Latihan Materi Peta Dan Pemetaan Dasar

5 Questions

Settings
Please wait...
Latihan Materi Peta Dan Pemetaan Dasar


Questions and Answers
 • 1. 
  Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut…
  • A. 

   Geologi

  • B. 

   Geodesi

  • C. 

   Geomorfologi

  • D. 

   Kartografi

  • E. 

   Pantograph

 • 2. 
  Garis-garis pada peta yang menghubungkan daerah dengan ketinggian yang sama pada peta disebut…
  • A. 

   Kontur

  • B. 

   Grid

  • C. 

   Ishohips

  • D. 

   Lintang

  • E. 

   Isobar

 • 3. 
  Jenis proyeksi yang tepat untuk daerah kutub adalah...
  • A. 

   Kerucut transpersal

  • B. 

   Kerucut normal

  • C. 

   Azimut normal

  • D. 

   Azimut oblique

  • E. 

   Kerucut oblique

 • 4. 
  Sebuah peta yang berskala 1:50.000 terdapat 2 titik yang berjarak 3 cm. Jarak sebenarnya kedua titik tersebut adalah...
  • A. 

   3 km

  • B. 

   30 km

  • C. 

   0,15 km

  • D. 

   1,5 km

  • E. 

   15 km

 • 5. 
  Hasil pengukuran kota A dan B di peta 12 cm dan azimut A terhadap B adalah 158°. Bila skala peta 1 : 100.000, maka jarak sebenarnya azimut A terhadap B adalah ...
  • A. 

   1,2 km dan 338°

  • B. 

   12 km dan 338°

  • C. 

   1,2 km dan 292°

  • D. 

   12 km dan 292°

  • E. 

   1,2 km dan 202°