Uztveres Tests

30 Jautjumi | Total Attempts: 55

Please wait...
Uztveres Tests

Tests izstrādāts ERASMUS+ projekta "Inclusive Preschool for Kid-Visual, Auditory and Kinesthetic Learners" (2015-1-LV01-KA219-013400) ietvaros


Questions and Answers
 • 1. 
  Pajautājiet bērnam, kur viņš dzīvo
  • A. 

   Bērns apraksta kā izskatās viņa istaba.

  • B. 

   Analizē un atceras konkrētus priekšmetus no viņa dzīves vietas.

  • C. 

   Prot nosaukt dzīves vietas adresi un plaši aprakstīt, kas atrodas apkārtnē.

  • D. 

   Bērns jautā jums papildjautājumus.

  • E. 

   Prot izstāstīt, kur dzīvo un stāstījumu paplašina ar citiem komentāriem.

  • F. 

   Var turpināt sarunu par to, kur dzīvojat jūs un par par to, kur dzīvo viņa radinieki.

  • G. 

   Stāsta haotiski. Vispirms var stāstīt par radiniekiem vai kādu mīļu cilvēku, tikai tad par sevi.

  • H. 

   Bērns paņem jūs aiz rokas, ved pie loga un rāda no kuras puses atnācis.

  • I. 

   Neatbild, ja jūsu jautājums nav viņu ieinteresējis

  • J. 

   Turpina spēlēties un darīt to, ko darija, pirms jūs uzdevāt jautājumu.

  • K. 

   Reaģē emocionāli un ar mīmiku demonstrē savas emocijas, kuras pārņēmušas viņu, kad iedomājas par mājām.

 • 2. 
  Palūdziet bērnam sakārtot izmētātas mantas.
  • A. 

   Bērns izjautā, kur mantas jāliek.

  • B. 

   Atceras, ja mantas ir saliktas citādāk nekā ierasts.

  • C. 

   Apskata mantas, kuras paņem rokās.

  • D. 

   Kārto mantiņas secīgi un kārtīgi.

  • E. 

   Bērns noklausās jūsu piedāvājumu līdz galam.

  • F. 

   Var iesaistīties diskusijās par to, kurš mantas izmētājis.

  • G. 

   Papildina mantu kārtošanu ar stāstiem, piemēram, par to, kāda kārtība valda viņa mājās, vai, ko mamma saka, ja mantas ir izmētātas.

  • H. 

   Var uzdevuma laikā atveidot mantu balsis- rūkt kā lācis, šņākt kā čūska un spēlēties ar šīm mantām.

  • I. 

   Bērns sāk kārtot mantas vēl pirms jūs būsiet izstāstījis prasību līdz galam.

  • J. 

   Pamet nodarbi, līdz galam nepabeigtu.

  • K. 

   Aicina jūs kopīgā mantu kārtošanā un darīs to ar īpašu prieku tad, ja jūs piebiedrosieties.

  • L. 

   Kārto mantas, vienlaicīgi spēlējoties ar tām.

 • 3. 
  Iedodiet bērnam bērnu dārza lelli, un piedāvājiet par šo lelli izstāstīt stāstu.
  • A. 

   Bērns kādu laiku var pētīt lelli.

  • B. 

   Veido stāstu sīki, par atsevišķām detaļām.

  • C. 

   Prot aprakstīt kādu lelles īpašību vai lomu.

  • D. 

   Bērns spēj atcerēties, kur lelle ir vienmēr stāvējusi.

  • E. 

   Bērns var novērtēt lelli un izteikt emocionālu vērtējumu par to, kāpēc viņam tā patīk vai nepatīk.

  • F. 

   Var atcerēties par šo lelli kādu atgadījumu.

  • G. 

   Uzdod jautājumus par lelli jums.

  • H. 

   Ja lelle ir ar skaņu, vai prot runāt, tad bērns precīzi spēj atcerēties šo skaņu vai vārdus un prot tos atdarināt.

  • I. 

   Bērns uzsāk ar lelli spēlēties.

  • J. 

   Darbojas aktīvi un spontāni.

  • K. 

   Var iesaistīt spēlē grupas biedrus.

  • L. 

   Rīkojas skaļi un emocionāli

 • 4. 
  Novērojiet kā bērns noģērbjas, kad ierodas no pastaigas.
  • A. 

