Cuộc thi Trách nhiệm người cầm lái
30 cu hi
Do Quận Đoàn Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức chương trình này, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Đoàn trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.