Online Test No 4

100 Questions | Total Attempts: 247

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Online Test No 4

. प्रश्नपत्रिकांमध्ये काही चूक असल्यास दुसऱ्यादिवशी www. Mpsctest. Com वर correction अपलोड केले जाईल. तुम्हाला टेस्ट सिरीज आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांनाही जॉईन करायला सांगा. कारण आपल्या टेस्ट सिरीज बद्दल अजून भरपूर उमेदवारांना माहित नाहीटेस्ट सिरीज संदर्भात फक्त ७३७८५६०१३५ या क्रमांकावरच संपर्क साधावा. न


Questions and Answers
 • 1. 
  खालील संख्यामालिकेत चुकीचे पद निवडा.2   9   28   65   126  216  344
  • A. 

   344

  • B. 

   28

  • C. 

   216

  • D. 

   126

 • 2. 
  खालील संख्यामालिकेत चुकीचे पद निवडा.56   72   90   108   132
  • A. 

   108

  • B. 

   72

  • C. 

   132

  • D. 

   90

 • 3. 
  खालील अक्षर मालिका पूर्ण करा?GKO   RVZ   TXB   ?
  • A. 

   UZM

  • B. 

   MUV

  • C. 

   EIM

  • D. 

   MYQ

 • 4. 
  खालील अक्षर मालिका पूर्ण करा?Y  S  N  J  G  ?
  • A. 

   F

  • B. 

   E

  • C. 

   H

  • D. 

   I

 • 5. 
  P आणि Q  यांच्या उत्पन्नाची सरासरी 5050 आहेQ आणि R यांच्या उत्पन्नाची सरासरी 6250 आहेP आणि R यांचा उत्पन्नाची सरासरी  5200  आहेतर P चर उत्पन्न किती ?
  • A. 

   3000

  • B. 

   4000

  • C. 

   4050

  • D. 

   3050

 • 6. 
  सर्वोच्च न्यायालयाने खालील पैकी कोणत्या संस्थेला धार्मिक संस्था म्हणुन नाकारले?A. अरविंद सोसायटीB. रामकृष्ण मिशनC. आनंद मार्गD. यापैकी नाही
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  संविधानानुसार ' हिंदु' या शब्दाचा खालील पैकी कोणता अर्थ लावता येतो?1. शीख2. बौद्ध3. जैनA. 1-2B. 1-3C. 2-3D. 1-2-3
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  खालीलपैकी खटला आणि बरोबर वर्ष कोणते?1. एके गोपालन खटला-19502. मनेका गांधी खटला-1978A. फक्त 1B. फक्त 2C. दोन्हीD. एकही नाही
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  सरनाम्यातील खालील शब्द क्रमाने लावा.1. सार्वभौम2. समाजवादी3. धर्मनिरपेक्ष4. गणराज्यA. 1-3-4-2B. 1-3-2-4C. 1-2-4-3D. 1-2-3-4
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 10. 
  सर्वात जास्त घटनादुरुस्त्या .... कलमाशी सबंधीत आहे.A. 44B. 13C. 21D. 352
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 11. 
  कलम .... हा घटनेचा आत्मा आहे?A.  368B. 13C. 32D. 21
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 12. 
  खालील पैकी कोणती राज्यसंस्था नाही?A. ONGCB. SAILC. LICD. BCCI
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  खालील घटनांचा कालानुक्रमे क्रम लावा.1. क्रिप्स मिशन2. वेव्हेल प्लॅन3. कॅबिनेट मिशन4. चले जाव चऴवळA. 1-4-2-3B. 1-4-3-2C. 1-2-3-4D. 1-2-4-3
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 14. 
  खालील सत्तांचा भारतातुन जाण्याचा क्रम कोणता?1. डच2. इंग्रज3. फ्रेंच4. पोर्तुगिजA. 1-2-3-4B. 1-3-2-4C. 2-1-3-4D. 2-3-1-4
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 15. 
  राणी लक्ष्मीबाईची समाधी कोठे आहे?A. झांशीB. कानपुरC. ग्वालीयारD. शिवपुरी
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 16. 
  गणिताच्या परीक्षेत एकनाथला 40 गुण मिळाले. सुधीरला मिळालेल्या गुणात आणखी चार गुण मिळवले असता ते एकनाथच्या दिडपट झाले. नामदेवला सुधीरपेक्षा 12 गुण कमी मिळाले. रामच्या निमपट एकनाथचे गुण आहेत. शंकरला रामपेक्षा दहा गुण जास्त मिळाले. तर सर्वांच्या गुणांची सरासरी किती?A. 60B. 62C. 63D. यापैकी नाही
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 17. 
  72 : 17 : : ? : 21A. 90B. 100C. 110D. 120
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  एक मांजर पुर्वेकडे 20 फुट पळत गेले आणि उजवीकडे वळुन तिथुन ते 10 फुट पळाले आणि उजवीकडे 9 फुट पळाले पुन्हा डावीकडे वळुन 5 फुट पळाले. पुन्हा डावीकडे वळुन 12 फुट पळाले आणि शेवटी डावीकडे 6 फुट पळाले. मांजर सध्या कोणत्या दिशेला तोंड करुन उभे आहे?A. पुर्वB. पश्चिमC. उत्तरD. दक्षिण
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  एक पाण्याचा हौद पहील्या नळाने 5 तासात भरतो आणि दुसरया नळाने 10 तासात भरतो. जर पहीला नळ 2 तास चालला तर दुसरया नळाला शिल्लक टाकी भरण्यासाठी किती वेळ लागेल?A. 3 तासB. 4 तासC. 5 तासD. 6 तास
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 20. 
  अहीराणी :  मराठी : : मैथिली : ?A. पंजाबीB. भोजपुरीC. तेलगुD. हिंदी
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  सव्वाबारा वाजता आणि सव्वासहा वाजता घड्याळात मिनीटकाटा व तासकाटा यांच्यात होणारया कोणातील फरक किती डिग्री असेल?A. 0B. 15C. 6D. 7.5
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  सचिनचा जन्म 18 आॅक्टोबर 1993 रोजी झाला. त्यावर्षी गांधी जयंती शनिवारी होती.तर त्याचा आठवा वाढदिवस कोणत्या वारी येईल?A. गुरुवारB. बुधवारC. मंगळवारD. सोमवार
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 23. 
  15 जानेवारी 2003 ते 28 मार्च 2003 पर्यंत रोज 14 रुपयाचे दुध घतल्यास दुध बिलाची रक्कम किती रुपये होईल?A. 1014B. 1022C. 1028D. 1032
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 24. 
  विद्युत उर्जा आणि चुंबकत्व यांच्यामधील संबंध सर्वप्रथम ..... ने शोधला.A. ज्युलB. ओहमC. ओरस्टेडD. फ्लेमिंग
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 25. 
  अनेक गोलाकार वेटोळ्यांचे कुंडल गुंडाळुन तयार होणारया चितीस ..... म्हणतात.A. टोराॅईडB. नालकुंतलC. वाहकD. रोधक
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top