   Savas drēbes rūpīgi noliek tur, kur tās bija pirms tam.

  • B. 

   Noģērbjas secīgā kārtībā.

  • C. 

   Pievērš uzmanību, ja kaut kas ir nosmērēts vai samircis.

  • D. 

   Ja neizdodas ko novilkt, tad par to uzzina visi.

  • E. 

   Komentē ģērbšanās procesu (man ir karsti u.c.)

  • F. 

   Ģērbjoties sarunājas ar grupas biedriem.

  • G. 

   Drēbes noģērbj katru reizi citādā secībā.

  • H. 

   Drēbes var salikt katru reizi citā vietā.

  • I. 

   Var noģērbties ļoti ātri.

  • J. 

   Aizmirst par ģērbšanos un uzsāk kādu spēli ar grupas biedru.

 • 5. 
  Piedāvājiet bērnam uzzīmēt viņa mīļāko rotaļlietu.
  • A. 

   Bērns zīmē rotaļlietu, izceļot detaļas.

  • B. 

   Atceras un zīmē precīzas krāsas kā rotaļlietai.

  • C. 

   Ilgi un rūpīgi pilda uzdevumu.

  • D. 

   Bērns izpilda melodiju vai skaņas, kādas raksturīgas viņa rotaļlietai.

  • E. 

   Izstāsta jums visu, ko atceras par rotaļlietu.

  • F. 

   Jautā, kā zīmēt. Cik lielu. Kādās krāsās u.c.

  • G. 

   Var uzdevumu neizpildīt.

  • H. 

   Bērns jums atnes rotaļlietu, kura viņam patīk bērnu dārzā.

  • I. 

   Bērns uzsāk zīmēt rotaļlietu un pamet nodarbi - to vēl nepabeidzis.

  • J. 

   Aicina jūs attēlot viņa mīļāko rotaļlietu.

 • 6. 
  Uzaiciniet bērnu spēlēt ar jums bumbu.
  • A. 

   Vispirms bērns apskata bumbu.

  • B. 

   Novēro jūsu paraugdemonstrējumus.

  • C. 

   Piedalās un ievēro noteikumus.

  • D. 

   Spēj būt precīzs.

  • E. 

   Izjautā jūs par spēles gaitu.

  • F. 

   Noklausās līdz galam noteikumus.

  • G. 

   Novērtē spēli, kad tā beidzas.

  • H. 

   Bērns pirmais uzsāks spēli.

  • I. 

   Izrāda lielu interesi par fizisko aktivitāti.

  • J. 

   Nevēlas spēli pārtraukt, ja tā šķiet interesanta.

  • K. 

   Labi iekļaujas spēlē.

 • 7. 
  Vērojiet bērnu konfliktsituācijā.
  • A. 

   Sejā atspoguļojas dusmas, satraukums vai bailes.

  • B. 

   Bērns var aiziet no konflikta to neatrisinājis.

  • C. 

   Var ilgi apdomāt notikušo.

  • D. 

   Var atcerēties apkārtējo sejas.

  • E. 

   Bērns runā pie sevis, bubina.

  • F. 

   Dodas pie citiem bērniem un mēģina konfliktu risināt.

  • G. 

   Var pacelt balsi.

  • H. 

   Ievēro pārējo bērnu balss intonācijas un atceras tās.

  • I. 

   Spēj atdarināt un atkārtot pārējo dalībnieku intonāciju un izsaucienus.

  • J. 

   Bērns parāda ķermeniski kā noticis konflikts.

  • K. 

   Konflikta brīdī var būt spontāns un aizcirst durvis vai aizmest mantiņu.

  • L. 

   Jūt pārējo bērnu noskaņu.

 • 8. 
  Uzaiciniet bērnu pastaigā pa tuvējo apkārtni.
  • A. 

   Bērns labprāt pavada laiku ar pieaugušo.

  • B. 

   Bērns vēro apkārtni un izsaka jums piezīmes.

  • C. 

   Pievērš uzmanību krāsām, detaļām, apstājas un rāda tās jums.

  • D. 

   Bērns labprāt sarunājas ar jums.

  • E. 

   Piedāvā jums aktivitāti, ja ko izdomā.

  • F. 

   Komentē savu darbību.

  • G. 

   Bērnam ir interesanti, ja piebiedrojaties un runājat ar viņu.

  • H. 

