neki algoritam realizuju tako da se sto brze izvrsava,cime se umnozava programski kod.Zbog toga se mogu javiti sledece posledice:
  • A. 

   Vreme generisanja koda se produzava

  • B. 

   Potrebno je manje test primera

  • C. 

   Teze je razumeti napisan kod

  • D. 

   Buduce izmene se lakse sprovode

 • 26. 
  Oznaciti tacna tvrdjenja u vezi sa kontrolnim strukturama koje se koriste pri realizaciji neke programske komponente:
  • A. 

   Kontrolne strukture ne treba preuzimati iz dizajna sistema

  • B. 

   Kontrolne strukture treba izabrati tako da se izbegnu veliki skokovi u programu

  • C. 

   Kontrolne strukture treba da budu sto uniformnije

  • D. 

   Kontrolne strukture upravljaju tokom izvrsavanja programa

 • 27. 
  Komentari u datotekama sa programskim kodom predstavljaju:
  • A. 

   Unutrasnju programsku dokumentaciju

  • B. 

   Spoljasnju programsku dokumentaciju

  • C. 

   Osnovnu programsku dokumentaciju

  • D. 

   Sistemsku programsku dokumentaciju

 • 28. 
  Zaglavlje koje se nalazi na pocetku datoteke sa programskim kodom kojim se realizuje neka komponenta sadrzi:
  • A. 

   Test primere za komponentu

  • B. 

   Naziv komponente i njeno mesto u sistemu

  • C. 

   Nacin na koji se pristupa komponenti

  • D. 

   Spisak slicnih komponenata u sistemu

 • 29. 
  Komentari u programskom kodu: 
  • A. 

   Se pisu levo od linija koda

  • B. 

   Se pisu tokom izrade koda

  • C. 

   Su brojni kada se koriste ilustrativna imena promenljivih

  • D. 

   Sadrze samo informacije koje nisu vidljive iz koda

 • 30. 
  Dokumentacija koja opisuje sistem sa opsteg aspekta naziva se:
  • A. 

   Unutrasnja dokumentacija

  • B. 

   Spoljasnja dokumentacija

  • C. 

   Osnovna dokumetacija

  • D. 

   Sistemska dokumentacija

 • 31. 
  Za softverske greske i otkaze vaze sledeca tvrdjenja:
  • A. 

   Greska je uzrok pojave nezeljenog efekta,a otkaz je sam taj efekat

  • B. 

   Otkaz je uzrok pojave nezeljenog efekta,a greska je sam taj efekat

  • C. 

   Otkazi se moraju ispraviti,dok otklanjanje gresaka nije uvek izvodljivo

  • D. 

   Greske se moraju ispraviti,dok otklanjanje otkaza nije uvek izvodljivo

 • 32. 
  Softverske greske nastale usled lose implementacije postupka rada sa ulaznim podacima nazivaju se: 
  • A. 

   Sintaksne greske

  • B. 

   Greske u postupku obrade

  • C. 

   Greske u preciznosti

  • D. 

   Ulazne greske

 • 33. 
  Softverske greske koje nastaju zbog toga sto primenjene formule ne mogu da daju rezultate sa potrebnim brojem decimala nazivaju se:
  • A. 

   Greske zbog performansi

  • B. 

   Greske u postupku obrade

  • C. 

   Greske u preciznosti

  • D. 

   Greske u vremenskoj koordinaciji

 • 34. 
  Softverske greske koje nastaju zbog nedovoljnih kapaciteta koriscenih struktura podataka nazivaju se
  • A. 

   Greske zbog performansi

  • B. 

   Greske u postupku obrade

  • C. 

   Greske zbog prekoracenja

  • D. 

   Greske u vremenskoj koordinaciji

 • 35. 
  Softverske greske koje nastaju kada sistem ne postize zatevanu brzinu rada,protok podataka i sl.nazivaju se: 
  • A. 

   Greske u postupku obrade

  • B. 

   Greske zbog performansi

  • C. 

   Greske zbog prekoracenja

  • D. 

   Sintaksne greske

 • 36. 
  Greske u softveru koje nastaju zbog neodgovarajucih opisa sistema nazivaju se:
  • A. 

