Књижевност - 6. разред

4

Settings
Please wait...
 - 6.


Questions and Answers
 • 1. 
  Катрен је  ...
  • A. 

   строфа од 3 стиха

  • B. 

   стих од 4 слога

  • C. 

   строфа од 4 стиха

 • 2. 
   Петар Кочић је написао приповетку " Јаблан"?
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  "Ливада крај реке сања"Стилска фигура је ____________________