   Bērns nezaudē kontaktu ar jums, pat, ja izvēlas fiziskas aktivitātes.

  • I. 

   Ilgstoša pastaiga un sarunas divatā var bērnā radīt garlaicību.

  • J. 

   Bērns var aizskriet un pievērsties kādai nodarbei vienatnē.

  • K. 

   Var izvēlēties fizisku aktivitāti – rāpties līkā kokā, vai šļūkt pa slidkalniņu, nevis sarunāties ar jums.

 • 9. 
  Piedāvājiet bērnam izdomāt stāstu par kādu lelli vai priekšmetu telpā.
  • A. 

   Apraksta krāsu un lelles īpašības.

  • B. 

   Veido stāstu.

  • C. 

   Atbild uz jūsu jautājumiem.

  • D. 

   Dod lellei vizuālu vērtējumu.

  • E. 

   Labprāt veido stāstu.

  • F. 

   Jautā - tieši kas jūs interesē.

  • G. 

   Var izstāstīt atsevišķu epizodi par šo lelli.

  • H. 

   Stāsta par to, ko šis varonis ir darījis un piedzīvojis.

  • I. 

   Uzsāk spēli ar lelli.

  • J. 

   Veido dialogu ar lelli un iesaista jūs spēlē.

 • 10. 
  Piedāvājiet bērnam noskatīties multiplikācijas filmu un pēc tam izjautājiet, kas viņam visvairāk patika.
  • A. 

   Bērns izceļ kādus multiplikācijas filmu varoņus.

  • B. 

   Dod tiem vizuālu novērtējumu:” skaists/neglīts”.

  • C. 

   Nespēj atcerēties daudzu multiplikācijas filmu varoņu vārdus, bet prot aprakstīt to vizuālo izskatu.

  • D. 

   Bērns atkārto kādu dziesmiņu vai spilgtākās varoņu frāzes.

  • E. 

   Stāstot var ieturēt pauzes.

  • F. 

   Var atcerēties garākus dialogus no multiplikācijas filmas.

  • G. 

   Stāstu veido ar pauzēm un konkrētos teikumos.

  • H. 

   Bērns atceras darbību.

  • I. 

   Bērns nodemonstrē jums multiplikācijas filmas varoņa deju/kustības vai citu uzvedību.

 • 11. 
  Lieciet bērnam uzzīmēt viņa mīļāko dzīvnieku.
  • A. 

   Spēj iztēloties un uzzīmēt ko līdzīgu dzīvniekam.

  • B. 

   Atceras krāsu.

  • C. 

   Precizē nianses.

  • D. 

   Precizē detaļas( viņam ir garāka aste/īsāks deguns utt).

  • E. 

   Var izstāstīt jums par dzīvnieku.

  • F. 

   Atceras dzīvnieka rūkšanu/šņākšanu/pīkstēšanu.

  • G. 

   Var uzdevumu pildīt neprecīzi un uzmanību vairāk veltīt apkārtējiem biedriem.

  • H. 

   Var uzsākt uzdevumu ar interesi.

  • I. 

   Atceras darbību, nevis precīzus vaibstus un siluetu.

  • J. 

   Atceras emocionālo fonu.

  • K. 

   Var pamest uzdevumu nepabeigtu un pievērsties kam aktīvākam.

 • 12. 
  Lieciet bērnam salocīt salvetes pēc jūsu parauga.
  • A. 

   Uzmanīgi vēro jūsu darbību.

  • B. 

   Labprāt piedalās uzdevuma izpildē, sevišķi, ja salvetes ir krāsainas, vai ar zīmējumiem.

  • C. 

   Loka tās precīzi kā parādīts.

  • D. 

   Var to darīt ilgi un uzmanīgi.

  • E. 

   Uzdevumu var izprast labāk tad, ja ir verbāls paskaidrojums.

  • F. 

   Var pamest uzdevumu neizpildītu.

  • G. 

   Priekšroku dod dialogam.

  • H. 

   Labprāt pilda uzdevumu.

  • I. 

   Var salvetes arī nogaršot/ pasmaržot.

  • J. 

   Uzdevuma laikā izmēģina vēl kādas darbības ar salvetēm: sarullēt/plivināt/virpināt tās.

 • 13. 
  Lūdziet bērnam palīdzēt uzklāt galda piederumus.
  • A. 

   Bērns atceras, kā tas ir izskatījies no iepriekšējām galda klāšanas reizēm un precīzi saliek traukus kā nepieciešams.

