ქართული ენა 2

75 | Total Attempts: 571

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ქართული ენა 2

Questions and Answers
 • 1. 
    რომელია სტილისტურად მართებული? 
  • A. 

   სათავე ჩაუყარა;

  • B. 

   საფუძველი დაუდო;

  • C. 

   სათავე დაუდო;

  • D. 

   ბოდიში გადაუხადა

 • 2. 
  რომელია მართებული ფორმა?
  • A. 

   დღეს დავამთავრე "უთავო მხედარი"

  • B. 

   მაღაზიაში სამარხო ნამცხვარი არ არის.

  • C. 

   ამ ყველაფერს გასროლა უძღვოდა წინ

  • D. 

   შენი მხრიდან ეს უთავური საქციელია.

 • 3. 
  რომელია სტილისტურად მართებული? 
  • A. 

   ბერს დუმილის აღქმა ჰქონდა დადებული;

  • B. 

   პირელ დებიუტს წარმატება მოყვა;

  • C. 

   ირაკლიმ ათი ცნება ზეპირად იცოდა;

  • D. 

   მერამდენე მცნებაა ”არა კაც კლა”?

 • 4. 
  რომელი სიტყვა წერია არასწორად? 
  • A. 

   სძინავს

  • B. 

   სძულს

  • C. 

   სჩანს

  • D. 

   სთხოვს

 • 5. 
  რომელია მართებული?
  • A. 

   ბიჭები კედელს ლესდნენ.

  • B. 

   მახარებს კაკლის ტეხვა საახალწლოდ

  • C. 

   ბებია ხელსწმენდებს კეცავს

  • D. 

   სიბნელეში მხოლოდ ზარები რეკდნენ

 • 6. 
  ამათგან რომელი სიტყვა არ დაიმარცვლება?
  • A. 

   დასდევს

  • B. 

   ღმუის

  • C. 

   კლდეს

  • D. 

   სახელს

 • 7. 
  რომელი წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   სავსეა ცვარ-ნამით ქართლის ველები.

  • B. 

   ნელ-ნელა მიემართებოდა ბარბარე.

  • C. 

   სხვა და სხვა გარემოების გამო ვერ გავემგზავრე პარიზში.

  • D. 

   ალაგ-ალაგ ტყე გახუნებულიყო

 • 8. 
  რომელი წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   ჩემს გამო აურზაური ატყდა

  • B. 

   სკამქვეშ ეყარა ჭუჭყიანი ფეხსაცმელები

  • C. 

   ჩვენკენ მოემართებოდნენ მეცხვარეები

  • D. 

   ჩემს შვილს ძალიან უხდებოდა ცისფერი პერანგი

 • 9. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   მე-2-ე

  • B. 

   მე-102

  • C. 

   X-ეზე

  • D. 

   1-ლმა

 • 10. 
  რომელია ხაზგასმული სიტყვის სინონიმი?  დავითს ზოგჯერ ურიგო სიტყვის თქმა უყვარდა.
  • A. 

   უდროო

  • B. 

   უდიერი

  • C. 

   შეუპოვარი

  • D. 

   ბილწი

 • 11. 
  რომელია მართებული?
  • A. 

   ნინომ თანაუგრძნო თავის მეგობარს.

  • B. 

   ჩვენ შევურაცხყოფდით მათ.

  • C. 

   ჩვენ უხელმძღვანელეთ ამ ღონისძიებას.

  • D. 

   ბავშვებს არ უარყვიათ თავიანთი საქციელი.

 • 12. 
  რომელ წინადადებაშია გვარი სწორი ფორმით?
  • A. 

   წერეთელი, დავალება სწრაფად შეასრულე!

  • B. 

   დანელიავ, შენი სპექტაკლები ძალიან მომწონს!

  • C. 

   ხმალაძე, შენი, გამოსვლის დროა!

  • D. 

   ჯიბუტიმ ღირსეულად განაცხადა თავისი სათქმელი.

 • 13. 
   რომელი სიტყვაა სრულმნიშვნელობიანი მეტყველების ნაწილი?
  • A. 