   Sintaksne greske

  • B. 

   Semanticke greske

  • C. 

   Greske u kodu

  • D. 

   Greske u dokumentaciji

 • 37. 
  Softverske greske se pojavljuju zbog neuskladjenosti redosleda izvrsavanja procesa nazivaju se: 
  • A. 

   Greske zbog prekoracenja

  • B. 

   Greske zbog performansi

  • C. 

   Greske u postupku obrade

  • D. 

   Greske u vremenskoj koordinaciji

 • 38. 
  Softverske greske koje nastaju zbog ne pridrzavanja propisanih procedura nazivaju se: 
  • A. 

   Greske zbog nepostovanja standarda

  • B. 

   Greske zbog performansi

  • C. 

   Greske u vremenskoj koordinaciji

  • D. 

   Proceduralne greske

 • 39. 
  Prilikom testiranja slozenog softverskog proizvoda,potrebno je obaviti sledece vrste testiranja 
  • A. 

   Primarno i sekundarno

  • B. 

   Jedinicno,integraciono i sistemsko

  • C. 

   Objektivno i subjektivno

  • D. 

   Osnovno i dodatno

 • 40. 
  Testiranje saradnje i komunikacije izmedju komponenata sistema sa ciljem dobijanja kompletnog sistema koji radi,naziva se:
  • A. 

   Komunikaciono testiranje

  • B. 

   Integraciono testiranje

  • C. 

   Povezano testiranje

  • D. 

   Zavrsno testiranje

 • 41. 
  Testiranje da li sistem u potpunosti ispunjava sve zahteve korisnika tako da moze da bude isporucen,naziva se: 
  • A. 

   Jedinicno testiranje

  • B. 

   Integraciono testiranje

  • C. 

   Sistemsko testiranje

  • D. 

   Korisnicko testiranje

 • 42. 
  Verifikacija softverskog sistema se radi putem
  • A. 

   Jedinicnog i sistemskog testiranja

  • B. 

   Integracionog i sistemskog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Jedinicnog i integracionog testiranja

 • 43. 
  Validacija softverskog sistema se radi putem
  • A. 

   Jedinicnog testiranja

  • B. 

   Integracionog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Jedinicnog i integracionog testiranja

 • 44. 
  Program koji simulira komponenetu koja poziva modul koji se testira naziva se:
  • A. 

   Drajver

  • B. 

   Stab

  • C. 

   Podprogram

  • D. 

   Interfejs

 • 45. 
  Program koji simulira modul koja se poziva iz komponenete koja se testira naziva se: 
  • A. 

   Drajver

  • B. 

   Stab

  • C. 

   Tester

  • D. 

   Klaster

 • 46. 
  Metod pregleda koda  u kome programer prezentira kod,a zatim se vodi diskusija u cilju  pronalazenja gresaka,naziva se:
  • A. 

   Inspekcija koda

  • B. 

   Letimicni pregled

  • C. 

   Detaljan pregled

  • D. 

   Prezentacioni pregled

 • 47. 
  Metod pregleda koda  u kome se provera koda i dokumentacije radi prema prethodno pripremljenoj listi  pitanja naziva se:
  • A. 

   Letimicni pregled

  • B. 

   Metod liste

  • C. 

   Provera sposobnosti

  • D. 

   Inspekcija koda

 • 48. 
  Testiranje programa kao zatvorene kutije nepoznatog sadrzaja kod koje se vide samo ulazi i izlazi predstavlja
  • A. 

   Metod Bele kutije

  • B. 

   Metod crne kutije

  • C. 

   Metod neprovidne kutije

  • D. 

   Metod providne kutije

 • 49. 
  Testiranje programa kao otvorene kutije cija je unutrasnjost poznata predstavlja 
  • A. 

   Metod Bele kutije

  • B. 

   Metod crne kutije

  • C. 

   Metod neprovidne kutije

  • D. 

   Metod providne kutije

 • 50. 
  Po metodu crne kutije razvijene su sledece tehnike funkcionalnog testiranja 
  • A. 

   Pokrivanje odluka

  • B. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • C. 

   Pokrivanje iskaza

  • D. 