  • B. 

   Protestē, ja šoreiz galds jāklāj citādi kā ierasts.

  • C. 

   Izrāda neapmierinātību, ja neizdodas izlabot neprecīzās vietas.

  • D. 

   Spēj salikt piederumus, ja redz paraugu.

  • E. 

   Uzdevumu var līdz galam neizpildīt, ja dialogu uzsāk kāds grupas biedrs.

  • F. 

   Kopējo rezultātu var nenovērtēt precīzi, jo labāk redz detaļas, nevis kopskatu.

  • G. 

   Var paust gandarījumu un darboties ar šo uzdevumu ar prieku.

  • H. 

   Secību, galda klāšanā, var izvēlēties pats savu, bet rezultāts būs pareizs.

  • I. 

   Ja galds uzklāts nepareizi- spēj to ievērot.

 • 14. 
  Vērojiet kā bērns ēd pusdienas.
  • A. 

   Nogaršo ēdienu tikai tad, ja novērtē to kā vizuāli baudāmu.

  • B. 

   Pirms nogaršošanas apskata ēdienu.

  • C. 

   Var atteikties ēst, ja kaut kas būs izmainījies un citādāks kā parasti.

  • D. 

   Var ēst arī to, kas ne īpaši garšo.

  • E. 

   Vienlaicīgi izteiks replikas par ēdienu un blakussēdētājiem.

  • F. 

   Skaļi komentēs savas izjūtas un to, vai ēdiens būs garšīgs.

  • G. 

   Izēd tukšu šķīvi, ja tā liek audzinātāja.

  • H. 

   Atsakās ēst tad, ja ēdiens negaršo.

  • I. 

   Izbauda ēdienu ne tikai ar garšas palīdzību, bet arī ar tausti- var zupā ielikt rokas un putru pasmērēt uz galda.

  • J. 

   Var atteikties, ja ēdiens būs neparasts un negaršīgs.

 • 15. 
  Novērojiet kā bērns dodas pusdienas laikā gulēt.
  • A. 

   Sakārto rūpīgi segu un spilvenu.

  • B. 

   Novieto savas drēbes kārtīgi.

  • C. 

   Izsaka neapmierinātību, ja kāds novietojis krēslu viņa vietā, vai drēbes uz viņa krēsla.

  • D. 

   Sakārto visu pareizi.

  • E. 

   Drēbes var novietot citādā kārtībā kā parasti.

  • F. 

   Var ieņemt citādu pozu un apsegties katru reizi citādi.

  • G. 

   Vēlas dzirdēt pasaku.

  • H. 

   Var murmināt pie sevis pirms iemigt.

  • I. 

   Noģērbjas katru reizi citā secībā.

  • J. 

   Drēbes var atstāt arī uz kaimiņa krēsla.

  • K. 

   Var izdomāt apsegties ar palagu, bet segu atdot kaimiņam.

  • L. 

   Pirms iemigšanas var nemierīgi grozīties.

 • 16. 
  Novērojiet kā bērns uzvedas brīvajā laikā bērnu dārzā.
  • A. 

   Bērns vairāk novēro.

  • B. 

   Veido komunikāciju ar pieaugušo.

  • C. 

   Darbojas individuāli.

  • D. 

   Bērns daudz komunicē verbāli.

  • E. 

   Iesaistās sarunās ar daudziem grupas biedriem.

  • F. 

   Dod priekšroku darbībai grupā.

  • G. 

   Aktīvi iesaistās dažādās darbībās un veido kontaktu ar apkārtējiem.

  • H. 

   Fiziski pieskaras, veido tuvu kontaktu ar bērniem.

  • I. 

   Ir aktīvs.

  • J. 

   Redzams tur, kur notiek aktīva darbība.

 • 17. 
  Palūdziet bērnam iztīrīt zobus.
  • A. 

   Bērns atrod savu zobu birsti, savu zobu pastu, savu dvielīti un to arī izvēlas.

  • B. 

   Demonstrē to jums, īpaši, ja priekšmeti ir ar zīmējumiem un spilgtām krāsām.

  • C. 

   Bērns visu dara pareizā secībā kā mācījusi audzinātāja.

  • D. 

   Tīra zobus tā, ka parādījusi audzinātāja.

  • E. 

