Öntest

25 Questions

Settings
Please wait...
Öntest

Merhaba Arkadaşlar. ad-soyad okul ve branş adınızı belirtebilir misiniz.Hoşça kalın


Questions and Answers
 • 1. 
  Okullarda akıllı tahta, tablet kullanıldığında Öğrenci öğrenme çıktıları değişikliği nasıl olabilmelidir?
  • A. 

   Öğrenme çıktıları, tamamen oyun tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

  • B. 

   Öğrenme Çıktıları eleştirel düşünme ya da öz yansıtma gibi derin öğrenme kavramlarına kayabilmelidir.

  • C. 

   Öğrenme çıktıları, tarihsel bir olay ya da bir kimyasal reaksiyon bilgisi gibi, tamamen içerik tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

  • D. 

   Öğrenme çıktıları, tamamen etkileşim tabanlı çıktılara kayabilmelidir.

 • 2. 
  Yapılan gözlemlere göre, öğrenciler tabletlerini kullanırken öğretmenin kendini konumlandırması değişikliği birçok durumda nasıl olmalıdır?
  • A. 

   Öğretmen artık sınıfın tablet aracılığıyla öğrencilerin öğrenme amacı olmayan gönderiler paylaşmasını destekler.

  • B. 

   Öğretmen artık sınıfta tablet ile oyun oynayan öğrencileri serbest bırakır.

  • C. 

   Öğretmen artık sınıfın tek bir yerinde kalır tablet aracılığıyla gönderilen tavsiye ile öğrencileri destekler.

  • D. 

   Öğretmen sınıfın önünde durmayı bırakır, tavsiyesi ile bireysel öğrenci veya gruplara destek olmak için sınıfta dolaşır.

 • 3. 
  Yapılan gözlemlere göre, etkileşimli tahta ve tablet üzerine öğretmene yönelik bir mesleki gelişim programı neye odaklanması gerekir?
  • A. 

   Tabletin ve etkileşimli tahtanın sunduğu olanaklara pedagojik bir giriş yapmak ve tabletler ve etkileşimli tahtalarla ilgili sorunları gidermek üzere sürekli teknik destek sağlamak.

  • B. 

   Tabletin ve etkileşimli tahtanın nasıl çalıştığına dair bir defalık teknik tanıtım ve sonrasında tabletin ve akıllı tahtanın öğrenme ve öğretme için nasıl kullanılacağına dair devam eden sürekli pedagojik destek sağlamak.

  • C. 

   Tabletler ve etkileşimli tahtalarla ilgili sorunları gidermek üzere sürekli teknik destek sağlamak.

  • D. 

   Tabletin ve etkileşimli tahtanın nasıl çalıştığına dair bir teknik tanıtım yapmak.

 • 4. 
  Uzmanlar okul kurallarının, tabletlerle öğrenci davranış sorunlarını ele alan önemli bir unsur olduğunu belirler. Okul kuralları koyma söz konusu olduğunda pek çok okul hangi basit ama etkili ifadeyi kullanır?
  • A. 

   Öğrencilerin tablet kullanımı öğretmen tarafından onaylanmak zorundadır. Öğrenciler öğretmen tarafından onaylanmamış bir şekilde tablet kullanıyorsa, kuralları kırıyorlar.

  • B. 

   Tabletler "öğrenme için" kullanılmalıdır. Öğrenciler cihazları öğrenme için kullanmıyorlarsa o kuralları ihlal ediyor sayılırlar.

  • C. 

   Tabletler "öğrenme için" kullanılmalıdır.

  • D. 

   Öğrenci tabletler kullanımı öğretmen tarafından onaylanmak zorundadır.

 • 5. 
  Bir Öğrenme Hikâyesinin 9 evresi hangi seçenektedir.
  • A. 

   Hayal Et, Dene, Haritala, İşbirliği Yap, Yap, Sor (ürünün eksiklerini), Tekrar Yap, Yansıt (TeamUp vb. kayıtlarla öğrendiklerini gözden geçiren sözel anlatım), Göster (ürünü)

  • B. 

   Hayal Et, Keşfet, Haritala, İşbirliği Yap, Yapılacaklar, Sor (ürünün eksiklerini), Tekrar Yap, Yansıt (TeamUp vb. kayıtlarla öğrendiklerini gözden geçiren sözel anlatım), Göster (ürünü)

  • C. 

   Hayal Et, Keşfet, Haritala, İşbirliği Yap, Yap, Sor (ürünün eksiklerini), Yeniden düşün, Yansıt (TeamUp vb. kayıtlarla öğrendiklerini gözden geçiren sözel anlatım), Göster (ürünü)

  • D. 

   Hayal Et, Keşfet, Haritala, İşbirliği Yap, Yap, Sor (ürünün eksiklerini), Tekrar Yap, Yansıt (TeamUp vb. kayıtlarla öğrendiklerini gözden geçiren sözel anlatım), Göster (ürünü)

 • 6. 
  Uzmanlara göre, içerik oluşturma sürecinin... içermesi gerekir.
  • A. 