   Uzrocno-posledicni graf

 • 51. 
  U metodu podele na klase ekvivalencije test primeri se formiraju tako da:
  • A. 

   Jedan test primer moze da se primeni na sto vise legalnih klasa ekvivalencije

  • B. 

   Se za svaku legalnu klasu ekvivalencije pise poseban test primer

  • C. 

   Se za svaku nelegalnu klasu ekvivalencije pise poseban test primer

  • D. 

   Jedan test primer moze da se primeni na sto vise nelegalnih klasa ekvivalencije

 • 52. 
  Analiza granicnih vrednosti se obavlja prema sledecim MAJERSOVIM preporukama: 
  • A. 

   Ako ulazni(izlazni)uslov predstavlja opseg vrednosti,testove treba napisati za krajeve opsega i za vrednosti odmah do krajeva.

  • B. 

   Ako ulazni uslov precizira broj mogucih vrednosti,testove treba napisati za sve vrednosti

  • C. 

   Ako je ulaz(ili izlaz)programa uredjen skup podataka,testove treba napisati za prvi i poslednji element u skupu

  • D. 

   Ako je ulaz(ili izlaz)programa uredjen skup podataka,testove treba napisati samo za prvi element u skupu

 • 53. 
  Tehnika funkcionalnog testiranja koja omogucava automatsko generisanje test primera na osnovu zahteva,naziva se:
  • A. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • B. 

   Analiza granicnih vrednosti

  • C. 

   Uzrocno-posledicni grafovi

  • D. 

   Pokrivanje iskaza

 • 54. 
  Po metodu bele kutije razvijene su sledece tehike strukturnog testiranja
  • A. 

   Pokrivanje odluka

  • B. 

   Podela na klase ekvivalencije

  • C. 

   Pokrivanje uslova

  • D. 

   Analiza grenicnih vrednosti

 • 55. 
  Testiranje programa tako da se svaki iskaz u njemu izvrsi bar jednom(kako bi se znalo da li u njemu postoji greska),naziva se:
  • A. 

   Pokrivanje iskaza

  • B. 

   Pokrivanje uslova

  • C. 

   Izvrsavanje iskaza

  • D. 

   Provera uslova

 • 56. 
  Testiranje programa tako da se svaka grana uslovnog iskaza izvrsi bar jednom,naziva se:
  • A. 

   Pokrivanje iskaza

  • B. 

   Pokrivanje odluka

  • C. 

   Pokrivanje uslova

  • D. 

   Pokrivanje testa

 • 57. 
  Testiranje programa tako da se svaka elementarna komponenata nekog slozenog uslova uzme vrednost iz dozvoljenog i nedozvoljenog skupa vrednosti,naziva se:
  • A. 

   Pokrivanje iskaza

  • B. 

   Pokrivanje izraza

  • C. 

   Pokrivanje uslova

  • D. 

   Pokrivanje odluka

 • 58. 
  Integracija komponeneta koje su prosle jedinicno testiranje u jedinstven sistem radi daljeg testiranja,moze se vrsiti prema sledecim strategijama:
  • A. 

   Integracija po principu velikog praska

  • B. 

   Postepena integracija

  • C. 

   Integracija od vrha ka dnu

  • D. 

   Hijerarhijska integracija

 • 59. 
  Integraciono testiranje koje se izvodi tako sto se sistem povezuje u celinu ukljucivanjem svih komponenata odjednom,a zatim se kao celina testira,naziva se:
  • A. 

   Integracija po principu velikog praska

  • B. 

   Integracija od vrha ka dnu

  • C. 

   Sendvic integracija

  • D. 

   Integracija od dna ka vrhu

 • 60. 
  Integraciono testiranje koje se izvodi tako sto se sistem najpre organizuje u hijerarhiju na cijem vrhu se nalazi glavni program,a zatim se testiranje obavlja po nivoima,pocevsi od najnizeg,naziva se: 
  • A. 

   Sendvic integracija

  • B. 

   Integracija od dna ka vrhu

  • C. 

   Integracija po principu velikog praska

  • D. 

   Integracija od vrha ka dnu

 • 61. 
  Integraciono testiranje koje se izvodi tako sto se sistem organizuje u tri sloja,a zatim se testiranje obavlja tako da konvergira ka srednjem sloju,naziva se:
  • A. 