   Pēc zobu tīrīšanas visu novieto savās vietās tieši tā kā tas bija pirms tam.

  • F. 

   Bērns jautā – kādēļ tagad jātīra zobi.

  • G. 

   Uzdod jautājumus, vai būs pusdienas, vai arī jūs tīrīsiet zobus utt.

  • H. 

   Var jaukt secību un vispirms atgriezt ūdeni, tad paņemt zobu pastu.Vai arī noslaucīt rokas dvielī, bet krānu aizgriezt pēc tam.

  • I. 

   Var uzdevumu pildīt ar prieku.

  • J. 

   Dara visu pēc savas secības un katru reizi savādāk.

  • K. 

   Piederumus pēc uzdevuma atstāj citā vietā.

 • 18. 
  Saberiet traukā dažādu krāsu pogas. Piedāvājiet bērnam izlasīt no tā visas vienādas krāsas pogas.
  • A. 

   Bērns labprāt darbojas ar šo uzdevumu.

  • B. 

   Vispirms apskata trauku no ārpuses.

  • C. 

   Dod atpakaļsaikni par trauka izskatu.

  • D. 

   Rūpīgi dala pogas pa krāsām.

  • E. 

   Izdomā savu sistēmu kā labāk/skaistāk sakārtot pogas.

  • F. 

   Priekšroku dod sarunai.

  • G. 

   Var pārjautāt, kur likt zaļās pogas, kur sarkanās.

  • H. 

   Var izteikt nepatiku vai patiku par šo uzdevumu.

  • I. 

   Labprāt darbojas ar pogām.

  • J. 

   Papildus uzdevumam, izdomā vēl kādas darbības ar pogām.

 • 19. 
  Pamāciet bērnu sasiet mezglu.
  • A. 

   Bērns ilgi vēro kā uzdevumu veicat jūs.

  • B. 

   Uzdevumu pilda ar interesi.

  • C. 

   Iemācās sasiet mezglu diezgan ātri.

  • D. 

   Var neatcerēties secību un uzdevumu neizpildīt.

  • E. 

   Ātrāk apgūst, ja vizualizāciju papildināsiet ar verbāliem paskaidrojumiem.

  • F. 

   Izrāda emocijas, ja nespēj izpildīt uzdevumu.

  • G. 

   Mēģina darīt un reizē klausās.

  • H. 

   Mācīsies no saviem mēģinājumiem.

  • I. 

   Apgūst šo uzdevumu diezgan ātri.

  • J. 

   Turpina uzdevumu arī citā situācijā.

 • 20. 
  Piedāvājiet bērnam izgriezt no papīra apli, kāds novietots blakus.
  • A. 

   Vispirms bērns novēro paraugu.

  • B. 

   Bērns var izteikt emocionālu atpakaļsaikni par krāsu, lielumu, parauga faktūru un šķērēm.

  • C. 

   Cenšas izgriezt apli rūpīgi pēc parauga.

  • D. 

   Var daudz jautāt pirms darbības uzsākšanas.

  • E. 

   Var uzdevumu pildīt pavirši.

  • F. 

   Dod jums ziņu par grūtībām par šo uzdevumu.

  • G. 

   Paņem uzdevuma priekšmetus rokās, pirms vel dzird uzdevumu.

  • H. 

   Mēģina uzdevumu pildīt.

  • I. 

   Var apli izplēst ar rokām un izmantot citus paņēmienus uzdevuma izpildē.

  • J. 

   Ja neizdodas iesāktais, var turpināt pats savu rotaļu ar šķērēm vai papīru.

 • 21. 
  Uzaiciniet bērnu uzzīmēt viņa mājas.
  • A. 

   Grūti uzsākt zīmēšanu.

  • B. 

   Izzīmē sīkas detaļas un atsevišķus priekšmetus, taču redz arī kopskatu.

  • C. 

   Precizē krāsas un pārzīmēs visu zīmējumu, ja kļūdīsies ar krāsu izveli.

  • D. 

   Glīti un ātri zīmē.

  • E. 

   Trokšņi novērš uzmanību no darba.

  • F. 

   Uzzīmēs atsevišķas detaļas.

  • G. 

   Var neizdoties kopējā kompozīcija.

  • H. 

   Paņem zīmuļus pirms noklausījies uzdevumu.

  • I. 

   Ja nav atbilstošs noskaņojums, tad nezīmē.

  • J. 