   İntihal, içerik satışında ticari modeller, pazarlama stratejileri ve çevrimiçi paylaşım konusunda yansıtma.

  • B. 

   Intihal, telif hakkı, gizlilik sorunları ve çevrimiçi paylaşım konusunda yansıtma

  • C. 

   Telif hakkı, gizlilik sorunları ve çevrimiçi paylaşım konusunda yansıtma

  • D. 

   İçerik satışında ticari modeller, pazarlama stratejileri ve çevrimiçi paylaşım konusunda yansıtma

 • 7. 
  Uzmanlara göre öğrencilerin kendi içeriklerini oluşturma zamanlarında öğrenmelerini gerçekleştirmeleri için ne yapmalılar.
  • A. 

   Ne yaptıklarını yansıtmaları gerekiyor.

  • B. 

   Yaptıklarını yayınlamaları yeterli.

  • C. 

   Çalışmalarının sonucundan memnun olmaları gerekir

  • D. 

   Uğraşı içinde olmaları yeterli

 • 8. 
  Uzmanlara göre hangisi daha iyidir.
  • A. 

   İlk olarak küçük bir uygulamalar (apps) listesi ile başlayın

  • B. 

   İlk olarak uzun bir uygulamalar (apps) listesi ile başlangıç yapın

  • C. 

   İlk olarak uygulamalar (apps) listesi ile başlayın

  • D. 

   Küçük bir uygulamalar (apps) listesi ile devam edin

 • 9. 
  Bir Öğrenme Hikâyesi,
  • A. 

   Sınıf için genel vizyondur

  • B. 

   Sınıf için daha somut Öğrenme Senaryosunun üzerine dayanabileceği genel vizyondur

  • C. 

   Birkaç ders planına ayrılabilir ve daha somut bir öğrenme Senaryosuna dayalıdır

  • D. 

   Birkaç ders planına ayrılabilir ve daha genel bir öğrenme Senaryosuna dayalıdır

 • 10. 
  Uzmanlara göre başarılı bir içerik oluşturma sürecinin hedefi nedir?
  • A. 

   Bir boşluğu doldurucu, erişilebilir, teknolojinin uygun kullanımını kolaylaştırıcı ve sadece bu sınıfın öğrencilerince kullanılabilir bir son ürün

  • B. 

   Teknolojinin uygun kullanımını kolaylaştırıcı ve sadece bu sınıfın öğrencilerince kullanılabilir bir son ürün

  • C. 

   Bu sınıfın öğretmeni ve öğrencileri tarafından kullanılabilir ve uyarlanabilir bir son ürün

  • D. 

   Bir boşluğu doldurur, erişilebilir, teknolojinin uygun kullanımını kolaylaştırır ve öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılabilir ve uyarlanabilir bir son ürün

 • 11. 
  Voki, Zondle, Kizoa, Padlet, ShowMe, vb. uygulamalar öğrencilerin öğrenmelerini nasıl destekleyebilir?
  • A. 

   Öğrenciler sınıf arkadaşlarının ne öğrendiğini öğretmenin anlamasına yardımcı olabilmek için sınıf arkadaşlarının öğrendikleri hakkında açıklama yapmak üzere uygulamalar kullanabilirler.

  • B. 

   Öğrenciler sınıf arkadaşlarının öğrendikleri hakkında açıklama yapmak üzere uygulamalar kullanabilirler

  • C. 

   Öğrenciler uygulamalar kullanabilirler

  • D. 

   Öğrenciler öğrendiklerini açıklamak için ayrıca açıkladıkları konuyu kendi sınıf arkadaşlarının daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek uygulamalar kullanabilirler

 • 12. 
  Öğrencilerine QR kodlu Hazine Avı oyunu imkânı sunan bir öğretmene, birçok farklı derslerde de kullanılabilir bu aktivite için, tabletin katkısı nedir?
  • A. 

   Bir akranlar arası geribildirim etkinliği

  • B. 

   Bir kağıt kovalamaca etkinliği

  • C. 

   Bir geribildirim etkinliği

  • D. 

   Bir sunum etkinliği

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Öğrenme Senaryosu soyut Öğrenme Hikayesi somuttur.

  • B. 

   Öğrenme Senaryosu ve Öğrenme Hikayesi somuttur.

  • C. 

   Öğrenme Senaryosu ve Öğrenme Hikayesi soyuttur.

  • D. 

   Öğrenme Senaryosu somut Öğrenme Hikayesi soyuttur.

 • 14. 
  Okul işbirliği için bir Flaman öğretmen “Tüm hedef birbirimiz için bir şeyler yapmaktır” demiştir. Buna göre okul işbirliğinin önemli bir amacı nedir?
  • A. 

   Her iki taraf belirli görevler alarak birbirlerine yardım ederler

  • B. 

   Her iki taraf belirli görevler alırlar

  • C. 

   Her iki taraf bir anahtar ürün ortaya çıkarır

  • D. 

   Her iki taraf projenin başarısını göstermek için bir anahtar ürünle projeyi gerçekleştirir

 • 15. 
  Öğretmen, Hazine Avı oyununda QR kodu ile kâğıt kovalamaca sırasında öğrencilerin avunmamalarını ve görevde kalmalarını nasıl sağlar?
  • A. 