   Integracija po principu velikog praska

  • B. 

   Integracija od vrha ka dnu

  • C. 

   Integracija od dna ka vrhu

  • D. 

   Sendvic integracija

 • 62. 
  Integraciono testiranje od dna ka vrhu
  • A. 

   Najvaznije komponente testira poslednje

  • B. 

   Ne korsiti se u sistemima sa velikim brojem visekratno upotrebljivih komponenata

  • C. 

   Najvaznije greske otkiriva vec na pocetku testiranja

  • D. 

   Koristi se kada se vecina komponenata predstavlja funkcije opste namene koje se pozivaju iz drugih modula

 • 63. 
  Integraciono testiranje od vrha ka dnu
  • A. 

   Prvo testira najvazije komponente

  • B. 

   Ne zahteva generisanje stabova

  • C. 

   Moze da bude po sirini i po dubini

  • D. 

   Znacajne greske otkriva u kasnoj fazi testiranja

 • 64. 
  Sendvic integracija u fazi testiranja
  • A. 

   Ne zahteva generisanje stabova

  • B. 

   Organizuje komponenete u 3 sloja A,B i C

  • C. 

   Lako se izvodi

  • D. 

   Kombinuje stategije od dna ka vrhu i od vrha ka dnu

 • 65. 
  Sistemsko testiranje se odvija u cetiri faze: 
  • A. 

   Testiranje performansi – funkcionalno testiranje – instalaciono testiranje – testiranje prihvatljivosti

  • B. 

   Testiranje prihvatljivosti - testiranje performansi - funkcionalno testiranje - instalaciono testiranje

  • C. 

   Instalaciono testiranje - testiranje prihvatljivosti - funkcionalno testiranje - testiranje performansi

  • D. 

   Funkcionalno testiranje - testiranje performansi - testiranje prihvatljivosti - instalaciono testiranje

 • 66. 
  Prilikom sistemeskog testiranja softvera,provera rada integracionog sistema prema zahtevima koje je postavio kupac,naziva se:
  • A. 

   Testiranje performansi

  • B. 

   Testiranje prihvatljivosti

  • C. 

   Instalaciono testiranje

  • D. 

   Funkcionalno testiranje

 • 67. 
  Prilikom sistemeskog testiranja softvera,provera nefunkcionalnih zahteva koje softver treba da  ispuni po pitanju brzine , dr.naziva se:
  • A. 

   Testiranje performansi

  • B. 

   Testiranje prihvatljivosti

  • C. 

   Instalaciono testiranje

  • D. 

   Funkcionalno testiranje

 • 68. 
  Prilikom sistemeskog testiranja softvera,provera pri kojoj kupci testiraju softver i proveravaju da li on odgovara  njihovom shvatanju zahteva naziva se:
  • A. 

   Testiranje performansi

  • B. 

   Testiranje prihvatljivosti

  • C. 

   Instalaciono testiranje

  • D. 

   Funkcionalno testiranje

 • 69. 
  Testiranje softvera u operativnom okruzenju naziva se
  • A. 

   Testiranje performansi

  • B. 

   Testiranje prihvatljivosti

  • C. 

   Instalaciono testiranje

  • D. 

   Funkcionalno testiranje

 • 70. 
  Funkcionalno testiranje  u okviru sistemskog testiranja
  • A. 

   Ima malu verovatnocu otkrivanja gresaka

  • B. 

   Izvode programeri koji su pisali programski kod

  • C. 

   Koristi test primere napravljene na osnovu specifikacije zahteva

  • D. 

   Izvodi se po principu crne kutije,tj.proverava da li sistem obavlja neku funkciju,ne vodeci racuna o komponenti koja je za nju odgovorna

 • 71. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovima konfiguracije se utvrdjuje: 
  • A. 

   Da li je realizacija interfejsa sa drugim sistemima iz okruzenja u skladu za zahtevima

  • B. 

   Da li su odredjene funkcije dostupne iskljucivo onim korisnicima kojima su namenjene

  • C. 

   Kako sistem obradjuje velike kolicine podataka

  • D. 

