Компјутерски компоненти - втор колоквиум

215 Questions | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -


Questions and Answers
 • 1. 
  Сериски влез прима и праќа сериски пренос на податоци. Кој уред ги променувапаралелен пренос на податоци за да може компјутерот да ги разбира? 
  • A. 

   Паралелен преведувачки чип

  • B. 

   Сериски преведувачки чип

  • C. 

   COM чип

  • D. 

   UART чип

 • 2. 
  Кој вграден уред ги контролира USB уредите поврзани со USB влез? 
  • A. 

   Host controller

  • B. 

   IC-USB

  • C. 

   Сериски влез

  • D. 

   UART

 • 3. 
   Што се случува со брзината на магистралата и употребата на енергија кога ќе се приклучат повеќе уреди на USB hub? 
  • A. 

   Брзината на магистралата останува константна, но употребата на енергија се зголемува

  • B. 

   Брзината на магистрала се зголемува бидејќи секој уред носи мал замав (burst), а употребата на енергија се зголемува

  • C. 

   Брзината на магистрала се намалува бидејќи сите уреди ја делат истата ширина на опсег, а употребата на енергија се зголемува

  • D. 

   Брзината на магистрала се намалува бидејќи сите уреди ја делат истата ширина на опсег, а употребата на енергија се намалува

 • 4. 
  Кој тип на влезна порта го нуди најбрзиот пренос на податоци? 
  • A. 

   IEEE 1394a

  • B. 

   IEEE 1394b

  • C. 

   Full-Speed USB

  • D. 

   Hi-Speed USB

 • 5. 
  Која е максималната рата на трансфер на податоци кај Hi-Speed USB 2.0 технологијата? 
  • A. 

   480 Mbps

  • B. 

   400 Mbps

  • C. 

   120 Mbps

  • D. 

   12 Mbps (USB 1.1)

 • 6. 
  USB 1.1 уредите можат да работат на две брзини. Кои се тие две брзини? 
  • A. 

   1.5 и 15 Mbps

  • B. 

   1 и 2 Mbps

  • C. 

   1.5 и 12 Mbps

  • D. 

   12 и 48 Mbps

 • 7. 
  Која е максималната должина на кабел за USB? 
  • A. 

   5 meters

  • B. 

   1.2 meters

  • C. 

   1.2 yards

  • D. 

   5 feet

 • 8. 
  Која од следниве технологии за глушец има потреба за најголемо чистење? 
  • A. 

   Топче

  • B. 

   Oптичко

  • C. 

   Паралелно

  • D. 

   Сериски

 • 9. 
  Ако се обидите да скенирате производ, скенерското светло не се поместува, што е проблем? 
  • A. 

   Скенерското светло е заклучено.

  • B. 

   Скенерското светло се ресетира.

  • C. 

   Скенерот е расипан.

  • D. 

   Скенерот е замрзнат.

 • 10. 
  Добивате телефонски повик од корисник кој се жали дека ја добил следната порака за грешка: „Hubpower exceeded“ кога го приклучил својот нов USB уред во надворешниот USB влез на тастатурата. За да бидат полоши работите, уредот не работи. Што е проблем ?
  • A. 

   Корисникот поврзал многу уреди во USB Hub

  • B. 

   USB влезот е во дефект

  • C. 

   USB уредот има дефект

  • D. 

   Корисникот поврзал hi-speed уред во full-speed влез.

 • 11. 
  Кој е максималниот број на USB уреди кои можат да се поврзат на компјутер
  • A. 

   127

  • B. 

   4

  • C. 

   63

  • D. 

   255

 • 12. 
   Кој тип на USB конектор се наоѓа вграден во компјутерот? 
  • A. 

   Тип А

  • B. 

   Тип Б

  • C. 

   Тип Ц

  • D. 

   Тип Д

 • 13. 
   Добивате телефонски повик од корисник кој се жали дека НИЕДЕН од неговите USB уреди НЕ работи. Што е проблемот? 
  • A. 

   USB е оневозможен во BIOS

  • B. 

   USB 2.0 контролерот паднал

  • C. 

   Root hub не е конфигуриран

  • D. 

   USB е оневозможен во Windows

 • 14. 
   Која е максималната брзина на трансфер на податоци на IEEE 1394a? 
  • A. 

   400 Mbpѕ

  • B. 

   800 Mbps

  • C. 

   200 Mbps

  • D. 

   100 Mbps

 • 15. 
  Која е максималната брзина на трансфер на податоци на IEEE 1394b?
  • A. 

   400 Mbps

  • B. 

   800 Mbps

  • C. 

   1600 Mbps

  • D. 

   3200 Mbps

 • 16. 
  Која е максималната брзина на трансфер на податоци на MP3 форматот
  • A. 

   320 kbps

  • B. 

   160 kbps

  • C. 

   1411 kbps

  • D. 

   9.6 Mbps

 • 17. 
  Како се нарекува времето потребно за да се исцрта целиот екран и да се врати electron gun назад до горниот лев агол? 
  • A. 

   Vertical refresh rate

  • B. 

   Horizontal refresh rate

  • C. 

   Horizontal redraw rate

  • D. 

   Vertical redraw rate

 • 18. 
  Што означува растојанието помеѓу точките за CRT мониторот? 
  • A. 

   Острината на сликата, на пр. 0.31 или 0.8

  • B. 

   Резолуцијата, на пр. 1024 х 768

  • C. 

   Максималната refresh rate, на пр. 100Hz

  • D. 

   Минималната refresh rate, на пр. 60Hz

 • 19. 
  На LCD монитор, како се вика технологијата која користи матрица од жици под обоеното стакло? 
  • A. 

   Пасивна матрица

  • B. 

   Активна матрица

  • C. 

   Aктивен TFT

  • D. 

   Пасивен TFT

 • 20. 
  Што овозможува осветлување за LCD мониторите? 
  • A. 

   Backlights

  • B. 

   Инвертер

  • C. 

   Lamp

  • D. 

   LCD плоча

 • 21. 
  Кое тврдење најдобро ја опишува разликата, ако постои, помеѓу CRT и LCD резолуцијата? 
  • A. 

   CRT нема фиксирана резолуција, LCD има една фиксирана резолуција

  • B. 

   CRT има една фиксиранарезолуција, а LCD нема фиксирана резолуција

  • C. 

   CRT има три фиксирани резолуции, LCD нема фиксирана резолуција

  • D. 

   CRT нема фиксирана резолуција, LCD има три фиксирани резолуции

 • 22. 
  Кој користи повеќе ватажа (моќност)? 
  • A. 

   CRT

  • B. 

   DVI

  • C. 

   LCD

  • D. 

   VGA

 • 23. 
  Вашиот компјутер е поставен на 1024 х 768 резолуција. Кој стандард е употребен? 
  • A. 

   XGA

  • B. 

   WXGA

  • C. 

   SXGA

  • D. 

   UXGA

 • 24. 
  Вашиот компјутер е поставен на 1280х800 резолуција. Кој стандард е употребен? 
  • A. 

   WXGA (16x10)

  • B. 

   XGA

  • C. 

   SXGA

  • D. 

   UXGA

 • 25. 
  Вашиот компјутер е поставен на 1366х 768 резолуција. Кој стандард е употребен? 
  • A. 

   XGA

  • B. 

   WXGA (16x9)

  • C. 

   SXGA

  • D. 

   UXGA

Back to Top Back to top