   Zīmē ar stipru uzspiedienu.

  • K. 

   Var paņemt papīra lapu un saņurcīt to vai lidināt pa gaisu.

  • L. 

   Var no zīmuļiem izveidot savu māju, vai citādi radoši izpausties.

 • 22. 
  Māciet vairākiem bērniem reizē kādu  jaunu rotaļu.
  • A. 

   Bērns novēro pārējos.

  • B. 

   Sejas izteiksme atspoguļos iekšējās izjūtas.

  • C. 

   Noteikumus var ar pirmo reizi neizprast, ja tie netiek pasniegti arī vizuālā veidā.

  • D. 

   Labi uztver verbāli pasniegtus noteikumus un izprot spēli.

  • E. 

   Uzdod papildus jautājumus.

  • F. 

   Atrodas tuvu pārējiem dalībniekiem un aktīvi diskutē arī ar tiem.

  • G. 

   Labi iekļaujas spēlē.

  • H. 

   Spēj labi izjust telpu un redzēt apkārtējos dalībniekus.

  • I. 

   Ātri uztver noteikumus, jo dara to kopā ar fizisku iesaistīšanos.

  • J. 

   Spēlē iesaistās ar visu ķermeni.

 • 23. 
  Piedāvājiet bērnam nogaršot neparastu augli.
  • A. 

   Izpēta augli, tā izskatu, lielumu, krāsu.

  • B. 

   Dod jums atpakaļsaikni par augļa izskatu.

  • C. 

   Paripina pa galdu, pacilā augļa lapiņas, pasmaržo pirms nogaršot.

  • D. 

   Var atteikties augli ēst, ja vizuālais izskats nepatiks.

  • E. 

   Izjautā, kas tas ir par augli.

  • F. 

   Jautā kā to ēd.

  • G. 

   Jautās, vai miza ir ēdama.

  • H. 

   Prasa, vai jums tas garšo, vai tas ir salds un garšīgs.

  • I. 

   Kad pagaršos, tad izsaka secinājumus par to, vai auglis ir garšīgs.

  • J. 

   Paņem augli un nogaršos.

  • K. 

   Atsakās ēst, ja auglis negaršo.

  • L. 

   Var aizmest augli, ja novērtēs to kā negaršīgu.

 • 24. 
  Pēc stundas lūdziet bērnu novērtēt, kāds bija auglis.
  • A. 

   Dod atsauksmes par augļa izskatu:” tas bija skaists”.

  • B. 

   Atceras augļa krāsu.

  • C. 

   Nespēj aprakstīt sajūtas un augļa garšu. Var neprecīzi lietot garšas apzimējumus:salds, skābs, rūgts.

  • D. 

   Labprāt iesaistās sarunā.

  • E. 

   Runājot staigā, uztur acu kontaktu, pieskaras.

  • F. 

   Atceras augļa detaļas- lapas, kātiņš, augļa krāsa.

  • G. 

   Stāsta par to vai auglis bija mīksts, ciets vai auksts.

  • H. 

   Atceras noskaņu un savu darbību.

  • I. 

   Atceras darbību : „es to ēdu, es to neēdu”.

  • J. 

   Ķermeniski demonstrē izjūtas, ja auglis bijis negaršīgs vai ļoti garšīgs.

 • 25. 
  Lūdziet bērnu aizvērt acis un iegaumet vārdus, kurus nosauksiet: suns, māja, klauns, zemene, ogas, lampa, cepumi, bumba.
  • A. 

   Bērns nespēj nosaukt vairāk par 3.priekšmetiem.

  • B. 

   Var sākt runāt skaļāk.

  • C. 

   Uzdevuma laikā var seju vērst uz augšu.

  • D. 

   Labākus rezultātus uzrāda tad, ja priekšmeti tiek demonstrēti vizuāli.

  • E. 

   Bērns atceras 5.un vairāk vārdus.

  • F. 

   Uzdod jums jautājumus, vai tur nebija arī citi vārdi un pievienos savējos.

  • G. 

   Jautā, kādēļ jāaizver acis.

  • H. 

   Nespēj atcerēties vairāk par 3.

  • I. 

   Seju var vērst uz leju.

  • J. 

   Var ilgu laiku ieklausīties sevī un atkārtot šo interesanto uzdevumu.

  • K. 

   Uzdevuma laikā var grozīties, kasīties un kustēties.