   Ponasanje softvera u razlicitim hardversko/softverskim okruzenjima

 • 72. 
  Pri testiranju performansi sistema testovi opterecenja proveravaju: 
  • A. 

   Ponasanje softvera u razlicitim hardversko/softverskih okruzenjima

  • B. 

   Kako sistem reaguje na otkaz

  • C. 

   Rad sistema na operativnim granicama u kratkom vremenskom periodu

  • D. 

   Da li su odredjene funkcije dostupne iskljucivo onim korisnicima kojima su namenjene

 • 73. 
  Pri testiranju performansi sistema testovi kapaciteta proveravaju:
  • A. 

   Zahteve koji se odnose na vremena izvrsenja pojedinih funkcija i vremena odziva

  • B. 

   Rad sistema na operativnim granicama u kratkom vremenskom periodu

  • C. 

   Kako sistem obradjuje velike kolicine podataka

  • D. 

   Kako sistem reaguje na otkaz

 • 74. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi kompatibilnosti proveravaju:
  • A. 

   Ponasanje softvera u razlicitim hardversko/softverskim okruzenjima

  • B. 

   Da li je sistem stabilan

  • C. 

   Da li je realizacija interfejsa sa drugim sistemima iz okruzenja u skladu sa zahtevima

  • D. 

   Da li su odredjene funkcije dostupne iskljucivo onim korisnicima kojima su namenjene

 • 75. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi bezbednosti ispituju:
  • A. 

   Da li sistem moze da prevazidje otkaz usled gubitka napajanja

  • B. 

   Rad sistema na operativnim granicama u kratkom vremenskom periodu

  • C. 

   Da li su odredjene funkcije dostupne iskljucivo onim korisnicima kojima su namenjene

  • D. 

   Da li se aplikacija lako koristi

 • 76. 
  Pri testiranju performansi sistema,vremenski testovi proveravaju: 
  • A. 

   Zahteve koji se odnose na vremenske uslove u kojima sistem radi (vlaga,temperatura i sl.)

  • B. 

   Rad sistema pri maksimalnom opterecenju

  • C. 

   Zahteve koji se odnose na vremena izvrsenja pojedinih funkcija i vremena odziva

  • D. 

   Redosled izvrsenja funkcija

 • 77. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi okruzenja analiziraju:
  • A. 

   Ponasanje softvera u razlicitim hardversko/softverskim okruzenjima

  • B. 

   Zahteve koji se odnose na vremena izvrsenja pojedinih funkcija i vremena odziva

  • C. 

   Sposobnost sistema da radi na lokaciji na kojoj je instaliran (vlaga,temperatura i sl.)

  • D. 

   Da li je realizacija interfejsa sa drugim sistema iz okruzenja u skladu sa zahtevima

 • 78. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi oporavka ispituju:
  • A. 

   Sposobnost sistema da radi na lokaciji na kojoj je instaliran

  • B. 

   Kako sistem ispravlja sintaksne greske

  • C. 

   Kako sistem reaguje na pojavu gresaka pri gubitku napajanja,gubitku podataka i sl.

  • D. 

   Kako sistem reaguje na povecan broj korisnika

 • 79. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi upotrebljivosti analiziraju: 
  • A. 

   Korisnost primljenih struktura podataka

  • B. 

   Vremena izvrsenja pojedinih funkcija

  • C. 

   Estetski aspekt aplikacije

  • D. 

   Konzistentnost korisnickog interfejsa

 • 80. 
  Testovi performansi koji proveravaju da li su sva predvidjena upustva u vezi sa sistemom zaista napisana nazivaju se: 
  • A. 

   Testovi upotrebljivosti

  • B. 

   Testovi okruzenja

  • C. 

   Testovi dokumentacije

  • D. 

   Testovi konfiguracije

 • 81. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi odrzavanja proveravaju: 
  • A. 

   Estetski aspekt aplikacije

  • B. 

   Napisanu dokumentaciju

  • C. 

   Pomagala namenjena laksem nalazenju gresaka nakon isporuke

  • D. 

   Ispravnost programskog koda

 • 82. 
  Testiranje prihvatljivosti u okviru sistemskog testiranja,kupac moze da izvede: 
  • A. 

   Paralelnim testiranjem

  • B. 

