Mission MPSC Test 05

100 Questions | Total Attempts: 327

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mission MPSC Test 05

*महत्त्वाच्या सूचना**ही ऑनलाईन टेस्ट फक्त GOOGLE CHROME या BROWSER मध्येच सोडविता येते. *निकाल- 25/09/2017 ला सकाळी 11:00 वाजता www. Mpsctest. Com या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येईल. *JOIN करा आमचे टेलिग्राम चॅनेल- @tarunai* contact- 7378560135


Questions and Answers
 • 1. 
  घटना कर्त्यांनी मूलभूत हक्क हे....... च्या घटनेवरून घेतली आहेत?
  • A. 

   फ्रांस

  • B. 

   कॅनडा

  • C. 

   जर्मनी

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 2. 
  खालील पैकी कोणते मूलभूत हक्क परकीय नागरिकांना उपलब्ध नाहीत?
  • A. 

   शिक्षणाचा अधिकार

  • B. 

   शोषणविरुद्धचा अधिकार

  • C. 

   कायद्यापुढे समानता

  • D. 

   अल्पसंख्यांक वर्गाचे संरक्षण

 • 3. 
  मूलभूत हक्कांबाबत न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास कोणत्या कलमाद्वारे प्राप्त आहे?
  • A. 

   कलम 32

  • B. 

   कलम 224

  • C. 

   कलम 226

  • D. 

   कलम 230

 • 4. 
  भारतीय संविधान शोषनाविरुद्धचा हक्क कोणत्या अनुच्छेदा अंतेर्गत प्रदान करते?
  • A. 

   कलम 14-18

  • B. 

   कलम 23&24

  • C. 

   कलम 16 -20

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 5. 
  भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 12 नुसार "राज्य " या संज्ञामध्ये खालीलपैकी कोणती संस्था अंतर्भूत होते?
  • A. 

   विधान परिषद

  • B. 

   संसद

  • C. 

   पंचायती

  • D. 

   वरील सर्व

 • 6. 
  खालील पैकी कोणता हक्क कायदेशीर हक्क आहे परंतु मूलभूत हक्क नाही?
  • A. 

   धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

  • B. 

   मालमत्तेविषयक हक्क

  • C. 

   समानतेचा हक्क

  • D. 

   संचार स्वातंत्र

 • 7. 
  भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा कोणत्या? अ)न्यायालयाचा अवमान ब)देशाची सुरक्षा क)बदनामी ड)भारताचे सार्वभौम व एकता
  • A. 

   अ,ब,ड

  • B. 

   अ,ब,क,ड

  • C. 

   ब,क

  • D. 

   फक्त अ

 • 8. 
  सहकारी सोसायटया स्थापन करण्याचा हक्क कोणत्या घटना दुरूस्ती द्वारे प्रदान करण्यात आला?
  • A. 

   96 वी

  • B. 

   99वी

  • C. 

   98 वी

  • D. 

   97 वी

 • 9. 
  1950 पूर्वी प्राधिलेख (WRITS) काढण्याचा अधिकार कोणत्या न्यायालयांना होता?
  • A. 

   बॉम्बे

  • B. 

   मद्रास

  • C. 

   कलकत्ता

  • D. 

   वरील सर्व

 • 10. 
  Quo Warranto हा प्राधिलेख न्यायालय कोणाविरुद्ध काढू शकते?
  • A. 

   सार्वजनिक कार्यालय

  • B. 

   खाजगी कार्यालय

  • C. 

   मंत्री पद

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 11. 
  कोणत्या घटना दुरूस्ती नुसार शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार करण्यात आला?
  • A. 

   84 वी

  • B. 

   86 वी

  • C. 

   88वी

  • D. 

   87वी

 • 12. 
  प्रतीबंधक स्थानबद्धता हा विषय कोणत्या सूची मध्ये आहे?
  • A. 

   संघ सूची

  • B. 

   समवर्ती सूची

  • C. 

   यापैकी नाही

  • D. 

   अ आणि ब दोन्ही

 • 13. 
  Obc चळवळ ही कोणत्या आयोगाने प्रभावित झाली?
  • A. 

