Test Online. Lënda Matematikë . Kl. VIII-të .DATë 02.10.2017

7 Pyetjet | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Online. Lnda Matematik . Kl. VIII-t .DAT 02.10.2017

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Shkruane ne formë standarde numrin 7.21*103
 • 2. 
  Vlera e shprehjes :  23*25 , është :
 • 3. 
  Zgjidhja e ekuacionit:    32x - 3 = 34x + 2  , është
  • A. 

   X = - 9

  • B. 

   X=2/3

  • C. 

   X = - 5/2

  • D. 

   X = 2/5

  • E. 

   x = 3

 • 4. 
  Vlera numerike e shprehjes (24 + 23 )/( 23 + 25 ) , është :
  • A. 

   3/2

  • B. 

   3/5

  • C. 

   3/7

  • D. 

   4/3

  • E. 

   12

 • 5. 
  Pas kryerjes së veprimeve te nevojshme Shprehja:   x-2n * x3n - 2 * x-n + 2    ka zgjidhjen:
  • A. 

   - x

  • B. 

   X

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   1

 • 6. 
  Vlera e shprehjes :  33 /(- 9 )3 , është :
  • A. 

   -1/3

  • B. 

   2/27

  • C. 

   -1/27

  • D. 

   4/81

  • E. 

   -5/9

 • 7. 
  Pas thjeshtimit te shprehjes  ( 32n + 2 * 3n + 1 ) / ( 33n ), vlera e shprehjes është :
  • A. 

   3

  • B. 

   27

  • C. 

   81

  • D. 

   8

  • E. 

   N + 1

Back to Top Back to top