   Uslovnim testiranjem

  • C. 

   Pilot testiranjem

  • D. 

   Demo testiranjem

 • 83. 
  Testiranje prihvatljivosti putem referetnog testiranja: 
  • A. 

   Izvodi tim za testiranje

  • B. 

   Izvode kupci

  • C. 

   Podrazumeva testiranje test primera koji predstavljaju uobicajene uslove u kojima treba sistem da radi

  • D. 

   Podrazumeva poredjenje dva sistema,starog i novog

 • 84. 
  Testiranje prihvatljivosti primenom pilot testiranja: 
  • A. 

   Ne zahteva generisanje posebnih test primera vec se samo simulira svakodnevni rad na sistemu

  • B. 

   Je manje zvanicno

  • C. 

   Zahteva generisanje referetnih test primera

  • D. 

   Podrazumeva istovremeni rad dva sistema,starog i novog

 • 85. 
  Ako se testiranje prihvatljivosti izvodi paralelnim testiranjem to:
  • A. 

   Zahteva generisanje paralelnih test primera

  • B. 

   Podrazumeva testiranje u paru

  • C. 

   Podrazumeva istovremeni rad dva sistema,starog i novog

  • D. 

   Omogucava korisnicima da se priviknu na novi sistem

 • 86. 
  Instalaciono testiranje u okviru sistemskog testiranja podrazumeva:
  • A. 

   Izradu dokumentacije

  • B. 

   Alokaciju potrebnih datoteka

  • C. 

   Simulaciju svakodnevnog rada sistema

  • D. 

   Konfigurisanje sistema u skladu sa okruzenjem

 • 87. 
  Proces testiranja softvera se odvija u cetiri faze.Oznaciti tacan redosled faza: 
  • A. 

   Izrada plana testiranja-evaluacija rezultata-specifikacija testova-realizacija testiranja

  • B. 

   Izrada plana testiranja-specifikacija testova-realizacija testiranja-evaluacija rezultata

  • C. 

   Evaluacija rezultata-izrada plana testiranja-specifikacija testova-realizacija testiranja

  • D. 

   Specifikacija testova-izrada plana testiranja-realizacija testiranja-evaluacija rezultata

 • 88. 
  Organizacija procesa testiranja ukljucujuci jedinicno,integraciono i sistemsko testiranje,opisana je u: 
  • A. 

   Organizacionom planu

  • B. 

   Planu testiranja

  • C. 

   Specifikaciji testova

  • D. 

   Projektnim zahtevima

 • 89. 
  Metod sejanja gresaka se koristi za:
  • A. 

   Odredjivanje broja preostalih gresaka u kodu

  • B. 

   Odredjivanje klasa ekvivalencije

  • C. 

   Lakse pisanje test primera

  • D. 

   Pronalazanje gresaka u kodu

 • 90. 
  Oznaciti tacna tvrdjena u vezi sa metodom sejanja gresaka:
  • A. 

   Metod je jednostavan za izvodjenje

  • B. 

   Reprezentativne greske se lako generisu

  • C. 

   Metod se izvodi tako sto jedan clan tima za testiranje namerno ubaci poznati broj gresaka u program,a zatim ostali clanovi tima za testiranje pokusavaju da ih pronadju

  • D. 

   Metod se izvodi tako sto se greske pronadjene u programu evidentiraju kako bi se mogle koristiti u kasnijim projektima

 • 91. 
  Skup testova se formira na osnovu:
  • A. 

   Tabele istinosti

  • B. 

   Tabele povezanosti testova i zahteva

  • C. 

   Uzrocno posledicnih grafova

  • D. 

   Posejanih gresaka

 • 92. 
  U realizaciji testiranja,test skriptovi predtavljaju:
  • A. 

   Upustva za izvrsavanje testiranja,korak po korak

  • B. 

   Tabele povezanosti testova i zahteva

  • C. 

   Izvestaje testiranja

  • D. 

   Evidenciju pronadjenih gresaka

 • 93. 
  Evaluacija rezultata testiranja se moze izvoditi na sledece nacine: 
  • A. 

   Merenjem ucinka ili delotvornosti testa

  • B. 