   महाजन आयोगाने

  • B. 

   मंडल आयोगाने

  • C. 

   सरकरिया आयोगाने

  • D. 

   फजल अली आयोगाने

 • 14. 
  भाषावार प्रांत रचनेची मागणी खालील पैकी कोणी केली नव्हती?
  • A. 

   लोकमान्य टिळक

  • B. 

   ग. त्र्य. माडखोलकर

  • C. 

   प्रबोधनकार ठाकरे

  • D. 

   स.का. पाटील

 • 15. 
  स्वामी रामानंद तीर्थ यांना "डॉक्टर ऑफ लॉज" ही पदवी कोणत्या विद्यापीठाने दिली?
  • A. 

   अमरावती कृषि विद्यापीठ

  • B. 

   राहुरी विद्यापीठ

  • C. 

   मराठवाडा विद्यापीठ

  • D. 

   यशवंतराव विद्यापीठ

 • 16. 
  साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात चिंतामणराव वैद्य यांनी मराठी भाषकांच्या एकीकरणाचा उल्लेख सर्वप्रथम केव्हा केला?
  • A. 

   1908

  • B. 

   1918

  • C. 

   1800

  • D. 

   1808

 • 17. 
  महाराष्ट्राला पाच हजार वर्षातसुद्धा मुम्बई मिळणार नाही असे उद्गार कोणी काढले ?
  • A. 

   एस. ए. डांगे

  • B. 

   स. का. पाटील

  • C. 

   एन.एम जोशी

  • D. 

   डी.गाङगीळ

 • 18. 
  गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन ना.ग. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोठे पार पडले?
  • A. 

   बेळगाव

  • B. 

   सुपे

  • C. 

   कारवार

  • D. 

   खानापूर

 • 19. 
  "महाराष्ट्र एकीकरण परिषद " चे अध्यक्ष कोण?
  • A. 

   ना.ग. गोरे

  • B. 

   प्रबोधनकार ठाकरे

  • C. 

   स.का. पाटील

  • D. 

   शंकर राव देव

 • 20. 
  "तरुण भारत" या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलांनाविषयी कोण लिखाण करत?
  • A. 

   ग. त्र्य. माडखोलकर

  • B. 

   टी जे केदार

  • C. 

   ना.ग. गोरे

  • D. 

   प्रबोधनकार ठाकरे

 • 21. 
  बेळगाव साहित्य संमेलनात स्थापना झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे खालील पैकी कोण सदस्य नव्हते?
  • A. 

   द.वा. पोतदार

  • B. 

   शंकर राव देव

  • C. 

   केशवराव जेधे

  • D. 

   स. का. पाटील

 • 22. 
  संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलांनाविषयी वृत्तपत्रांची आवश्यकता ओळखून आचार्य अत्रे यांनी कोणते वृत्तपत्र सुरू केले?
  • A. 

   प्रबोधन

  • B. 

   नवाकाळ

  • C. 

   दैनिक मराठा

  • D. 

   प्रभात

 • 23. 
  महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा महाराष्ट्रात किती जिल्हे व प्रशासकीय विभाग होते?
  • A. 

   26 जिल्हे व 4 प्रशासकीय विभाग

  • B. 

   36 जिल्हे व 6 प्रशासकीय विभाग

  • C. 

   28 जिल्हे व 3 प्रशासकीय विभाग

  • D. 

   26 जिल्हे व 2 प्रशासकीय विभाग

 • 24. 
  "माझी मैना गावाकडे राहिली माझ्या जिवाची होतीय काहिली" ही लावणी कोणाची आहे ?
  • A. 

   अन्नाभाऊ साठे

  • B. 

   शाहीर अमर शेख

  • C. 

   एस.ए.डांगे

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 25. 
  नागपुर ही महाराष्ट्रची उपराजधानी असून तेथे वर्षातून किमान एक अधिवेशन घेण्यात यावे असे कोणत्या करारात नमूद केले होते?
  • A. 

   अकोला करार

  • B. 

   नागपुर करार

  • C. 

   वसई करार

  • D. 

   यापैकी नाही

Back to Top Back to top