   Öğrencilerden biri, grubu sürekli filme alır ve bu film değerlendirme esnasında kanıt olarak kullanılır

  • B. 

   Öğrencilerden biri grubu sürekli filme alır

  • C. 

   Bir mekan limiti belirleyerek

  • D. 

   Bir zaman limiti belirleyerek

 • 16. 
  İşbirliği aktivitesi için uzmanların vardıkları sonuç hangi seçenekte yer almaktadır.
  • A. 

   Öğrenciler, çalışmaları birbirinden bağımsız ise gerçekten çalışıyorlar

  • B. 

   Öğrenciler, çalışmaları birbirine bağımlı ise gerçekten çalışamıyorlar

  • C. 

   Öğrenciler sadece çalışmaları birbirine bağımlı ise gerçekten işbirliği yapıyorlar

  • D. 

   Öğrenciler, çalışmaları birbirinden bağımsız ise gerçekten çalışamıyorlar

 • 17. 
  Actionbound ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Okul işbirliği projeleri için güvenli bir ortam sağlayan bir platformdur

  • B. 

   Hazine Avı oyununu için güvenli bir ortam sağlayan bir platformdur

  • C. 

   Etkileşim için güvenli bir ortam sağlayan bir platformdur

  • D. 

   İçerik üretme için güvenli bir ortam sağlayan bir platformdur

 • 18. 
  “Öğrenciler TeamUp ve benzeri araçlarla devam eden kendi çalışmalarını sözel olarak özetler, anlatır ve planlar.” Yukarıda hangi aktivite anlatılmaktadır.
  • A. 

   Göster

  • B. 

   Haritala

  • C. 

   Yansıt

  • D. 

   Sor

 • 19. 
  Tablet kullanımı için okullardaki en büyük engellerden biri hangisidir?
  • A. 

   Pahalı olması

  • B. 

   Tablet kullanım zorluğu

  • C. 

   Kablosuz ağ bağlantısı

  • D. 

   Ders içeriği

 • 20. 
  “Senaryo geliştirme süreci” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Öğretmene farklı evreler için çıktılar tespit etmede yardımcı olur.

  • B. 

   Web araçları kullanımını zorlaştırır

  • C. 

   Kaliteli çıktılar elde etmeyi sağlar

  • D. 

   Kavram kargaşasını giderir

 • 21. 
  “Öğrencilerin bağımsızlığı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   öğrencilerin, Web araçları kullanımı için öğretmene yardımcı olması

  • B. 

   Öğrencilerin Web araçları kullanımına öğretmenin izin vermesi

  • C. 

   Öğrencilerin belirli ders saatlerini web araçları için ayırmalarına öğretmenin izin vermesi

  • D. 

   Öğrencilere belirli ders çıktıları oluşturmaları için hangi uygulamaları seçeceklerine ve ne oluşturacaklarına kendilerinin karar vermelerine, öğretmenin izin vermesi

 • 22. 
  “Öğrencilerin iki ya da daha fazla gruplarla çalıştığı İşbirlikli öğrenme ortamları çıktısı”aşağıdakilerden hangisi DEĞİLDİR?
  • A. 

   Başarmak için yarışmak

  • B. 

   Bir konuyu anlamak için arama yapmak

  • C. 

   Belirli bir soruna çözüm bulmak

  • D. 

   Birlikte, bir ürün oluşturmak

 • 23. 
  “Flip Sınıf modeli” hakkında aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
  • A. 

   Talimatların sınıf dışında online dağıtılması ve ödevin sınıfa taşınmasıdır

  • B. 

   öğrenciler dersten önce zor buldukları bölümleri ve açıklığa kavuşturulacak konuları tespit ederler

  • C. 

   Geleneksel öğretim metodudur

  • D. 

   Öğrenciler, ders dışında kendi başına öğrenme faaliyeti olarak materyal ve kaynakları öğrenirler

 • 24. 
  “Kişisel / kişiselleştirilmiş öğrenme senaryosu” hakkında aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
  • A. 

   Hedef, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin tasarımcısı olarak davranmalarıdır

  • B. 

   Öğrencilerin çalışmalarında ve başarılarında öğretmenin geri bildirimi ayrıca çok önemli değildir

  • C. 

   Öğrenciler, Yansıtan, sunan, keşfeden ve değerlendiren olmaya başlarlar

  • D. 

   Kişisel öğrenme aktiviteleri, ayrıca öğrencilerin kendi öğrenme becerilerinin farkına varmalarına ve öğrenme sitillerindeki diğer öğrencilerle olan farklılıkları anlamalarına yardımcı olmalıdır

 • 25. 
  25. EasyPools ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Akıllı tahtalar, tabletler EasyPools gibi tercih bildirme araçlarına öğrencilerin erişimi için bir araç olarak kullanılabilir.

  • B. 

   Hazine Avı oyunu için bir ortam sağlayan bir araçtır

  • C. 

   Sunum için bir ortam sağlayan bir araçtır

  • D. 

   İçerik üretme aracıdır.