   Merenjem brzine testiranja

  • C. 

   Sejanjem gresaka

  • D. 

   Merenjem efikasnosti faza testiranja

 • 94. 
  Po zavrsetku testiranja,ucinak ili delotvornost testa se racuna kao: 
  • A. 

   Odnos broja gresaka koje su pronadjene u datom testu i ukupnog broja otkrivenih gresaka

  • B. 

   Odnos posejanih i pronadjenih gresaka

  • C. 

   Odnos pronadjenih i nepronadjenih gresaka

  • D. 

   Odnos broja gresaka pronadjenih pri testiranju i rada koji je ulozen u to testiraje

 • 95. 
  Efikasnost testiranja racuna se kao: 
  • A. 

   Odnos broja gresaka koje su pronadjene u datom testu i ukupnoh broja otkrivenih gresaka

  • B. 

   Odnos broja gresaka pronadjenih pri testiranju i rada koji je ulozen u to testiranje

  • C. 

   Odnos posejanih i pronadjenih gresaka

  • D. 

   Odnos gresaka pronadjenih pri razvoju i tokom odrzavanja

 • 96. 
  Instalacija softvera predstavlja jednu od aktivnosti koje so obavljaju u fazi: 
  • A. 

   Testiranja

  • B. 

   Isporuke

  • C. 

   Odrzavanja

  • D. 

   Pustanja u rad

 • 97. 
  Da bi korisnik sto bolje prihvatio softverski proizvod i razumeo nacin njegovog funkcionisanja,koriste se sledeca sredstva:
  • A. 

   Obuka

  • B. 

   Dokumentacija

  • C. 

   Testiranje

  • D. 

   Instalacija

 • 98. 
  Obuka koja se izvodi u fazi isporuke softvera moze biti namenjena: 
  • A. 

   Programeru

  • B. 

   Krajnjem korisniku

  • C. 

   Administratoru

  • D. 

   Isporuciocu

 • 99. 
  Cilj obuke krajnjeg korisnika je da se korisnik:
  • A. 

   Upozna sa korisnickim interfejsom,izgledima ekrana,znacenjem oznaka na ekranu,itd.

  • B. 

   Obuci da koristi funkcije za podrsku koje su bitne za rad sistema

  • C. 

   Upozna sa nacinom pokretanja i izvodjenja osnovnih funkcija sistema

  • D. 

   Upozna sa organizacijom sistema u smislu kako sistem radi,a ne sta radi u domenu

 • 100. 
  Cilj obuke administratora je da se administrator:
  • A. 

   Upozna sa korisnickim interfejsom,izgledima ekrana,znacenjem oznaka na ekranu,itd.

  • B. 

   Obuci da koristi funkcije za podrsku koje su bitne za rad

  • C. 

   Upozna sa nacinom pokretanja i izvodjenja osnovnih funkcija sistema

  • D. 

   Upozna sa organizacijom sistema u smislu kako sistem radi,a ne sta radi u domenu

 • 101. 
  Nakon sprovedene obuke,administratori treba da budu osposobljeni da:
  • A. 

   Izvedu manje izmene u softveru prema zahtevima korisnika

  • B. 

   Ispravljaju greske u softveru

  • C. 

   Pomognu krajnim korisnicima ukoliko im se u radu pojavi neka neregularna situacija

  • D. 

   Uspostave uslove za normalan rad sistema

 • 102. 
  U zavisnosti od vrste sistema,sposobnosti predavaca i afiniteta prolaznika tokom obuke se mogu koristiti sledeca sredstva:
  • A. 

   Strucni korisnici

  • B. 

   Pregled koda

  • C. 

   Demonstarcije

  • D. 

   Test primeri

 • 103. 
  Pri izvodjenju obuke,lekcije i demonstarcije se izvode putem:
  • A. 

   Test primera

  • B. 

   Kratkih prezentacija ili predavanja

  • C. 

   Citanja dokumentacije

  • D. 

   Ispitivanja korisnika

 • 104. 
  Strucni korisnici ili demonstartori koji ucestvuju u izvodjenju obuke su  pojedinci koji:
  • A. 

   Instaliraju softver

  • B. 

   Su ranije obuceni za rad na sistemu

  • C. 