   ბიჭოს!

  • B. 

   ხოლო

  • C. 

   მაგრამ

  • D. 

   საქმე

 • 14. 
  შემოხაზე შესიტყვება, რომელიც შეესაბამება მოცემულ ხატოვან გამონათქვამს: „კრიჭაში დაუდგა"
  • A. 

   კბილებს აკრაჭუნებს

  • B. 

   მეტოქე გახდა

  • C. 

   ვერ დაიმორჩილა

  • D. 

   გაუნაწყენდა

 • 15. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული წარმოქმნილი ზედსართავი სახელი? 
  • A. 

   ქორების გუნდმა თავისუფლად გაინავარდა უღრუბლო სივრცეში

  • B. 

   მხედრის სამოსი მზის შუქზე ბრწყინავდა

  • C. 

   თბილისის ცაზე ტყვიამ გაიზუზუნა

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 16. 
  რომელია ხაზგასმული სიტყვის სინონიმი? შვილის დანახვამ დედას დარდი გაუქარვა
  • A. 

   გაუნადგურა

  • B. 

   მოემატა

  • C. 

   გაუქარწყლა

  • D. 

   გაუძლიერა

 • 17. 
  რომელ წინადადებაშია გამოყენებული დამხმარე მეტყველების ნაწილი?
  • A. 

   ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცვნია ღმერთადა!

  • B. 

   შენი სახება მავსებს ლამაზოო!

  • C. 

   წალკოტის შუაგულში ის აკვანი ასვენია

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 18. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   ძაღლებია

  • B. 

   მერხებია

  • C. 

   კაცებია

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 19. 
  შემოხაზე, რომელ წინადადებაშია რიცხვითი სახელი სწორად გამოყენებული?
  • A. 

   ათასცხრაას ოცდაერთი წელი საბედისწერო აღმოჩნდა ქართველობისთვის

  • B. 

   ორიათას ოცდა თერთმეთ წელს აღინიშნა იუნკერების ხსოვნის ოთხმოცდამეათე

  • C. 

   ორი სამი წელი დასჭირდა ოჯახის ფეხზე დაყენებას

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 20. 
  რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
  • A. 

   მოწითალო ფერი გადაჰკროდა სახეზე.

  • B. 

   ჩემი ტელეფონი უკეთესია, ვიდრე თათიასი.

  • C. 

   უსქელესი იყო მერქანი.

  • D. 

   ენაზე უტკბესი და უმწარესი არა არის რაო.

 • 21. 
      რომელ წინადადებაში არ  არის დაშვებული შეცდომა?  
  • A. 

   ბაბუა ჩემის მოსვლამ ყველა გაახარა.

  • B. 

   გურამიმ ყველაფერი კარგად მოასწრო

  • C. 

   ქალღმერთ დალის ვაჟიშვილი შეეძინა.

  • D. 

   მარიამ, ლევანის წარმატება მიულოცე

 • 22. 
  რომელ წინადადებაშია შეცდომა?
  • A. 

   უფრო და უფრო უძლიერდებოდა რწმენა.

  • B. 

   თითოეული ჩვენთაგანი იყო დამნაშავე.

  • C. 

   მაინცდამაინც ასე უნდა გაეკეთებინა.

  • D. 

   სახლისკენ ამაყად მიემართებოდა იორამი.

 • 23. 
  რომელია მართებული ფორმა?
  • A. 

   რძალდედამთილი

  • B. 

   რძალ-დედამთილობა

  • C. 

   რძალ-დედამთილი

  • D. 

   რძალი დედამთილი

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია კუმშვად-კვეცადი სახელი?
  • A. 

   მანქანა

  • B. 

   მგელი

  • C. 

   ღვინო

  • D. 

   ფანჯარა

 • 25. 
  რომელია მცდარი ფორმა?
  • A. 

   მზია ხელობას ხვეწს.

  • B. 

   მონადირე მკერდს იღეღდა.

  • C. 

   დავგრეხ ბაწარს და მოგიტან

  • D. 

   ქათამი ხორბალს აკენკს.

Back to Top Back to top