   Su programirali softver

  • D. 

   Su pisali dokumentaciju

 • 105. 
  Prilikom dokumentovanja nekog softverskog proizvoda koriste se sledece tehnike: 
  • A. 

   Numeracija

  • B. 

   Unakrsno referenciranje

  • C. 

   Inkrementiranje

  • D. 

   Eksploatacija

 • 106. 
  Softverski proizvod se isporucuje zajedno sa pratecom dokumentacijom koju cine:
  • A. 

   Upustvo za projektanta

  • B. 

   Upustvo za operatera

  • C. 

   Upustvo za implementaciju

  • D. 

   Upustvo za instalaciju

 • 107. 
  Odrzavanje softvera podrazumeva aktivnosti vezane za:
  • A. 

   Izvodjenje izmena u fazi eksploatacije

  • B. 

   Pracenje rada sistema u radnom okruzenju

  • C. 

   Instaliranje i isporuku softvera

  • D. 

   Testiranje i otklanjanje gresaka u softveru

 • 108. 
  Oznaciti tacna tvrdjenja u vezi sa aktivnostima tiima za odrzavanje softvera: 
  • A. 

   Tim ocenjuje kvalitet rada krajnjeg korisnika

  • B. 

   Tim pruza informacije o sistemu

  • C. 

   Tim ne moze da menja pratecu dokumentaciju

  • D. 

   Tim pronalazi uzroke otkaza i otklanja ih

 • 109. 
  U fazi odrzavanja softvera,sprovode se sledece vrste odrzavanja: 
  • A. 

   Korektno odrzavanje

  • B. 

   Korektivno odrzavanje

  • C. 

   Preventivno odrzavanje

  • D. 

   Zavrsno odrzavanje

 • 110. 
  U fazi odrzavanja softvera,sprovode se sledece vrste odrzavanja:
  • A. 

   Sistemsko odrzavanje

  • B. 

   Instalaciono odrzavanje

  • C. 

   Adaptivno odrzavanje

  • D. 

   Odrzavanje u cilju unapredjenja sistema

 • 111. 
  Kontrolisanje svakodnevnog rada softvera nakon isporuke i otklanjanje problema nastalih zbog pojave gresaka u softveru naziva se:
  • A. 

   Korektivno odrzavanje

  • B. 

   Odrzavanje radi unapredjenja sistema

  • C. 

   Adaptivno odrzavanje

  • D. 

   Preventivno odrzavanje

 • 112. 
  Nakon izmene u hardveru,softveru ili radnom okruzenju,potrebno je sprovesti sekundarne izmene u softveru.Ova aktivnost se naziva:
  • A. 

   Korektivno odrzavanje

  • B. 

   Adaptivno odrzavanje

  • C. 

   Preventivno odrzavanje

  • D. 

   Odrzavanje radi unapredjena sistema

 • 113. 
  Aktivnost kojom se u fazi odrzavanja sprovede izmene u cilju poboljsanja nekog dela sistema naziva se:
  • A. 

   Adaptivno odrzavanje

  • B. 

   Korektivno odrzavanje

  • C. 

   Odrzavanje radi unapredjena sistema

  • D. 

   Preventivno odrzavanje

 • 114. 
  Modifikovanje isporucenog softvera u cilju detekcije i korekcije prikrivenih gresaka pre nego sto se one ispolje naziva se:
  • A. 

   Odrzavanje radi unapredjena sistema

  • B. 

   Adaptivno odrzavanje

  • C. 

   Korektivno odrzavanje

  • D. 

   Preventivno odrzavanje

 • 115. 
  Problemi u odrzavanju softvera mogu nastati iz dledecih razloga:
  • A. 

   Zbog visoke cene razvoja softvera

  • B. 

   Nekonzistetnog skupa zahteva koje je postavio korisnik

  • C. 

   Neodgovarajuceg nacina projektovanja ili implementacije sistema

  • D. 

   Zbog personalnih i organizacionih problema

 • 116. 
  Na troskove odrzavanja softvera uticu:
  • A. 

   Zivotni vek softvera

  • B. 

   Programski jezik

  • C. 

   Cena softvera

  • D. 

   Vrsta aplikacije